Alexander Hughes: Ζωτικής σημασίας η ανεξαρτησία των μελών των Δ.Σ.

Η έννοια της ανεξαρτησίας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) είναι εμπεδωμένη στην λειτουργία πολλών αγορών παγκοσμίως, καθώς αποτελεί θεσμική αναγκαιότητα σε πολλές χώρες και οργανισμούς. Πρόκειται για ένα ακόμα συμπέρασμα της νέας μελέτης της Alexander Hughes, Global Governance Review 2022, η οποία δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα. Αυτό το γεγονός κρίνεται ως ιδιαίτερα θετικό, καθώς η ανεξαρτησία των μελών ενός Δ.Σ. αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του. Η μελέτη δείχνει ότι στην Δυτική Ευρώπη τα ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ. αγγίζουν το 56%, ενώ στις Η.Π.Α. το 83%.

Περαιτέρω, οι γυναίκες τείνουν να λειτουργούν πιο συχνά ως ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ. (74% σε σύγκριση με 52% στους άντρες), γεγονός το οποίο μπορεί να είναι απόρροια της προσπάθειας των εταιρειών να επιφέρουν διττό θετικό αντίκτυπο με μια μόνο τοποθέτηση. Η νέα οδηγία (CSRD), η οποία θεσμοθετήθηκε από την Ε.Ε. τον Απρίλιο του 2021, είναι μία μόνο από τις πολυάριθμες και ολοένα αυξανόμενες νομικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στις εταιρείες για τα θέματα Δ.Σ. Η πίεση συνεπώς πράγματι υφίσταται και δεν οφείλεται μόνο στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου αλλά και στην ανησυχία και προσμονή των μετόχων να μειώσουν το ρίσκο που προκύπτει γύρω από το ζήτημα της ανεξαρτησίας των μελών Δ.Σ.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, η λειτουργία των μελών του Δ.Σ.  – αν και αυξάνεται σε αρμοδιότητες – παραμένει πάντοτε απλά συμβουλευτική, καθώς η ευθύνη διαχείρισης των καθημερινών θεμάτων ανήκει τελικά στους Διευθύνοντες Συμβούλους. «Είναι αναγκαίο συνεπώς να εξασφαλίζεται ένα ανοιχτό και εποικοδομητικό περιβάλλον στο οποίο ενισχύεται η ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και δημιουργικών ιδεών» επισημαίνεται. Και  μελέτη καταλήγει: «Τα μέλη Δ.Σ. δεν θα πρέπει να  περιορίζουν την δραστηριότητά τους μόνο σε θεσμικά θέματα, αλλά να συνεισφέρουν και σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ψηφιοποίησης, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κλπ. ώστε να ενισχύουν και να υποστηρίζουν μια εταιρική κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας».

Γενικότερα, ως βασικά συμπεράσματα της μελέτης της Alexander Hughes προκύπτουν τα εξής: Η Εταιρική Διακυβέρνηση εξελίσσεται, ενώ οι προκλήσεις της διαφορετικότητας, εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, που προστίθενται σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, καθώς και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για διαφάνεια από την αγορά, τους πελάτες και τους μετόχους, ωθούν τις εταιρείες να εφαρμόσουν νέες πολιτικές και στρατηγικές.

Women On Top: Συνεργασία με το Εuropean Women On Boards (EWOB)

Το Women On Top προχώρησε σε συνεργασία με το Εuropean Women On Boards (EWOB), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό προώθησης της έμφυλης ισότητας και ποικιλομορφίας στην εταιρική ηγεσία. Μέσα από τις διακρατικές ανταλλαγές και τη δικτύωση, το EWOB έχει ως αποστολή του για εμπνεύσει τις γυναίκες στελέχη να πραγματοποιήσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Ένας από τους βασικούς στόχους του είναι να δημιουργήσει μια «δεξαμενή» 1000 γυναικών που είναι έτοιμες να αναλάβουν θέσεις στο C-suite ή στο Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επίσης, παράγει έρευνα και αναφορές που δίνουν την πλήρη εικόνα των συνθηκών έμφυλης ισότητας που επικρατούν σε περισσότερες από 600 εισηγμένες εταιρείες στην Ευρώπη και τεκμηριώνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Συνεισφέρει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την έμφυλη ισότητα στις επιχειρήσεις και χτίζει συνεργασίες με οργανισμούς που μοιράζονται τη φιλοσοφία του σε όλη την Ευρώπη, και όχι μόνο.

