Ξεκινά η 6η κλειστή Συμβουλευτική Ομάδα του Your Directors Club

Υπό την καθοδήγηση της Γκέρτης Φίλη, Partner και Leadership Coach της SARGIA Partners S.A με τίτλο «Your X-Factor in Leadership. Define and Develop your Executive Presence» συνεχίζονται οι Συμβουλευτικοί Κύκλοι Συναντήσεων, μια πρωτοποριακή υπηρεσία που προσφέρει το Your Directors Club στα μέλη του.

Οι Συμβουλευτικοί Κύκλοι Συναντήσεων, τα “Inner Advisory Circles” όπως ονομάζονται αποτελούν ομάδες εργασίας που πραγματοποιούν 8 μηνιαίες τετράωρες συναντήσεις υπό την καθοδήγηση διακεκριμένου Advisor/Coach επικεντρώνονται σε μια  συγκεκριμένη θεματική. Πρόκειται για μοναδικής αξίας συνεδρίες καθώς οι συμμετέχοντες  αποκομίζουν και ανταλλάσσουν γνώση και εμπειρίες αναλύοντας σε βάθος και κάνοντας  πρακτική στη συγκεκριμένη θεματική.

Τα Inner Advisory Circles του Your Directors Club εκπροσωπούν μια συλλογική ευθύνη, όπως αυτή αποτυπώνεται στο όραμα και τις αξίες της Ιδρυτού του, κας Γεωργίας Καρτσάνη: «Να είμαστε όλοι μας παρόντες, με τη σκέψη, τη συμβολή, τη συνεργασία και το ρόλο που μας αντιστοιχεί στην επαναδημιουργία και ανοδική πορεία του ελληνικού επιχειρείν. Το YDC δημιουργεί τη βάση. Τα μέλη του αποτελούν την κινητήριο δύναμη».