--> 

Διαγωνισμός Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προχωρεί στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», που αφορά σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής (3 συνεδρίες ανά ωφελούμενο), επαγγελματικής κατάρτισης (80 ώρες) και πιστοποίησης δεξιοτήτων 760 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 596.600 ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ανοικτή διαδικασία με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 11 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα.

CEO Clubs Greece: Ξεκινά το School of Leadership Practice

Τον τρέχοντα μήνα αναμένεται να ξεκινήσει και επίσημα η νέα πρωτοβουλία του CEO Clubs Greece, η οποία θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα του νέου στρατηγικού αφηγήματος του Club για την επόμενη δεκαετία. Πρόκειται για το School of Leadership Practice, μία εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα δημιουργεί σειρά προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs, τα οποία και θα προσφέρονται με πιστοποίηση, αποκλειστικά στα μέλη του Club. Τα προγράμματα αυτά θα συνδυάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην διεθνή

ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και έρευνα με πρακτικές γνώσεις και εφαρμογές από την τοπική αγορά, ενώ ομιλητές και εμπειρογνώμονες παγκοσμίου εμβέλειας θα πλαισιώνονται από κορυφαίους Έλληνες CEOs που θα λειτουργούν ως visiting practitioners και θα μοιράζονται με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας. «Το School of Leadership Practice έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην Ελληνική αγορά, προσφέροντας τη δυνατότητα στα μέλη μας να ακονίζουν διαρκώς τις ηγετικές τους ικανότητες, ιδιαίτερα εν όψει της εποχής μετά την πανδημία που αναμένεται να είναι γεμάτη ρηξικέλευθες αλλαγές.

Ο Έλληνας CEO χρειάζεται έναν σύμμαχο στην ανάγκη του για διαρκή εκπαίδευση (life-long learning)» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Γεωργία Καρτσάνη, ιδρυτής και Πρόεδρος του οργανισμού. Σημειώνεται ότι το πρώτο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στις 3-5 Οκτωβρίου και εστιάζει στη θεματική του Board Practice and Directorship.

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Νέα HR Director η Αλίκη Γκοβόσδη

Τη θέση της HR Director στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία ανέλαβε από την 1η Σεπτεμβρίου η Αλίκη Γκοβόσδη, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μεγάλων εταιρειών και οργανισμών στη χώρα μας. Η Α. Γκοβόσδη εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας το 2013 ως HR Generalist και το 2015 ανέλαβε τη θέση της HR Business Partner, Commercial & Support Functions, ενώ τον Μάρτιο του 2020, ως Acting HR Manager, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πριν την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η κα. Γκοβόσδη είχε εργαστεί στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας της Ελλάδος, της Δ.Ε.Η. και της Coca-Cola Hellenic AG. «Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας και πηγή έμπνευσης για να πρωτοπορούμε και να εξελισσόμαστε. Στέλεχος με μακρά πορεία στην εταιρεία μας, η Αλίκη Γκοβόσδη συνέβαλε τα μέγιστα στη διαχείριση της πρόκλησης της πανδημίας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

Από τη θέση της HR Director πλέον, είμαι σίγουρος ότι θα εντείνει τις δράσεις μας με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπων μας, σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που αγκαλιάζει την πολυμορφία και προάγει τη συμπερίληψη, υποστηρίζοντας, έτσι, τον εταιρικό μας σκοπό, να “Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο”» δήλωσε σχετικά ο Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, Dejan Beko.