4 Day Week Global: Εξελίσσει πιλοτικό πρόγραμμα 4ήμερης εργασίας

Για την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από την 4 Day Week Global, έναν παγκόσμιο οργανισμό συμβουλευτικού χαρακτήρα που προωθεί τις μειωμένες εβδομάδες εργασίας ενημερώνει με σχετική του ανακοίνωση ο Όμιλος Adecco. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 50 εταιρείες και περίπου 2.000 υπαλλήλους που τώρα εργάζονται τέσσερις ημέρες χωρίς καμία μείωση στους μισθούς τους. Αν και τα ευρήματα του προγράμματος εξακολουθούν να αναλύονται, οι έως τώρα μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων δείχνουν σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και την ευεξία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ολοένα και περισσότερες χώρες ενσωματώνουν την 4ήμερη εργασία, έπειτα από συμφωνία εργαζόμενου – εργοδότη, στις νομοθεσίες τους. Η Ελλάδα πρόσφατα ενσωμάτωσε τη νέα εργασιακή νομοθεσία που προβλέπει τη δυνατότητα των εργαζομένων να εργάζονται 4 ημέρες την εβδομάδα έπειτα από συνεννόηση με τον εργοδότη. Η νέα εργασιακή νομοθεσία προβλέπει την πλήρη απασχόληση σε 40 ώρες εργασίας, οι οποίες μπορούν να κατανέμονται σε 4 μόνο ημέρες εβδομαδιαίως, μετά από αίτημα του εργαζόμενου και με περιορισμένη, κατ’ έτος, χρονική διάρκεια.

Η επαγγελματική εξουθένωση θέτει νέες προτεραιότητες
Ήδη από το 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε το «burnout» ως ξεχωριστό σύνδρομο υγείας και κάλεσε τους εργοδότες να λάβουν μέτρα για να ελαφρύνουν το βάρος που επιβαρύνουν τους εργαζόμενους. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, εκτίμησε ότι το 2016 οι υπερβολικά πολλές ώρες εργασίας συνέβαλαν σε 2,8 εκατομμύρια θανάτους – κυρίως λόγω καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικών.

Πριν από την πανδημία, πολλοί εργαζόμενοι είχαν εκφράσει την επιθυμία να εργαστούν περισσότερο από το σπίτι. Με την επικράτηση των υβριδικών μοντέλων εργασίας ακόμα και σε πιο συντηρητικούς οργανισμούς δόθηκε η ευκαιρία σε περισσότερους εργαζομένους να έχουν την εμπειρία της απομακρυσμένης εργασίας και της ευελιξίας του ωραρίου. Παρόλα αυτά, ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο το φαινόμενο της έλλειψης αποσύνδεσης. Η πανδημία ενέτεινε το πρόβλημα αναδεικνύοντάς την επαγγελματική εξουθένωση ως σημαντική πρόκληση τόσο για εργοδότες όσο και για εργαζόμενους. H έρευνα Resetting Normal του 2021 από τον Όμιλο Adecco σε σχεδόν 15.000 εργαζομένους διαπίστωσε ότι το 43% συνέχιζε να εργάζεται περισσότερο από 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ τα 2/3 των ερωτηθέντων (63%) υπέφεραν από επαγγελματική εξουθένωση, το γνωστό σε όλους “burn out”.

doValue Greece: Νέος HR Business Partner ο Γιώργος Σανιδάς

Καθήκοντα HR Business Partner στην doValue ανέλαβε ο Γιώργος Σανιδάς, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν Head of HR στην Creative Pharma Services.

O Γ. Σανιδάς είναι κάτοχος BSc στην Ψυχολογία από το ΕΚΠΑ και MSC στο Work & Organisational Psychology από το University of Hull, ενώ στην επαγγελματική του πορεία έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει Principal Consultant στην PfB και Senior Consultant στην Optimal HR Group.

YouGov: Kαλύτερες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας φέρνει το digital transformation

Κάτι λιγότερο από το ένα τέταρτο (23%) των ευρωπαϊκών εταιρειών έχουν ξεκινήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής τους. Επιπλέον, περισσότερες από τις μισές εταιρείες δεν έχουν καν αρχίσει να αναπτύσσουν στρατηγική ή σχέδιο δράσης για το «Industry 4.0». Αυτό είναι το αποτέλεσμα έρευνας σε 1.452 υπεύθυνους σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες, η οποία διεξήχθη από το ινστιτούτο έρευνας αγοράς YouGov για λογαριασμό του Ερευνητικού Ινστιτούτου Handelsblatt και της TeamViewer.

Για τα περισσότερα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, η έννοια του «Industry 4.0» περιγράφει μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων τους. Για τα τρία τέταρτα, περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογίας και δεδομένων για την ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με επίκεντρο τις μηχανές, αλλά και τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την υποστήριξη των χειρωνακτικών διαδικασιών των εργαζομένων μέσω ψηφιακής τεχνολογίας. Πάνω από το 70% δήλωσε ότι αυτός ο μετασχηματισμός θα οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες εργασίας, περισσότερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας και μια εντελώς διαφορετική εταιρική κουλτούρα.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι σημαντικότερες τεχνολογίες και μεγάλες τάσεις που θα οδηγήσουν την ψηφιοποίηση της παραγωγής των εταιρειών τους στο μέλλον είναι η Κυβερνοασφάλεια (27%), οι Ψηφιακές Πλατφόρμες (25%), το Internet of Things (25%) και οι Υπηρεσίες Cloud ( 24%). Αντίθετα, τα Chatbots (12%) και το Blockchain (12%) αναμένεται να διαδραματίσουν δευτερεύοντα ρόλο. Οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν στην έρευνα συσχετίζουν τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή με αύξηση της αποτελεσματικότητας (82%). Άλλα αναμενόμενα πλεονεκτήματα είναι η βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης (81%), η μείωση του κόστους (81%) και η βελτίωση στην ασφάλεια όπως στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την ασφάλεια κτιρίων και πληροφοριών (80%). Αντίθετα, ο χρόνος και το κόστος (32%) είναι σήμερα το μεγαλύτερο ζήτημα για την ψηφιοποίηση της παραγωγής των εταιρειών τους. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων (28%) και την ασφάλεια δεδομένων (25%), καθώς και η ασυμβατότητα μεταξύ των υπαρχόντων μηχανημάτων και των νέων τεχνολογιών (26%). Από την άλλη πλευρά, μόνο λίγες εταιρείες βλέπουν την έλλειψη προσωπικού (16%), την έλλειψη αποδοχής από τους εργαζομένους (16%) ή την έλλειψη προτεραιότητας από τη διοίκηση (15%) ως τα κύρια εμπόδια στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής.