Ε.Ε.: Σημαντικές oι προκλήσεις για την εύρεση εργασίας για τους κάτω των 30 ετών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την Επισκόπηση του 2022 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Μεταξύ των συμπερασμάτων είναι ότι οι νέοι ήταν ανάμεσα στις ομάδες που επλήγησαν περισσότερο από την απώλεια θέσεων εργασίας κατά την πανδημία του κορονοϊού. Την ίδια στιγμή, η ανάκαμψη ήταν πιο αργή για αυτούς απ’ ό,τι για τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Οι πιθανές εξηγήσεις συνδέονται με το υψηλό ποσοστό συμβάσεων ορισμένου χρόνου και με τις δυσκολίες που συναντούν οι νέοι για να βρουν την πρώτη τους δουλειά μετά το πέρας των σχολικών ή πανεπιστημιακών σπουδών τους ή της κατάρτισής τους. Από την έκθεση ESDE συνάγονται τα εξής συμπεράσματα:

  1. Η ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 δεν υλοποιήθηκε ομοιόμορφα. Οι νέοι (κάτω των 30 ετών) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την εξεύρεση εργασίας, ή την εξεύρεση θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν στις δεξιότητες και την εμπειρία τους. Παρότι η ανεργία των νέων μειώθηκε το 2021, ιδίως προς το τέλος του έτους, παρέμεινε ωστόσο υψηλότερη κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από τα προ κρίσης επίπεδα (το 2019). Από τους νέους που εργάζονται, σχεδόν 1 στους 2 (45,9 %) απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τη στιγμή που το αντίστοιχο μερίδιο για το σύνολο των εργαζομένων είναι 1 στους 10 (10,2 %).
  2. Οι νέοι έχουν κατά μέσο όρο περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν αντιμέτωποι με δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις. Ήδη πριν από την πανδημία, το εισόδημα των νέων από την εργασία ήταν πιο ασταθές από εκείνο των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Τα νοικοκυριά με επικεφαλής νέους εμφάνιζαν μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας, αν και υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι νέοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών τους δαπανών, όπως αυτές για λογαριασμούς και ενοίκια, ενώ το 61 % ανησυχούσαν για το αν θα μπορέσουν να βρουν ή να διατηρήσουν κατάλληλη στέγαση κατά την επόμενη δεκαετία.
  3. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι εξαρτώνται από το επίπεδο εκπαίδευσής τους και από το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. Οι νέοι με δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν κατά 19 % λιγότερες πιθανότητες να βρεθούν σε κατάσταση όπου δεν εργάζονται ούτε ακολουθούν κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση σε σύγκριση με τους νέους με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Για τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο κίνδυνος αυτός είναι χαμηλότερος κατά 28 %. Οι νέοι που προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον έχουν ακόμη λιγότερες πιθανότητες να βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση.
  4. Το φύλο είναι ένας ακόμη παράγοντας που συμβάλλει στην ανισότητα μεταξύ των νέων. Όταν ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους, οι νέες γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο 7,2 % λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους, ένα χάσμα που διευρύνεται με την ηλικία. Σε επίπεδο ΕΕ, είναι μικρό (0,5 %) το ποσοστό αυτού του χάσματος που προκύπτει από τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των γυναικών, τις επαγγελματικές τους επιλογές, τις επαγγελματικές τους εμπειρίες και το είδος της σύμβασης εργασίας τους.

Δημόσιο: Αναθεωρείται ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς εργαζομένων

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν την Τρίτη 12 Ιουλίου τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα καθώς και το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, ο οποίος αναθεωρήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από 10 έτη:

  • Συνιστά τον οδικό χάρτη διαχείρισης και αντιμετώπισης ηθικών και δεοντολογικών διλημμάτων με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην εργασία τους.
  • Επιπροσθέτως, απαντά σε μία σειρά από ζητήματα όπως η σύγκρουση συμφερόντων, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός, η ισότιμη μεταχείριση, η διαχείριση και δημοσιοποίηση πληροφοριών καθώς και τυχόν φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας από ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, αναφέρει ανακοίνωση.

Παράλληλα, το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση των μηχανισμών διαφάνειας, ελέγχου, ακεραιότητας και λογοδοσίας της Δημόσιας Διοίκησης και συνέχεται με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, «συστήνοντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, ισχυρό και συνεκτικό πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας και για τη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα διαφθοράς», όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων ΔΥΠΑ- Microsoft

Ολοκληρώθηκε το δωρεάν πρόγραμμα  επαγγελματικής κατάρτισης «Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων σε cloud υπηρεσίες της Microsoft», το οποίο αποτελεί την πρώτη εκδήλωση της σύμπραξης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης  (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) με τη Microsoft Ελλάδος για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και την κάλυψη του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας.

Για το πρόγραμμα αυτό εκδηλώθηκε υψηλή ζήτηση, αφού για τις 1.000 προσφερόμενες θέσεις -για ανέργους ηλικίας 18 έως 45 ετών – υποβλήθηκαν πάνω από 2.500 αιτήσεις, με τη συντριπτική πλειονότητα των αιτούντων να πληρούν τα κριτήρια που είχαν τεθεί.  Σύμφωνα μα τα στοιχεία, 980 ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν  το πρόγραμμα σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης (ποσοστό ολοκλήρωσης 98%).

Σημειώνεται ότι το 92% των συμμετεχόντων αξιολόγησε το περιεχόμενο του προγράμματος ως ικανοποιητικό, το 91% δήλωσε ικανοποιημένο από τους εκπαιδευτές, το 92% δήλωσε ικανοποιημένο από το εκπαιδευτικό υλικό, ενώ 9 στους 10 θα συνιστούσαν το πρόγραμμα σε φίλους ή γνωστούς.

Σύντομα – όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης – θα ξεκινήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης που υπήρξε ποτέ, με χρηματοδότηση 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.  «Οι συνεργασίες της ΔΥΠΑ με τη Microsoft, την Google, την Amazon και τη Cisco δείχνουν ότι το Κράτος αντιμετωπίζει την κατάρτιση με ένα νέο, σύγχρονο πνεύμα και την μετατρέπει σε όπλο για εργαζόμενους και ανέργους» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σημείωμα του Υπουργείου Εργασίας.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το ΟΠΑ και η Accenture

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Accenture, με στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων.

Αναλυτικότερα, κοινός στόχος των δύο πλευρών είναι η ενίσχυση της σύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου με την Accenture και την ευρύτερη αγορά εργασίας, καθώς και τις τελευταίες επιχειρηματικές τάσεις, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και η ενδυνάμωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Βάσει του Μνημονίου, τα δύο μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν μια σειρά πρωτοβουλιών όπως πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, διαδικτυακές εκπομπές και αρθρογραφία στο AUEB News, εκδηλώσεις που σχετίζονται με την καριέρα και τη δικτύωση, διαλέξεις, προγράμματα επανεκπαίδευσης / αναβάθμισης δεξιοτήτων, κοινές μελέτες και ερευνητικές πρωτοβουλίες, αλλά και πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

«Με πολύ προσεκτικά βήματα και υψηλά κριτήρια επιλογής, συνάπτουμε συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρέχοντας σε φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ ένα ευρύ πλαίσιο ευκαιριών εξέλιξης και σταδιοδρομίας» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, ενώ από την πλευρά του ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture ανέφερε: «Η σύγκλιση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς για την αντιμετώπιση του κενού δεξιοτήτων της χώρας αποτελεί αναγκαιότητα και ευκαιρία και στην κατεύθυνση αυτή ο ρόλος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι εξαιρετικά σημαντικός».