HR 20.21: Στον ένα μήνα ο μέσος χρόνος για την κάλυψη μιας θέσης

Τις τάσεις και τις προκλήσεις στον κλάδο του HR καταγράφει η έκθεση HR 20.21 τoυ Ομίλου Adecco, με δείγμα 400 επαγγελματίες του HR από την Ανατολική Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Συγκεκριμένα, βάσει της εν λόγω έκθεσης, τα στελέχη επιλέγουν υποψηφίους με κύρια κριτήρια τη συμπεριφορά και τις αξίες τους, οι οποίες πρέπει να ταιριάζουν με αυτές του οργανισμού στον οποίο πρόκειται να ενταχθούν, ενώ ένα HR στέλεχος χρειάζεται κατά μέσο όρο να πάρει συνέντευξη από 5 υποψηφίους που θα έχουν φτάσει σε τελικό στάδιο αξιολόγησης για να καλύψει μία θέση.

Βέβαια, αυτός ο αριθμός ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον κλάδο, την προσφορά υποψηφίων στη συγκεκριμένη ειδικότητα και το ιεραρχικό επίπεδο της θέσης προς κάλυψη. Επιπλέον, ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη μιας ανοιχτής θέσης εργασίας είναι 1 μήνας, με την περίοδος αυτή να μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις διαδικασίες της κάθε εταιρείας, την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης και το πακέτο αμοιβών και παροχών.

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, ο κύριος λόγος που ωθεί ένα άτομο να αλλάξει εργασία είναι η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και ακολουθεί ως αιτία η κακή συνεργασία με τον προϊστάμενο. Τέλος, οι πιο σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται σε θέσεις με αυξημένη δυσκολία στην κάλυψή τους είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα επίλυσης περίπλοκων ζητημάτων, η αναλυτική σκέψη και η καινοτομία, ενώ οι τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση υποψηφίων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες είναι η πληροφορική, τα τεχνικά επαγγέλματα και ο χρηματοοικονομικός τομέας.

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη θεσμοθέτηση του lobbying

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται για πρώτη φορά η δημιουργία ενός νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της επικοινωνίας των θεσμικών φορέων της πολιτείας με εκπροσώπους συμφερόντων (lobbying), με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής.

Επιπλέον, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας συγκροτείται μητρώο καταγραφής των εκπροσώπων συμφερόντων το οποίο θα ενημερώνεται διαρκώς. Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής, δημοσιότητας, φύλαξης, διαχείρισης και αξιοποίησης των δώρων που προσφέρονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα μέλη της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.

Τέλος, ρυθμίζεται μία σειρά εκκρεμών ζητημάτων του ΥΠΕΣ, που αφορούν μεταξύ άλλων, την κατάργηση των διατάξεων που εισάγουν παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ώστε αυτό να εφαρμόζεται με όσο το δυνατόν ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο. Η συζήτηση του σχεδίου νόμου ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή

Women On Top: Έρευνα για το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα στις επιχειρήσεις

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία γυναίκα στην ιδρυτική τους ομάδα έχουν αντλήσει μόλις το 6% της συνολικής χρηματοδότησης που έχει διοχετευτεί στο ελληνικό start-up οικοσύστημα, ενώ το 62% των γυναικών χρηματοδοτούν οι ίδιες το επιχειρηματικό τους ξεκίνημα. Το παραπάνω και άλλα σημαντικά ευρήματα σε σχέση με το έμφυλο χάσμα στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποτυπώνονται στην πρόσφατη έρευνα που εκπόνησε τον Μάρτιο του 2021 το Women On Top με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης της για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Women On Top, «το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, παρότι απαντά με διαφορετική ένταση σε κάθε οικονομία. Στην Ελλάδα τα σχετικά στοιχεία παραμένουν ελλιπή και σποραδικά, ωστόσο γνωρίζουμε πλέον ότι η πλειοψηφία των γυναικών χρηματοδοτούν οι ίδιες την επιχείρησή τους στο ξεκίνημά της και χρησιμοποιούν τον δανεισμό σε ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τους άνδρες».

Μέσα από συνεντεύξεις με εκπροσώπους χρηματοδοτικών φορέων, πιστωτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών οργανισμών και θερμοκοιτίδων, η έρευνα του Women On Top καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για τα χαρακτηριστικά και τις αιτίες όσο και για τα πιθανά μέτρα αντιμετώπισης του χάσματος, μέτρα που θα μπορούσαν να αυξήσουν κατά 26% το ετήσιο παγκόσμιο ΑΕΠ, κατά 15% τη συνολική απόδοση των επιχειρήσεων και κατά 5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια τη χρηματιστηριακή τους αξία, καθώς και να προσθέσουν 160 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον ανθρώπινο κεφάλαιο στη διεθνή οικονομία.

«Οι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι οικονομίες που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι πιο ανθεκτικές στις οικονομικές κρίσεις, γι’ αυτό και η συστηματική εφαρμογή μέτρων που αντιμετωπίζουν το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη των γυναικείων επιχειρήσεων μετά την πανδημία της COVID-19» συμπληρώνει η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top. Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Προωθώντας την ισότητα στο χώρο εργασίας», έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Women On