RSM Ελλάδος: Έρευνα για την πολυμορφία των ΔΣ των εισηγμένων

Τα αποτελέσματα του «The RSM Board Diversity Survey – The landscape following the implementation of Law 4706/2020» παρουσίασε την Πέμπτη η RSM Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ως προς τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών των ΔΣ, η μελέτη δείχνει ότι το σύνολο των μελών διαμορφώνεται πλέον σε 1.224 θέσεις, με τα εκτελεστικά μέλη να είναι 404, τα μη εκτελεστικά 351 και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 469, ενώ τα ΔΣ εκπροσωπούνται πλέον από 926 άνδρες (75,7%) και 298 γυναίκες (24,3%), ήτοι αναλογία 1:3.

Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα καταγράφεται σημαντική βελτίωση στην παρουσία γυναικών στα ΔΣ των εισηγμένων εταιριών, ενώ παρατηρήθηκε ότι από τα 284 νέα μέλη που προστέθηκαν, τα 118 (41,5%) είναι γυναίκες και τα 166 (58,5%) είναι άνδρες, με μία ανανέωση της σύνθεσης των ΔΣ κατά 23% περίπου. Επιπλέον, 59 θέσεις ανώτατων μελών καλύπτονται από γυναίκες σε σχέση με 366 θέσεις που καλύπτονται από άνδρες, δηλαδή αναλογία 1 προς 6. Πάρα τη βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, παρατηρείται σημαντικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ μόλις 15 θέσεις Προέδρου και 9 θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου καλύπτονται από γυναίκες.

Το προφίλ των μελών
Επιπρόσθετα, η έρευνα δείχνει ότι σε 51 εταιρείες οι θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου καλύπτονται από το ίδιο πρόσωπο και πως το 8,5% των μελών των ΔΣ δεν είναι ελληνικής εθνικότητας, ενώ ως προς την ηλικία των μελών, διαπιστώθηκε ότι το 7% έχει ηλικία μικρότερη των 40 ετών, το 28% μικρότερη των 50 ετών, το 33% μεταξύ 51 και 60 ετών, το 26% μεταξύ 61 και 70 ετών και το 14% άνω των 70 ετών.

Επίσης, το 52% των εισηγμένων έχουν έναν πιο «οικογενειακό» χαρακτήρα, δεδομένου ότι στα ΔΣ αυτών συμμετέχουν τουλάχιστον 2 μέλη συνδεδεμένα με τον βασικό μέτοχο, ενώ από το σύνολο των μελών, το 46% είναι κάτοχος BSc, το 43% μεταπτυχιακού και το 12% PhD. Τέλος, καταγράφηκε ότι το 61% των μελών έχει ειδίκευση στα οικονομικά και στη διοίκηση επιχειρήσεων γενικότερα, το 12% κατέχει εμπειρία στον τομέα της παραγωγής και το 7% -8% στον τομέα των πωλήσεων ή στην παροχή νομικών συμβουλών, ενώ από το σύνολο των 1.224 στελεχών, μόλις 12 εξ αυτών έχουν εξειδίκευση στο HR, αν και ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών που προστέθηκαν στα ΔΣ έχουν δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, CSR, στις πωλήσεις και στην παροχή νομικών υπηρεσιών.

Αστυνομία Κύπρου: Διαγωνισμός για τον εκσυγχρονισμό της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Αστυνομία Κύπρου προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού, ο οποίος αφορά σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την προκήρυξη, στόχος του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και δημιουργίας σύγχρονης Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου, «ώστε να καταστεί πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και δίωξη των παρανομούντων».

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και το κονδύλι είναι 700.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ. Να σημειωθεί ότι η σύμβαση δεν σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Περισσότερες πληροφορίες εδώ)

Στην Economy Car Rentals η Ζωή Στασινοπούλου

H Ζωή Στασινοπούλου είναι η νέα HR Manager στην Economy Car Rentals, αναλαμβάνοντας καθήκοντα από τον Μάρτιο.

Η Ζ. Στασινοπούλου είναι κάτοχος BBA από το ΙΕΚ Δέλτα και πιστοποίησης HR Management & Organizational Analysis,αλλά και Organizational Psychology & Behavior από το ΕΚΠΑ, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να εκτελεί χρέη HR Business Partner στο Λούνα Παρκ «Τα Αηδονάκια».

Reborrn: Νέα People Operations Specialists η Κέλλυ Καβαρνού

Στην Reborrn και στη θέση της People Operations Specialists θα βρίσκεται από τον Μάρτιο η Κέλλυ Καβαρνού.

Η Κ. Καβαρνού είναι κάτοχος BSc στο Management & Business Administration από το ΟΠΑ και Diploma of Vocational Training στο HR Management από το ΕΚΠΑ.

Μέχρι πρότινος, εκτελούσε καθήκοντα Talent Acquisition Associate στην PwC Greece.

Vodafone: Υιοθετεί ένα νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας

Το νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας #FutureReady υιοθετεί η Vodafone, με στόχο να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας με τα οφέλη της εργασίας στο γραφείο και να προσφέρει στους εργαζομένους της σε μόνιμη βάση μεγαλύτερη ευελιξία και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το εν λόγω μοντέλο, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της πανδημίας, κατανέμει τον χρόνο εργασίας σε ποσοστό 60% τηλεργασία και 40% στο γραφείο.

«Οι άνθρωποί μας αποτελούν την καρδιά της Vodafone. Όραμα μας είναι ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να είναι ο εαυτός του εντός και εκτός της εταιρείας, να καινοτομεί και να αναπτύσσεται με ταχύτητα, όπου και αν εργάζεται.

Στόχος μας είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να κρατάμε κοντά μας εξαιρετικούς ανθρώπους» δήλωσε η Ηρώ Μέλλιου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Vodafone Ελλάδας. Σημειώνεται, τέλος, ότι, ως μέλος ενός παγκόσμιου οργανισμού, η εταιρεία παρέχει στους εργαζομένους τη δυνατότητα εργασίας έως 20 ημέρες από το εξωτερικό.