--> 

Μ. Συρεγγέλα: Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός των επιχειρήσεων

«Με τα μέτρα και τις δράσεις μας υποστηρίζουμε τους εργαζόμενους γονείς και ιδίως τις εργαζόμενες μητέρες και ενισχύουμε ενεργά τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας». Αυτό ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου «Δουλειές ξανά» στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στην τοποθέτησή της η υφυπουργός σημείωσε ότι «δίνουμε ουσιαστικές λύσεις στους εργαζόμενους γονείς, διευρύνοντας τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών της βρεφικής ηλικίας. Με την πολιτική μας μειώνουμε το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων, καθώς η αύξηση της διαθεσιμότητας μακροχρόνιας και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, βελτιώνει την κατάσταση απασχόλησης των γυναικών και τις βοηθά να παραμείνουν στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση των τέκνων τους».

Αυστηρά κριτήρια για την ένταξη στη Δράση
Με το νομοσχέδιο «Δουλειές ξανά», τόνισε η Μ. Συρεγγέλα, θεσπίζεται το πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης για τη «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός των επιχειρήσεων», μέσω χρηματοδότησης από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό των χώρων, καθώς και για την πρόσληψη έως δύο βρεφονηπιοκόμων για χρονικό διάστημα 24 μηνών. Σκοπός της Δράσης είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, διατροφή και απασχόληση των βρεφών κατά τον χρόνο εργασίας του γονέα, προωθώντας έτσι την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και ενδυναμώνοντας τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα η υφυπουργός υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο των προτεινόμενων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου βρίσκεται η υγεία και η ασφαλής παραμονή των παιδιών στους χώρους που θα δημιουργηθούν εντός των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό θεσπίζονται αυστηρά κριτήρια προκειμένου να ενταχθεί μια επιχείρηση στη Δράση, ενώ ανέφερε ότι από τη Δράση εξαιρούνται επιχειρήσεις στη Βιομηχανική Ζώνη, εγκαταστάσεις στις οποίες υφίστανται κίνδυνοι από φυσικούς, χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες και κίνδυνοι για ατυχήματα λόγω επικίνδυνων ουσιών.

«Οι χώροι φύλαξης βρεφών έρχονται να καλύψουν μία πρακτική ανάγκη των οικογενειών», υπογράμμισε η Μ. Συρεγγέλα και έκλεισε την τοποθέτησή της λέγοντας πως «σήμερα κάνουμε ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων».

Στην ZeniΘ η Έλενα Χατζηαντωνίου

Τη θέση της HR Generalist στην ZeniΘ ανέλαβε η Έλενα Χατζηαντωνίου, η οποία μέχρι πρότινος ήταν HR Manager στην AMD.

Η Ε. Χατζηαντωνίου είναι απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Diploma στο HR Management από το ΕΚΠΑ, ενώ, μεταξύ άλλων, στην επαγγελματικής της πορεία έχει διατελέσει HR Manager στην Routee και στην WayMore.

ESDE: Μισθολογικό χάσμα 7,2% για τις νέες γυναίκες στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους

Στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στους νέους εργαζομένους εστιάζει η τελευταία έκδοση της τριμηνιαίας επισκόπησης της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη (ESDE), με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. Συγκεκριμένα, η εν λόγω έκδοση δείχνει ότι οι γυναίκες 25-29 ετών αντιμετωπίζουν μη διορθωμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων της τάξης του 7,2% κατά την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στην αγορά εργασίας της ΕΕ.

Το χάσμα αυτό είναι περίπου το μισό του μισθολογικού χάσματος για όλους τους εργαζομένους, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερες μισθολογικές ανισότητες στους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Εντούτοις, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ νέων γυναικών και ανδρών είναι δύσκολο να εξηγηθούν βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ενώ η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Επιπρόσθετα, βάσει της έκδοσης, ορισμένες διαφορές στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές μισθολογικές διαφορές, αλλά λειτουργούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Έτσι, οι νέοι άνδρες τείνουν να κερδίζουν περισσότερα επειδή εργάζονται σε υψηλότερα αμειβόμενες οικονομικές δραστηριότητες, ενώ οι νέες γυναίκες τείνουν να αμείβονται περισσότερο επειδή έχουν καλύτερη εκπαίδευση. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων επισημάνθηκε ως προτεραιότητα στη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2020-2025. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με την ίση αμοιβή για όμοια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής.