Ταμείο Ανάκαμψης: Έργο για την ευαισθητοποίηση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας

Την ένταξη ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου που έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας αποφάσισε η κυβέρνηση στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο εντάσσεται στον πυλώνα Απασχόληση, Δεξιότητες και Κοινωνική Συνοχή. Το έργο τελεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και είναι συνολικού προϋπολογισμού 47 εκατ. ευρώ, με τα 3,7 εκατ. από αυτά τα εκταμιεύονται εντός του τρέχοντος έτους.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο απευθύνεται σε 680.000 διευθυντικά στελέχη και στελέχη εξυπηρέτησης κοινού και πιστοποίησης. Στόχος του είναι η αύξηση της επίγνωσης σχετικά με τα οφέλη της διαφορετικότητας. Θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και διαφοροποιημένο ανάλογα με την ομάδα-στόχο (ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στελέχη εξυπηρέτησης κοινού και στελέχη τμημάτων υποστήριξης), ενώ η συμμετοχή θα γίνεται απομακρυσμένα (μέσω πλατφόρμας) και ασύγχρονη. Περιλαμβάνει δε, δύο αλληλένδετα υποέργα.

Το πρώτο υποέργο αφορά στην ανάπτυξη μηχανισμού καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης δεδομένων που σχετίζονται με την ισότητα και την ανάπτυξη μηχανισμού για την πιστοποίηση και την επιβράβευση οργανισμών που εντάσσουν πρακτικές σχετιζόμενες με την διαφορετικότητα. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου υποέργου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω δράσεις:

  1. Ανάλυση νομοθετικού πλαισίου και ανάπτυξη μεθοδολογίας επιβράβευσης διαφορετικότητας. Η δράση θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο.
  2. Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος και επιβράβευση της διαφορετικότητας. Η δράση θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο με διάρκεια από το πρώτο τρίμηνο του 2023 έως και το τρίτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς.
  3. Διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση των προγραμμάτων. Η δράση θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο, από το πρώτο τρίμηνο του 2023 έως και το δεύτερο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς.
  4. Αξιολόγηση του προγράμματος, από εξωτερικό ανάδοχο το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Το δεύτερο υποέργο αφορά κατάρτιση για τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που στοχεύει στην ενίσχυση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Η κατάρτιση θα είναι απομακρυσμένη και ασύγχρονη, χρησιμοποιώντας ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, με διάρκεια 3 έως 6 ώρες. Η δράση θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο από το πρώτο τρίμηνο του 2023 έως και το τέταρτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς. Τέλος, θα υπάρξει και αξιολόγηση του προγράμματος, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Κατώτατος μισθός: Σωρευτική αύξηση 11,81%

Aπό το Υπουργείο Εργασίας εκδόθηκε διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού και τις συνέπειές του σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. ‘Όπως είναι ήδη γνωστό, ο νέος κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1ης Μαΐου  κατά 7,5 %, ή 50 ευρώ το μήνα και διαμορφώνεται σε 713  ευρώ το μήνα, από 663 ευρώ προηγουμένως. Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο, το ετήσιο όφελος για τους εργαζόμενους από την αύξηση ισούται με έναν επιπλέον μισθό (50 ευρώ η μηνιαία αύξηση επί 14 μισθούς=700 ευρώ). Οι μηνιαίες αποδοχές αν συνυπολογισθεί η καταβολή 14 μισθών το χρόνο διαμορφώνονται σε 831,8 ευρώ από 773,5 ευρώ σήμερα.

Οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα κερδίσουν από έναν επιπλέον μισθό ετησίως. Με άλλα λόγια, ένας 15ος μισθός προστίθεται στο εξής, στο εισόδημά τους. Αν συνυπολογισθεί και η προηγούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού που έγινε την 1η Ιανουαρίου 2022, προκύπτει αύξηση κατά 9,7 %, ή 63 ευρώ το μήνα (από 650 ευρώ στα 713 ευρώ).

Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 μισθοί, το όφελος από την διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού το 2022 διαμορφώνεται στα 882 ευρώ ετησίως (63 ευρώ επί 14 μισθούς). Στην πραγματικότητα ωστόσο η αύξηση του καθαρού μισθού είναι ακόμα μεγαλύτερη και διαμορφώνεται στο 11,81 % αν συνυπολογισθεί η μείωση κατά 1,63 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι που έχει ήδη υλοποιηθεί. Το σωρευτικό ετήσιο όφελος για έναν εργαζόμενο από τις δύο αυξήσεις του κατώτατου μισθού το 2022 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 906 ευρώ.

Πώς επηρεάζει η αύξηση του κατώτατου μισθού τα επιδόματα του ΟΑΕΔ
Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω το επίδομα ανεργίας. Σήμερα το ημερήσιο επίδομα είναι 16,29 ευρώ και το μηνιαίο 407,25 ευρώ. Από 1ης Μαΐου διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438 ευρώ το μηνιαίο. Επίσης αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας, ειδικά εποχικά βοηθήματα για μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.α., η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, οι ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, η παροχή διαθεσιμότητας, η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κ.α. Με την αύξηση που θα ισχύσει από 1ης Μαΐου, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 9η θέση ανάμεσα σε 21 χώρες της ΕΕ που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό, από την 11η που βρισκόταν ως τώρα. Συγκεκριμένα με την αύξηση κατά 7,5 % στα 831,8 ευρώ σε 12μηνη βάση, οι κατώτατες αποδοχές στη χώρα μας ανεβαίνουν στην κατάταξη κατά 2 θέσεις ξεπερνώντας την Πορτογαλία (822,5 ευρώ) και την Μάλτα (792,26 ευρώ).

Bridge: Πρώτη οργάνωση DEI για το marketing industry

Μια νέα οργάνωση με επίκεντρο τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη τίθεται στην υπηρεσία της παγκόσμιας βιομηχανίας marketing και διαφήμισης. Συγκεκριμένα, με ιδρύτρια την πρώην Global Chief Strategy Officer της MMA, Sheryl Daija, η αποστολή της Bridge, όπως ονομάστηκε ο νέος φορέας, θα είναι να προσφέρει στις εταιρείες-μέλη της γνώση και πόρους για να γεφυρώσουν το χάσμα που έχουν δημιουργήσει ανισότητες σε κοινότητες με περιορισμένη εκπροσώπηση.

Με φιλοσοφία προσανατολισμένη στη δράση, η Bridge έχει στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μετρήσιμες και υπεύθυνες αλλαγές. «Φέρνοντας κοντά DEI και marketing leaders με το σύνολο της βιομηχανίας, θα επιταχύνουμε τον ρυθμό της αλλαγής που τόσο χρειαζόμαστε. Μας τιμά ιδιαίτερα ο βαθμός αφοσίωσης των ιδρυτικών μελών του συμβουλίου μας και των συμβούλων μας», σχολίασε η Daija.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στη θέση της Προέδρου τοποθετήθηκε η Jonita Wilson, Chief Diversity Officer της Discover Financial Services, ενώ στο ΔΣ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, στελέχη από τις NBCUniversal Media, Unilever, McKinsey & Co., GroupM, IBM, Salesforce και Campbells, με την Bridge να έχει ήδη λανσάρει προγράμματα όπως Voices of Inclusion Research και storytelling workshops.

(Πηγή: Prweb.com)