Amazon: Παρακολούθηση και απομάκρυνση των οδηγών της μέσω αλγορίθμων και mail

Τη χρήση ειδικού λογισμικού ΑΙ και αλγορίθμων από την Amazon για την επίβλεψη και την απομάκρυνση των οδηγών της αποκαλύπτει με δημοσίευμά του το Bloomberg. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, η εταιρεία φαίνεται να χρησιμοποιεί αλγόριθμους, προκειμένου να παρακολουθεί τους οδηγούς του Amazon Flex, της υπηρεσίας για την αυθημερόν τοπική παράδοση πακέτων με ιδιωτικά οχήματα των οδηγών.

Μέσω αυτού του λογισμικού, η εταιρεία μπορεί να παρακολουθεί κάθε κίνηση των ατόμων, εντοπίζοντας μοτίβα απόδοσης και αποφασίζοντας ποιοι κάνουν τις περισσότερες διαδρομές κ.ά. Έτσι, προχωρά στην αποστολή αυτοματοποιημένων mail με την αξιολόγησή της απόδοσής τους, με σπάνια ανατροφοδότηση από φυσικά πρόσωπα, ενώ οι οδηγοί δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με κάποιον αν λάβουν κακή αξιολόγηση ή τους ανακοινωθεί ότι απομακρύνονται.

Τέλος, όπως σημειώνεται στο εν λόγω δημοσίευμα, παρότι με τον τρόπο αυτό δεν λαμβάνονται υπόψιν τα πιθανά προβλήματα που τα άτομα εντοπίζουν, η εταιρεία θεωρεί ότι το σύστημα είναι επιτυχές, αφού γνώριζε εκ των προτέρων ότι μπορεί να προκύψουν λάθη, αλλά αποφάσισε ότι η λύση αυτή εμπεριέχει μικρότερο κόστος.

Vodafone Ελλάδας: Υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας

Tη Χάρτα Διαφορετικότητας, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται στη χώρα μας από το ΚΕΑΝ υπέγραψε η Vodafone Ελλάδας. Με την εν λόγω αφορμή, η Ηρώ Μέλλιου, διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας δήλωσε: «Στη Vodafone είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο ο καθένας από εμάς μπορεί να είναι ο εαυτός του.

Έχουμε την επίγνωση ότι η επιχειρηματική επιτυχία και η ανάπτυξή μας δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στους ίδιους τους ανθρώπους της Vodafone. Θέλουμε να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε τους ικανότερους ανθρώπους, καθώς γνωρίζουμε ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος και μας κάνει όλους καλύτερους».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ και Ιδρυτής του Diversity Charter Greece, Σταύρος Μηλιώνης, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η διαφορετικότητα υπάρχει. Η ένταξη είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Η σύμπραξη με επιχειρήσεις του μεγέθους αλλά και των χαρακτηριστικών εταιρικής κουλτούρας που διέπουν την Vodafone, έχουμε την πεποίθηση ότι θα δώσουν μία επιπλέον ώθηση στις προσπάθειες μας και στο πλαίσιο αυτό τους καλωσορίζουμε με χαρά».

H ευρωπαϊκή συμφωνία ψηφιοποίησης της εργασίας ενσωματώθηκε στην ΕΓΣΣΕ

Yπεγράφη η «Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» (ΕΓΣΣΕ) για το 2021, από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΕ ΚΑΙ ΣΒΕ. Με τη νέα ΕΓΣΣΕ 2021:

– Συμφωνείται ρητά η ισχύς όλων των θεσμικών όρων που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ ως κατώτατα όρια προστασίας των εργαζομένων και περιλαμβάνεται ρήτρα για τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις

– Συμφωνείται ρητά η άμεση επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου και λοιπών μισθολογικών όρων, εφόσον καταργηθεί η σχετική περιοριστική νομοθεσία

– Ενσωματώνεται η ευρωπαϊκή συμφωνία- πλαίσιο για την ψηφιοποίηση της εργασίας, που υπεγράφη από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους τον Ιούνιο του 2020 και συμφωνείται η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για τις ψηφιακές δεξιότητες και την εξασφάλιση της απασχόλησης

– Συμφωνούνται συγκεκριμένες δράσεις για την έμπρακτη προώθηση της πρόσφατα κυρωθείσας Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190 για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, όπως η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για την διαμόρφωση Οδηγού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων για τις παράνομες διακρίσεις στην εργασία, τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση

– Συμφωνείται η αναγκαιότητα ποιοτικής βελτίωσης και ανασχεδιασμού του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της πιστοποίησής της με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων και συγκροτείται κοινή ομάδα εργασίας για την υλοποίηση επιμέρους στοχευμένων δράσεων

– Επαναβεβαιώνεται η στήριξη των μερών και συμφωνούνται συγκεκριμένες ενέργειες στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή.