Συνεργασία Priority και Konecranes Hellas

Tο έργο της αναβάθμισης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για την Konecranes Hellas S.A, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018 ανέλαβε η Priority.

Ειδικότερα, μέσα από το εν λόγω έργο, το οποίο διήρκησε 3 μήνες, η Priority καθοδήγησε την Konecranes Hellas, η οποία ανέλαβε μια σειρά δεσμεύσεων που περιλαμβάνουν τον απόλυτο σεβασμό στις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις, καθώς και στις απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας, τη συνεχή αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και τη λήψη απαιτούμενων μέτρων για την μείωση της επικινδυνότητας, τη συμμετοχή των εργαζομένων σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο την βελτίωση της επίδοσης, την ανοικτή και διαφανή επικοινωνία της εταιρείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και τη συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζομένων για την επίλυση θεμάτων που άπτονται της υγείας και ασφάλειας.

Έτσι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τον Δεκέμβριο του 2021, η εταιρεία πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.

«CEO for One Month» από τον Όμιλο Adecco

Για 9η συνεχή χρονιά ο Όμιλος Adecco καλεί ταλαντούχους νέους χωρίς ή με μικρή εργασιακή εμπειρία να δηλώσουν συμμετοχή για το πρόγραμμα CEO for One Month και να διεκδικήσουν την ευκαιρία για εμπειρία εργασίας δίπλα στα ηγετικά στελέχη του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα CEO for One Month θα τρέξει σε παγκόσμιο επίπεδο στις χώρες όπου ο Όμιλος Adecco έχει παρουσία. Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για να διεκδικήσουν τον ρόλο στο Cluster όπου ανήκει η χώρα διαμονής τους πλαισιώνοντας τον Cluster Head του Ομίλου Adecco και τα ηγετικά στελέχη της περιοχής αυτής για έναν μήνα. Για την Ελλάδα, υποψήφιοι και από τις 3 χώρες του Cluster Ελλάδας, Βουλγαρίας & Ρουμανίας θα αξιολογηθούν και ένας ταλαντούχος υποψήφιος θα εργαστεί δίπλα στον Vice President & Cluster Head Ελλάδας, Βουλγαρίας & Ρουμανίας του Ομίλου Adecco, Κωνσταντίνο Μυλωνά.

Από όλους τους ταλαντούχους υποψηφίους που θα ξεχωρίσουν σε αυτό το πρώτο στάδιο, ένας θα επιλεγεί για να γίνει Global CEO for One Month, και να εργαστεί υπό την άμεση καθοδήγηση του CEO του Ομίλου Adecco, Alain Dehaze. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος «CEO for One Month».

NomadList: Αύξηση 198% των digital nomads στην Αθήνα την περίοδο 2017-2021

Το προφίλ της ως ένας ελκυστικός προορισμός για ψηφιακούς νομάδες (digital nomads), χτίζει η Ελλάδα και κυρίως η ελληνική πρωτεύουσα, με την Αθήνα να έχει για την πενταετία 2017-2021 τον τρίτο πιο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης παγκοσμίως, μεταξύ των πιο δημοφιλών προορισμών για ψηφιακούς νομάδες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του NomadList, οι αφίξεις ψηφιακών νομάδων στην Αθήνα την περίοδο 2017-2021 αυξήθηκαν κατά 198%, ενώ από τις αρχές του 2022 ο αντίστοιχος ρυθμός είναι 109%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε το Playa del Carmen στο Μεξικό (228%), ενώ δεύτερο στην κούρσα έρχεται το Μεδεγίν, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας (205%). Επιπλέον, παρά την πανδημία, το 2021 είχε θετικό πρόσημο για την Αθήνα, αφού ο αριθμός των digital nomads που ήρθαν στην Αθήνα σχεδόν διπλασιάστηκε (ρυθμός αύξησης 98%), ενώ και το 2022 οι αφίξεις φαίνεται να ακολουθούν έντονα ανοδικό ρυθμό, με τα στοιχεία του NomadList να δείχνουν πως, από τις αρχές του νέου έτους, οι αφίξεις digital nomads στην Αθήνα είναι αυξημένες κατά 109%.