Ψηφιακές Δεξιότητες: Στο Ευρωκοινοβούλιο το σχετικό νομοσχέδιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) οδεύει το νομοθετικό πλαίσιο για την πορεία προς την Ψηφιακή Δεκαετία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚ.

Η επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την άτυπη συμφωνία με το Συμβούλιο για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Η προτεινόμενη νομοθεσία θέτει υψηλούς στόχους για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και τις ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές.

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, έως το 2030 το 80% του πληθυσμού 16-74 ετών να διαθέτει τουλάχιστον τις βασικές δεξιότητες, όπως αυτές θα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Καταγράφει θετικό ισοζύγιο απασχόλησης για το Ά εξάμηνο του 2022

Θετικό ισοζύγιο αναφορικά με την απασχόληση καταγράφει η πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, τόσο ως προς την αποτίμηση του πρώτου εξαμήνου του 2022 όσο και ως προς τις εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Αναλυτικότερα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ενισχύεται για τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο και διαμορφώνεται στις 54,3 μονάδες.

Σε ό, τι αφορά την απασχόληση, το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων είναι θετικό για όλους τους κλάδους, με το 9,4% των επιχειρήσεων να δηλώνει αύξηση προσωπικού έναντι του 8,5% που δήλωσε μείωση. Επιπρόσθετα, το 18,3% των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου ανέφερε αύξηση της απασχόλησης, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τα αντίστοιχα των επιχειρήσεων στην Αττική (7,2%) στη Βόρεια Ελλάδα (8,8%) και στην Κεντρική Ελλάδα (8,5%).

Επιπλέον, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50.000€ ή/και προσωπικό από 1 έως 4 άτομα περισσότερες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι μείωσαν το προσωπικό τους σε σχέση με αυτές που το αύξησαν (προσλήψεις 2,5% και 7,7% αντίστοιχα έναντι αποχωρήσεων 6,2% και 10,5% αντίστοιχα). Στον αντίποδα βρίσκονται οι μικρές επιχειρήσεις με πάνω από 500.000 € κύκλο εργασιών ή με προσωπικό πάνω από 10 έως 49 εργαζόμενους οι οποίες δήλωσαν αύξηση της απασχόλησης σε ποσοστά άνω του 25% και άνω του 42% αυτών αντίστοιχα.

Τέλος, ως προς τις προσδοκίες για το Β’ Εξάμηνο του έτους, ο δείκτης προσδοκιών συνεχίζει να καταγράφει πολύ χαμηλές τιμές ευρισκόμενος στις 48 μονάδες, ενώ αναφορικά με την απασχόληση, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων είναι αισιόδοξες, καθώς το 7,9% εξήγησε πως θα αυξήσει το προσωπικό του έναντι του 6,7% που δήλωσε ότι θα το μειώσει. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, μάλιστα, είναι εκείνες που κατά κύριο λόγο διαμορφώνουν το θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση, καθώς το 8,3% εκτιμά ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις έναντι του 4,7% που θα κάνει μειώσεις.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πρόστιμο 10.500 ευρώ φέρει η μη εφαρμογή της

Καθορίστηκαν τα πρόστιμα για την παραβίαση των νέων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που σχετίζονται με την πάταξη της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, αλλά και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όπως αυτές θεσπίστηκαν με το νόμο 4808/2021. Όσον αφορά στα πρόστιμα για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, διακρίνονται:

  • Σε αυτά που έχουν προληπτικό χαρακτήρα, όταν δηλαδή ο εργοδότης δεν λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα ή δεν υιοθετεί πολιτικές στην επιχείρησή του για να αποφεύγονται περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Στις περιπτώσεις αυτές κυμαίνονται -αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης- από 1.800 ως 8.000 ευρώ.
  • Στα κατασταλτικά, όταν δηλαδή υπάρξει περιστατικό παραβίασης, οπότε αναλόγως της βαρύτητας της προσβολής μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη πρόστιμο από 2.000 έως 10.500 ευρώ, που είναι και το υψηλότερο πρόστιμο που προβλέπεται στην εργατική νομοθεσία. Επιπλέον, εάν ο εργοδότης δεν λαμβάνει μέτρα κατά του/ης καταγγελομένου/ης, ή αν ο/η καταγγέλων/ ουσα, έχει δυσμενή μεταχείριση έως και απόλυση εξαιτίας της καταγγελίας που έκανε, προβλέπεται επιβολή προστίμου από 4.000 ευρώ.

Όσον αφορά στα πρόστιμα για την μην εφαρμογή της Ψηφικής Κάρτας Εργασίας, αποσκοπούν στην πρόληψη και πάταξη των προσπαθειών να παρακαμφθεί η καταγραφή του ωραρίου εργασίας  Οι παραβάσεις στην περίπτωση που εργοδότης απέχει από την εφαρμογή του συστήματος ή δεν το εφαρμόζει ορθά χαρακτηρίζονται πολύ υψηλές.

Επίσης, για κάθε περίπτωση απόκλισης της καταγραφής του χρόνου εργασίας από τον πραγματικό χρόνο εργασίας επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ. Εάν ο εργοδότης παρεμποδίζει την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας εξαλείφοντας τα στοιχεία το πρόστιμο είναι 4.000 ευρώ. Όπως προβλέπει ο νόμος 4808/2021 στην περίπτωση που δεν ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500 ευρώ. Να σημειωθεί ωστόσο ότι η επιβολή προστίμων για την μη ενεργοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκινά μετά την παρέλευση διμήνου από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής της ανά κλάδο.