Αγορά εργασίας: Στροφή στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκαν δύο νέα πιλοτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ομάδες ανέργων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ. Βασικός στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 58.600.000 ευρώ, που θα αφορά 20.000 ανέργους, προβλέπει υψηλότερο επίδομα ανεργίας, το οποίο δεν συνδέεται με τον κατώτατο μισθό όπως σήμερα αλλά με τον τελευταίο μισθό που είχαν οι άνεργοι πριν απολυθούν.

Η μερίδα των ανέργων που θα αποτελέσει το υβριδικό μοντέλο του πιλοτικού προγράμματος θα επιλεγεί με βάση χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν, το εθνικό επίπεδο και στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές. Το δεύτερο πιλοτικό πρόγραμμα με προϋπολογισμό 33.800.000 ευρώ, αφορά 10.500 μακροχρόνια ανέργους που θα δουν τα επιδόματά τους να αυξάνονται για 12 μήνες.  Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, διάρκειας δύο ετών, εξετάζεται τους πρώτους έξι μήνες το επίδομα να ανέρχεται στο 55% του μέσου μηνιαίου μισθού του ανέργου στα προηγούμενα τρία χρόνια, με ανώτατο όριο επιδόματος τα 1.200 ευρώ.

Στη συνέχεια, το επίδομα θα μειώνεται σταδιακά, χωρίς όμως ποτέ να πέσει κάτω από το επίπεδο του σημερινού επιδόματος ανεργίας που ανέρχεται σε 407 ευρώ. Να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι προϋπόθεση για τη λήψη των παροχών είναι οι δικαιούχοι να συμμετέχουν σε επιδοτούμενη κατάρτιση. Παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας μιλώντας στο Workforce τόνισαν ότι αυτό γίνεται ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Τέλος, για τους μακροχρόνια ανέργους προβλέπεται η διεύρυνση των επιδοτούμενων μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και η αύξηση του επιδόματος σταδιακά εντός 12 μηνών, από τα 200 ευρώ που είναι σήμερα στα 325 ευρώ.

Νέος Δείκτης Μέτρησης και Αξιολόγησης της αγοράς εργασίας

Η εταιρεία μηχανικών εκπαίδευσης Hyphen SA και η εταιρεία δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς Interview λανσάρουν ένα νέο στατιστικό εργαλείο το οποίο αφορά έναν νέο Δείκτη Μέτρησης και Αξιολόγησης της αγοράς εργασίας μετά την πανδημία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ναυτεμπορική και τη δημοσιογράφο Βάσω Βεγίρη, ο συγκεκριμένος Δείκτης θα καταγράφει συστηματικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και στην Ε.Ε. τη διαχρονική εξέλιξη ζητημάτων όπως η τεχνολογική ανεργία, η τηλεργασία, οι εργασιακές μετακινήσεις λόγω της πανδημίας, η δημιουργία νέων εργασιακών πεδίων και αντικειμένων κ.ο.κ.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών αναμένεται να επεκταθεί και στην έρευνα αγοράς, εστιάζοντας μεταξύ άλλων τόσο σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, όσο και διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνίας κ.α., με στόχο την διερεύνηση, αποτύπωση και τεκμηρίωση του μέλλοντος της εργασίας με έμφαση στις συνθήκες, που θα επικρατήσουν στο μεταπανδημικό τοπίο.

Οι πρώτες δυο μετρήσεις του νέου δείκτη – από τις συνολικά έξι που προβλέπονται για το προσεχές διάστημα- θα αφορούν στην Ελλάδα και την Κύπρο, οι δυο επόμενες όλη την Ε.Ε. και οι δυο τελευταίες 40 μεγάλους υπερεθνικούς εργοδότες που είναι πελάτες της Hyphen. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την εφημερίδα, θα ανακοινώνονται ανά κατηγορία και στο τέλος τα συνολικά.

Elpedison: Νέα HR Operations Officer η Ελευθερία Γεωργίου

Καθήκοντα HR Operations Officer στην Elpedison ανέλαβε από τον τρέχοντα μήνα η Ελευθερία Γεωργίου.

Η Ε. Γεωργίου είναι κάτοχος Bachelor στο Business Administration and Management από το ΟΠΑ και Professional Diploma στο Digital Marketing από το Alba, ενώ μέχρι πρότινος ήταν HR Administrator στην Νίκας.