Healty & Safety: Νέο στρατηγικό πλαίσιο ανακοίνωσε η Ε.Ε.

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το νέο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, το οποίο αφορά στην περίοδο 2021 έως 2027. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα στρατηγική εστιάζει στη διαχείριση των αλλαγών που επέφεραν η πράσινη, ψηφιακή και δημογραφική μετάβαση, καθώς και οι αλλαγές στο παραδοσιακό εργασιακό περιβάλλον, όπως επίσης στη βελτίωση της πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών και την αύξηση της ετοιμότητας για κάθε μελλοντική κρίση. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ε.Ε Βάλντις Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι «ο κόσμος της εργασίας αλλάζει, καθοδηγούμενος από πράσινες, ψηφιακές και δημογραφικές μεταβάσεις». «Χρειαζόμαστε περισσότερη δράση της ΕΕ για να κάνουμε τους χώρους εργασίας μας κατάλληλους για το μέλλον» προσέθεσε. Τις τελευταίες δεκαετίες, σημειώθηκε πρόοδος – για παράδειγμα, τα δυστυχήματα στην εργασία στην ΕΕ έχουν μειωθεί κατά περίπου 70% από το 1994 έως το 2018 – αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα στο θέμα αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρά την πρόοδο αυτή, σημειώθηκαν πάνω από 3.300 δυστυχήματα και 3,1 εκατομμύρια μη θανατηφόρα ατυχήματα στην Ε.Ε. το 2018. Περισσότεροι από 200.000 εργαζόμενοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που έχουν σχέση με την εργασία. «Το επικαιροποιημένο πλαίσιο θα βοηθήσει στην κινητοποίηση των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων γύρω από κοινές προτεραιότητες για την προστασία των εργαζομένων. Οι ενέργειές του θα βοηθήσουν επίσης στη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης και την υποστήριξη επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτσι ώστε να γίνουν πιο παραγωγικές, ανταγωνιστικές και βιώσιμες» επισημαίνει η ανακοίνωση.

Το στρατηγικό πλαίσιο επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια:

1. Πρόβλεψη και διαχείριση αλλαγών στον νέο κόσμο της εργασίας: Για την εξασφάλιση ασφαλούς και υγιούς χώρου εργασίας κατά τη διάρκεια των ψηφιακών, πράσινων και δημογραφικών μεταβάσεων, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία για τους χώρους εργασίας και την οδηγία για τον εξοπλισμό οθόνης προβολής και την ενημέρωση προστατευτικών ορίων στον αμίαντο και τον μόλυβδο. Θα προετοιμάσει μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την ψυχική υγεία στην εργασία που θα αξιολογεί αναδυόμενα ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των εργαζομένων και θα προτείνει καθοδήγηση για δράση.

2. Βελτίωση της πρόληψης σχετικών με την εργασία ασθενειών και ατυχημάτων: Αυτό το στρατηγικό πλαίσιο θα προωθήσει προσέγγιση για την εξάλειψη των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην Ε.Ε. Η Επιτροπή θα ενημερώσει επίσης τους κανόνες της ΕΕ για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες για την καταπολέμηση του καρκίνου, των αναπαραγωγικώνκαι αναπνευστικών ασθενειών.

3. Αυξανόμενη ετοιμότητα για πιθανές μελλοντικές απειλές για την υγεία: Αντλώντας διδάγματα από την τρέχουσα πανδημία, η Επιτροπή θα αναπτύξει διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και καθοδήγηση για την ταχεία ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση μέτρων σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις υγείας, σε στενή συνεργασία με φορείς της δημόσιας υγείας.

H Δέσποινα Λαζάρου ΗR Manager στην ΜΜ Business Solutions

Τη θέση της HR Manager στην MM Business Solutions ανέλαβε από τον τρέχοντα μήνα η Δέσποινα Λαζάρου. Η Δ. Λαζάρου έχει διατελέσει στο παρελθόν HR Manager στην Sales Promotion Center και είναι κάτοχος πτυχίου στη Δημόσια Διοίκηση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ στην εργασιακή της πορεία έχει ασχοληθεί με το Performance Management, το Employee Engagement, το Talent Management, το Recruiting και το Training.

Στρατηγική συνεργασία Linkage και Mindfulgems

H Linkage Ελλάδας προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τo Mindfulgems, «μια νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε για να ενδυναμώσει τον επιχειρηματικό κόσμο με mindful well-being και στόχο να φέρει θετική κοινωνική αλλαγή», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με αυτή, το Mindfulgems επιδιώκει να γίνει ο μοχλός κινητοποίησης του επιχειρηματικού κόσμου προς το well-being προσφέροντας λύσεις για το σύνολο της εταιρείας. Λύσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση του άγχους, στη συγκέντρωση, στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας, στην ενδυνάμωση, οι οποίες βασίζονται στους άξονες ψυχολογίας και προσωπικής ανάπτυξης, διατροφής, σωματικής εκγύμνασης και mindfulness.

Tα προγράμματα well-being, παρέχονται online και offline, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται και από την πλατφόρμα well-being του Mindfulgems. Σύμφωνα δε με την Linkage, μέσα από τη νέα στρατηγική συνεργασία με το Mindfulgems, η ίδια επιτυγχάνει «μια πιο ολιστική προσέγγιση στην ενδυνάμωση των στελεχών σε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης και ψυχικής υγείας, που είναι μια ξεκάθαρη ανάγκη της αγοράς και σαν αποτέλεσμα έχει υψηλότερη παραγωγικότητα και απόδοση».