ΕΣΕΕ: Διαγωνισμός συμβουλευτικής και κατάρτισης ανέργων 18-29 ετών

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου».

Πιο συγκεκριμένα, αναζητά ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.700 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε αυτοί να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες του λιανικού εμπορίου με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 7.866.200 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 10 μήνες με δικαίωμα παράτασης.

Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 11 Αυγούστου, ενώ οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 18 Αυγούστου. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr

Συνεργασία Πλαίσιο και Treasure Lab

Συνεργασία με την Treasure Lab ξεκίνησε η Πλαίσιο, σχετικά με το Feedback και το πώς μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την καθημερινότητα, αλλά και για τη διαχείριση της απόδοσης.

Ειδικότερα, μέσα από workshops που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, οι συμμετέχοντες από τη διεύθυνση των Logistics έχουν ήδη στη διάθεσή τους πρακτικά εργαλεία έτοιμα για χρήση και έχουν συνεργαστεί πάνω σε σενάρια της δικής τους πραγματικότητας.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες έχουν μάθει καίρια σημεία του πώς να δίνει αλλά και πώς να δέχεται κάποιος feedback, καθώς και το πώς να σχεδιάζουν την εφαρμογή του. «Οι άνθρωποί μας έμαθαν, όχι απλά πόσο σημαντικό είναι το feedback, αλλά και το πώς θα το εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Ιωαννίδης, Corporate Development Specialist από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Πλαίσιο.

ΚPMG: Κίνδυνος από μη ευθυγράμμιση οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων

Η ανάπτυξη και το συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων πλήττονται από την έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ των οικονομικών και επιχειρησιακών ομάδων, όπως αποκαλύπτει μια παγκόσμια έρευνα της KPMG με τη συμμετοχή 1.300 διευθυντικών στελεχών. Πρόκειται για την έρευνα με τίτλο “Value of connection”, η οποία έδειξε ότι μόλις λίγο περισσότεροι από το ένα τρίτο των ανώτερων στελεχών που ερωτήθηκαν είναι «πολύ ικανοποιημένοι» από την ευθυγράμμιση μεταξύ των οικονομικών και των επιχειρησιακών τμημάτων τους. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:

  • Μόλις 38% των ανώτερων στελεχών εντός των δύο αυτών τμημάτων είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με την ευθυγράμμιση των στόχων και των βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) μεταξύ των δύο ομάδων.
  • Λιγότεροι από τους μισούς επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι οι βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες είναι πλήρως συνδεδεμένες μεταξύ των τμημάτων τους, ενώ σε ποσοστό μόλις 41% είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ικανότητα αλληλεπίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων των χωριστών τμημάτων τους.
  • Λιγότεροι από τους μισούς επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με τη χρήση των δεδομένων για βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, με μόλις 42% να είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με την ικανότητά τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα.
  • 85% των επικεφαλής των ίδιων τμημάτων επιθυμούν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην υλοποίηση του μετασχηματισμού σε όλο το εύρος της επιχείρησης τα επόμενα τρία χρόνια.
  • 98% των επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων επιδιώκουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για το τμήμα τους – ωστόσο 7 στους 10 σκέφτονται τις ανάγκες μόνο του δικού τους τμήματος όταν αποκτούν νέες δεξιότητες.
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των ηγετικών στελεχών (97%) σχεδιάζει να επενδύσει σε τουλάχιστον μία νέα τεχνολογία τους επόμενους 18 μήνες, ωστόσο το 74% δεν συντονίζεται με τις άλλες επιχειρηματικές λειτουργίες όταν αποκτούν και υλοποιούν νέες τεχνολογίες.

«Αυτή η έλλειψη σύνδεσης αναδεικνύει μια σημαντική δυσκολία για τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων, καθώς οι μη συνδεδεμένες διαδικασίες, τα απομονωμένα συστήματα, οι διαφορετικές προτεραιότητες και οι ασυμφωνίες σχετικά με τις ευθύνες προκαλούν διχασμούς μεταξύ των δύο τμημάτων, που μπορεί να επηρεάσουν τη γενική απόδοση αλλά και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων στην εταιρεία» επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην έρευνα.