ICAP: Αυξήθηκε ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός το 2020

Μελέτη για την Ανεργία και την Απασχόληση διεξήγαγε η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP, με το βασικό συμπέρασμα να αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε τροχιά βαθιάς ύφεσης το 2020, καθώς το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά, μετά την ελαφρά ανάκαμψη που εμφάνισε την προηγούμενη τριετία 2017-2019. Πιο συγκεκριμένα, η αγορά εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας επλήγη σε μεγάλο βαθμό και η ανεργία εκτινάχθηκε σε υψηλά επίπεδα.

Όμως, από το 2014 μέχρι και το 2019 σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης. Η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και η εξάπλωσή της στη χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020, άλλαξε πάλι τα δεδομένα και ανέτρεψε τη θετική εικόνα των προηγουμένων ετών. Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και έχουν επιφέρει βαρύ πλήγμα στην ελληνική οικονομία.

Ν. Κωνσταντέλλος: Συγκρατήθηκε σε ένα βαθμό η ανεργία

«Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και η χώρα κινήθηκε σε τροχιά βαθιάς ύφεσης το 2020, καθώς το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,2%» αναφέρει σε σχετική του δήλωση ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP. Περαιτέρω μείωση κατεγράφη και το α΄ τρίμηνο του 2021 με ρυθμό -2,3% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2020. «Σίγουρα η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας πλήττει την απασχόληση, έστω και σε βραχύ χρονικό ορίζοντα» αναφέρει. Και συνεχίζει: «Η ανοδική πορεία που ακολούθησε την περίοδο 2014-2019 αντιστράφηκε το 2020, καθώς σημειώθηκε μείωση της μέσης ετήσιας απασχόλησης κατά 1%.

Η πτωτική αυτή τάση συνεχίστηκε και τους πρώτους τρεις μήνες του 2021, ο δε αριθμός των απασχολουμένων συρρικνώθηκε κατά 5,6% το Μάρτιο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Ωστόσο, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο ετήσιος δείκτης ανεργίας συρρικνώθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε σε 16,3% το 2020 από 17,3% το 2019. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η αύξηση του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού της χώρας το 2020, μέρος της οποίας καλύφθηκε από τη ροή ανέργων προς το συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού, λόγω του ότι αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς».

Τέλος, όπως αναφέρει η ICAP σε σχετικό της σημείωμα, το επίπεδα στα οποία θα διαμορφωθεί τελικά η ανεργία το 2021 θα εξαρτηθεί από τους προσεχείς μήνες, καθώς η επιστροφή στην “κανονικότητα” και η ομαλοποίηση της αγοράς ξεκινά από το Μάιο του 2021 με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της απασχόλησης στη χώρα μας θα διαδραματίσει η πορεία των κλάδων που συνεισφέρουν σημαντικά σε αυτήν, όπως είναι ο τουρισμός.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το β’ εξάμηνο του 2021 αναμένεται να είναι περίοδος ουσιαστικής “επανεκκίνησης” της ελληνικής οικονομίας και σταδιακή επαναφορά της σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Κύριοι παράγοντες που αναμένεται να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι αφενός η βελτίωση του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος και αφετέρου η χρηματοδότηση από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2021-2025)

aΣε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από χθες το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2021-2025), προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι φορείς και εταίροι να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση των προβλέψεών του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «στόχος του νέου Σχεδίου Δράσης, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο www.opengov.gr (http://www.opengov.gr/minlab/?p=5334), είναι να προωθήσει ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών που θα προωθεί την οριζόντια ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις τομεακές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη το ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες που έφερε η πανδημία. Γι’ αυτό άλλωστε και για πρώτη φορά γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης προτάσεων πολιτικής από όλα τα υπουργεία για την ένταξη δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων σε όλες τις σχεδιαζόμενες πολιτικές και προβλέπεται διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησής τους σε κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 οργανώνεται γύρω από τέσσερις θεματικούς άξονες προτεραιότητας, καθένας εκ των οποίων επικεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη διάσταση των πολιτικών ισότητας των φύλων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τέσσερις άξονες προτεραιότητας είναι:

1. Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας για την προστασία των γυναικών από την άσκηση κάθε μορφής βίας και τη σημασία της ευαισθητοποίησης των φορέων και των πολιτών.

2. Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ηγετικούς ρόλους, με σκοπό την ενεργοποίηση των γυναικών και των κοριτσιών για τη συμμετοχή τους στα κοινά και την προετοιμασία κάλυψης θέσεων ευθύνης.

3. Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας για την ενίσχυση της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας και την εναρμόνιση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής.

4. Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη της για όλους τους εμπλεκόμενους, την κοινωνία, την οικονομία και την ανάπτυξη.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 θα παραμείνει αναρτημένο και ανοιχτό προς όλους έως την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

GRC Tech: Δημιουργία πολυχώρου αποκλειστικά για τα παιδιά των εργαζομένων

Τη δημιουργία ενός διαμορφωμένου πολυχώρου αποκλειστικά για τα παιδιά των εργαζομένων της ολοκλήρωσε η GRC Tech. Αναλυτικότερα, χάρη στην εν λόγω πρωτοβουλία, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν εντός του ωραρίου λειτουργίας της εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια, ανάγνωση βιβλίων σε θεματική γωνία, προετοιμασία για το σχολείο, παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην τηλεόραση και να παίρνουν το σνακ ή το κολατσιό τους.

Στον ειδικό αυτόν χώρο έχει στηθεί ένας εξοπλισμός τραπεζοκαθισμάτων που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 10 παιδιά, ενώ προσφέρει πρόσβαση σε ψυχαγωγικές εκπομπές, ταινίες κινούμενων σχεδίων, ντοκιμαντέρ, επιτραπέζια αντισφαίριση, ζωγραφική και χειροποίητες κατασκευές. «Στην GRC Tech έχουμε την πεποίθηση ότι η παροχή ενός υψηλού προδιαγραφών περιβάλλοντος εργασίας είναι πάντοτε τιμητική για τους ίδιους τους εργαζόμενους και κατ’ επέκταση την ίδια την εταιρεία» εξηγεί στο Workforce o Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, CEO, της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει, η ιδέα για την πρωτοβουλία αυτή προέκυψε από τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, αφού υπήρξαν φορές που οι εργαζόμενες μητέρες της εταιρείας δεν μπορούσαν να απευθυνθούν στα ΚΔΑΠ ή σε κάποιον συγγενή για την φύλαξη των παιδιών κ.ά. «Τώρα μπορούν να έχουν τα παιδιά τους μαζί τους, έχοντας τη δυνατότητα παραμονής στον χώρο όσο επιθυμούν για να παίξουν, να διαβάσουν, να γυμναστούν και να σιτιστούν εντός του διαμορφωμένου χώρου» τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Η χαρά να δίνεις και να προσφέρεις στους συνεργάτες σου, είναι ένα ακόμα κίνητρο που μας οδήγησε στην απόφαση αυτή».

Επιπλέον, ο Α. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι: «Τα χαμόγελα των παιδιών και η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ τους, επιφέρει επίσης μια πιο συναδελφική σχέση των στελεχών μας και επομένως το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο οικογενειακό. Στη χώρα μας άλλωστε, η έννοια και η πίστη στην οικογένεια αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα διακριτά στοιχεία, έναντι στη σύγχρονη τάση της αποδυνάμωσης των ανθρωπίνων σχέσεων». Καταληκτικά, ο CEO της GRC Tech σημείωσε: «Προσπαθούμε, πλέον, εκτός από εμπορική εταιρεία, αλλά και ως εταιρεία κοινωνικής ευθύνης, να ξεπερνάμε τις προσδοκίες τόσο των πελατών μας, όσο και του ανθρώπινου