Yπ. Εσωτερικών: Διαγωνισμός αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού

Διαγωνισμό στο πλαίσιο αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα ξεκίνησε το Υπουργείο Εσωτερικών, αναζητώντας ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση νέου πλαισίου δεξιοτήτων δημοσίων υπαλλήλων, επικαιροποίηση Ειδικών Περιγραμμάτων θέσης Εργασίας και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.519.304 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η διάρκειά του είναι 12 μήνες από την ημερομηνία ανάληψης της νομικής δέσμευσης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17η Αυγούστου, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 18 Αυγούστου, στις 11 το πρωί. Το όλο έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Motor Oil: Νέα Talent Acquisition Specialist η Στέλλα Καμπούρη

Καθήκοντα Talent Acquisition Specialist στην Motor Oil ανέλαβε από τον τρέχοντα μήνα η Στέλλα Καμπούρη, η οποία μέχρι πρότινος ήταν Recruiter στην Pharmathen.

Η Σ. Καμπούρη είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος MBA από το University of West London και Master στο HR Management από το ΟΠΑ.

Check Point Software: «Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της κυβερνασφάλειας»

Tην τρέχουσα έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο τονίζει η Check Point Software, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δεξιοτήτων των Νέων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη του Information System Security Certification Consortium (ISC), η έλλειψη αγγίζει τα 2,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, με την Check Point Software να υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθούν στους νέους τα εργαλεία για να εισέλθουν στον κλάδο, ανεξάρτητα από το φύλο, το περιβάλλον, την καταγωγή τους και όποια άλλη κατάσταση στην οποία βρίσκονται και λειτουργεί εις βάρος τους.

Έτσι, η εταιρεία δημιούργησε το Check Point SecureAcademy προκειμένου να παρέχει εκπαίδευση στον κυβερνοχώρο παγκοσμίως με συνεργασίες με τρίτα ιδρύματα, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ζωτικές δεξιότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, μαθησιακούς πόρους και πιστοποιήσεις μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος «χωρίς έσοδα».

Οι συμμετέχοντες είναι φοιτητές από περισσότερα από 120 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 53 χώρες, ενώ η εταιρεία προσφέρει και το Check Point SmartAwareness, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια για επιχειρήσεις, το οποίο στοχεύει στην προετοιμασία των εργαζομένων.

Συνεργασία Westnet και Door Training & Consulting

Με την πεποίθηση ότι η ομαδικότητα είναι ατομική δεξιότητα αναπτύσσει τα στελέχη της σε συνεχή βάση η Westnet. Ειδικότερα, η εταιρεία υλοποίησε τον Ιούλιο σχετική δράση εκπαίδευσης και ανάπτυξης με θέμα «High Trusting Teams» σε συνεργασία με την Door Training & Consulting.

Η εν λόγω δράση είχε βιωματικό χαρακτήρα και, μέσα από την αξιοποίηση ειδικά σχεδιασμένων παιγνίων, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τα δομικά στοιχεία των ομάδων που κάνουν τη διαφορά, αποκτώντας παράλληλα άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες.

Οι εκπαιδευόμενοι γνώρισαν καλύτερα την επαγγελματική τους οικογένεια, διασκέδασαν και παράλληλα κατανόησαν τις δεξιότητες που συμβάλλουν στις ομάδες υψηλής απόδοσης, δηλαδή τη συλλογική δέσμευση για την επίτευξη του αποτελέσματος (collective accountability), την εμπιστοσύνη, την παροχή και τη λήψη ανατροφοδότησης, την αποτελεσματική επικοινωνία, τη διαχείριση των πεποιθήσεων και των συγκρούσεων, τον καινοτομικό τρόπο σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, τη συνεργασία και την ενσυναίσθηση, αλλά και την έμφαση στις αξίες της ομάδας.