Αυτή την περίοδο είναι ανοικτά 3 σημαντικά προγράμματα:

  1. Board Readiness Program: Εντατικό πρόγραμμα 5 συνεδριών που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει γυναίκες σε senior επίπεδο που θέλουν να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες, οριζόντιες και κάθετες, πρακτικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για να αναλάβουν μια θέση σε διοικητικό συμβούλιο. Το πρόγραμμα βασίζεται σε διαδραστικά panel με ειδικούς, καθώς και σε πρακτικές ασκήσεις για να προσφέρει ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. Οι αιτήσεις για την πρώτη συνεδρία τον Σεπτέμβριο του 2022 είναι ανοικτές.
  2. C-Level Program: Εντατικό πρόγραμμα 4 μηνών για γυναίκες σε senior επίπεδο που προετοιμάζονται για μια θέση C-Suite και διεξάγεται δύο φορές το χρόνο με 35-40 συμμετέχουσες ανά τάξη.
  3. Πρόγραμμα mentoring: Πρόγραμμα που φέρνει σε επαφή γυναίκες στελέχη με τις ή τους αντίστοιχες/ους μέντορες και χτίζει συνεργασίες πέρα από εθνικά, κλαδικά ή έμφυλα σύνορα.

Εντός των επόμενων εβδομάδων το Women On Top αναμένεται να ανακοινώσει μια επιπλέον σειρά στοχευμένων δράσεων που θα υλοποιήσει από κοινού με το EWOB.

Επαγγελματική κατάρτιση: Καινοτόμα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νέα δεδομένα στην επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα δημιουργούνται με την εκκίνηση των νέας γενιάς προγραμμάτων για την κατάρτιση 500.000 εργαζομένων και ανέργων με χρηματοδότηση 1 δις. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 27 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρώτο από αυτά τα νέου τύπου προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων 80.0000 ανέργων.

Από τα 100 εκατ. ευρώ, τα 50 εκατ. ευρώ –που θα καλύψουν 40.000 ανέργους- διατίθενται για τα Κέντρα Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των 12 ΑΕΙ που έχουν δηλώσει συμμετοχή και έχουν υποβάλλει σχετικά προγράμματα. Τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 179 ειδικώς αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που ανήκουν είτε σε ιδιώτες, είτε σε κοινωνικούς εταίρους, μέσα από τα προγράμματα των οποίων θα καλυφθούν οι υπόλοιποι 40.000 άνεργοι. Το δεύτερο μεγάλο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα ξεκινήσει το φθινόπωρο,  θα έχει προϋπολογισμό 188 εκατ. ευρώ και θα αφορά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων.

Τα προγράμματα αυτά κρίνονται απολύτως αναγκαία, καθώς σήμερα στη χώρα μας, βάσει των σχετικών ερευνών, μόνο το 51% των πολιτών ηλικίας 16-74 ετών έχει τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται πολύ χαμηλά στην Ε.Ε. στους Δείκτες Δεξιοτήτων, καθώς βρίσκεται στην 5η θέση από το τέλος στην ενεργοποίηση δεξιοτήτων και στην τελευταία θέση στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων.

Οι 6 καινοτομίες των προγραμμάτων
Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν 6 σημαντικές καινοτομίες, που είναι σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, οι εξής:

  1. Ένα μέρος της πληρωμής των παρόχων και των ωφελουμένων -και συγκεκριμένα το 30%- συνδέεται με την πιστοποίηση. Μόνο αν ο ωφελούμενος περνά τις εξετάσεις πιστοποίησης θα λαμβάνει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, τόσο ο ίδιος όσο και ο πάροχος κατάρτισης που επέλεξε.
  2. Ενεργοποιοιείται το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης που προβλέπει αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια ως προς την τεχνική αλλά και οικονομική επάρκεια των παρόχων.
  3. Διευρύνεται ουσιαστικά η «γκάμα» των επιλογών κατάρτισης, με περισσότερα από 250 διαφορετικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης και αυξημένη έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.
  4. Δίνεται η δυνατότητα για πιστοποίηση από μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, σε συνέχεια των συνεργασιών της ΔΥΠΑ με τη Microsoft, την Amazon, την Google και τη Cisco.
  5. Οι πάροχοι πλέον θα αξιολογούνται για το αν συντελούν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των ωφελουμένων και για το αν οδηγούν πράγματι τους ωφελούμενους στην αγορά εργασίας.
  6. Τέλος, για πρώτη φορά όλα τα αντικείμενα κατάρτισης ελέγχονται από ανεξάρτητο φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού.