Στις 31 Μάϊου το πρώτο Women in Tech Summit by Product Led Growth Hub

Στις 31 Μαΐου θα διεξαχθεί το Women In Tech Summit by Product Led Growth Hub, το πρώτο online δωρεάν συνέδριο αφιερωμένο αποκλειστικά πάνω στο career development αποφοίτων και επαγγελματιών γυναικών που εργάζονται ή θέλουν να εισαχθούν στον κλάδο της τεχνολογίας. Αναλυτικότερα, στο συνέδριο θα γίνει αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα κατα την είσοδό της στην αγορά εργασίας και ειδικά στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς και σε πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι γυναίκες, ώστε να βελτιωθεί η εργασιακή και η προσωπική τους πορεία.

Επιπρόσθετα, το συνέδριο θα απασχολήσει η ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας σε θέματα που αφορούν το diversity και το inclusion, ενω θα δοθούν απαντήσεις και σε καίρια ερωτήματα και πρακτικές που αφορούν το work life balance. Επίσης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με 25+ thought leaders, να κάνουν networking με άτομα του χώρου, αλλά και να κλείσουν συνεντεύξεις με tech recruiters, ενώ θα αξιοποιηθούν κορυφαία εργαλεία αξιολόγησης με σκοπό αφενός να χαρτογραφηθούν οι δεξιότητες των συνέδρων και αφετέρου να συνδεθούν με τις αντίστοιχες διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οργανισμοί όπως η Vodafone Hellas, η Accenture, η Dialectica, η Prodyna, η Randstad και η Eurobank θα κληθούν να επιλέξουν τα επόμενα στελέχη τους μέσα από το κοινό του συνεδρίου, το οποίο υποστηρίζεται ενεργά και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας.