YDC: Mεγαλύτερη πρόκληση η ανεύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού

Το Your Directors Club (YDC) παρουσίασε σε εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε για 2η χρονιά με σκοπό την αποτύπωση των απόψεων των Ελλήνων CEOs και των Διευθυντών σχετικά με την ηγεσία στην χώρα μας. Σύμφωνα με αυτή, η σημαντική πλειοψηφία και των δύο πλευρών είναι αισιόδοξη για την πορεία της εταιρίας τους τον επόμενο χρόνο, αίσθημα που αντανακλά κατά κύριο λόγο τον δυναμισμό που ακολούθησε την πανδημία και την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης των δύο τελευταίων χρόνων.

Η επίδραση, όμως, της πρόσφατης γεωπολιτικής αστάθειας, του πληθωρισμού και της γενικότερης ύφεσης που αναμένεται – και ήδη παρατηρείται – στις διεθνείς αγορές, είναι εμφανής, με πολλούς CEOs να δηλώνουν λιγότεροι αισιόδοξοι σε σχέση με πέρσι, και τις δύο πλευρές να αναγνωρίζουν ότι οι νέοι αυτοί αποσταθεροποιητικοί παράγοντες θα δοκιμάσουν για άλλη μια φορά τις αντοχές και τις ικανότητες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παρά τους προβληματισμούς, τόσο οι CEOs όσο και οι Διευθυντές συμφωνούν ότι για να εξασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο μέλλον απαιτούνται επενδύσεις, τις οποίες και αναμένεται να πραγματοποιήσουν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, εστιάζοντας κυρίως στο ψηφιακό επιχειρείν, στη βελτιστοποίηση ελέγχου του κόστος λειτουργίας, στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, και στην παραγωγικότητα των υβριδικών, πλέον, μοντέλων λειτουργίας που καλούνται οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν.

CEOs: Μεγαλύτερη έμφαση σε συνέργειες και συνεργασίες
Η ανεύρεση του κατάλληλου ανθρωπίνου δυναμικού εξακολουθεί να θεωρείται και από τις δύο πλευρές ως η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες τα προσεχή έτη. Οι CEOs όμως εστιάζουν την προσοχή τους πρωτίστως στην προσέλκυση νέου δυναμικού, ενώ οι Διευθυντές θεωρούν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων ατόμων σε έναν οργανισμό.

Η διαφορά έγκειται στο ότι οι CEOs, αναγνωρίζοντας την ανάγκη άμεσων και διαρθρωτικών αλλαγών στο ευρύτερο επιχειρείν, συμπεριλαμβανομένου και του metaverse που δημιουργεί μία παράλληλη, ψηφιακή οικονομία, αναζητούν άτομα με νέες ιδέες, έτοιμα να εξετάσουν τις όποιες προκλήσεις μέσα από ένα καινούργιο πρίσμα και έναν ανανεωμένο τρόπο σκέψης που, πιθανώς, τα στελέχη που ήδη έχουν ενσωματωθεί στην κουλτούρα και modus operandi μίας εταιρίας δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν.

Για τον ίδιο λόγο, οι CEOs δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε σχέση με τους Διευθυντές στην καλλιέργεια συνεργασιών και συνεργιών ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους και πέρα από τα σύνορα της τοπικής οικονομίας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα διευκολύνουν την ανεύρεση των πολυπόθητων λύσεων στο μέλλον.

Επιμ. Ημαθείας: Αναζητά ανάδοχο για Συμβουλευτική Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων

To Επιμελητήριο Ημαθείας προκήρυξε διαγωνισμό αναζητώντας ανάδοχο για έργο Συμβουλευτικής Κατάρτισης Πιστοποίησης, το οποίο αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 110 εργαζομένων με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων, την εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών, καθώς και την ενίσχυση και απόκτηση πρόσθετων γνώσεων.

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (15 συνεδρίες ανά ωφελούμενο), η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 130 ωρών (επικοινωνία και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών στον τουριστικό τομέα, εκπόνηση διαχείριση σχεδίων εξωστρέφειας, πωλητής λιανικής), καθώς και η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες, ενώ το κονδύλι ανέρχεται στα 117.150 ευρώ. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

LPP: Νέος HR Manager ο Βαγγέλης Κατσουλιέρης

Καθήκοντα HR Manager στην LPP ανέλαβε από τον τρέχοντα μήνα ο Βαγγέλης Κατσουλιέρης, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν HR Manager στην Pink Woman.

Ο Β. Κατσουλιέρης είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Ηρακλείου, ενώ στην επαγγελματική του πορεία έχει διατελέσει και HR Manager στην Bershka.

Απασχόληση: Θετικό ισοζύγιο και τον Σεπτέμβριο και το 9μηνο

Θετικό κατά 263.463 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, ενώ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, το ισοζύγιο ήταν επίσης θετικό κατά 26.238 θέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη».

Συγκεκριμένα, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.261.137 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.997.674  (1.139.696 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 857.978 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεαμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 263.463 θέσεις εργασίας. Το Σεπτέμβριο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 343.166 ενώ οι αποχωρήσεις σε 316.928 (131.312 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 185.616 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Σεπτεμβρίου ήταν θετικό κατά 26.238 θέσεις εργασίας.