Digi HR 2022: Innovations, Solutions, Tools and Best Practices

Στην 8η χρονιά υλοποίησής του, το Digi HR Conference τα είχε όλα: διεθνείς ομιλητές, ελληνικά case studies, έρευνες, λύσεις, καινοτομίες, εργαλεία και περίπου 300 στελέχη που το παρακολούθησαν! Ειδικότερα, το συνέδριο που βάζει την τεχνολογία του HR στο επίκεντρο της θεματολογίας του ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 10 Νοεμβρίου. Οι ομιλητές καταρτισμένοι και τα θέματά του επίκαιρα και ενδιαφέροντα.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στον δημόσιο τομέα, σύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές λύσεις, πώς το ΑΙ διαμορφώνει τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, ποιες δεξιότητες απαιτούνται στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, τεχνολογικές λύσεις για την εξυπηρέτηση του HR και την ικανοποίηση των εργαζομένων, οι προτεραιότητες των στελεχών του HR ήταν μόνο μερικά από όσα συζητήθηκαν.

Χρυσός Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Epsilon HR. Μεγάλος Χορηγός η Microsoft. Χορηγοί οι Deloitte και INFORM και Υποστηρικτής η ΔΕΠΑ. Στο τέλος του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ετήσιο ραντεβού τους για την 7η Νοεμβρίου 2023. Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στο www.digihr.gr.

ΠΟΞ: Διαγωνισμός Συμβουλευτικής και Κατάρτισης Ανέργων στην τουριστική βιομηχανία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό αναζητώντας ανάδοχο για το έργο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας», συνολικού προϋπολογισμού 8.502.624 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε ειδικότητες της τουριστικής βιομηχανίας με ωφελούμενους 4.542 ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων νέων ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν στην τουριστική βιομηχανία.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 10 μήνες από την υπογραφή της, ενώ σε κάθε περίπτωση λήγει στις 31/10/2023. Η υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών έχει ξεκινήσει, ενώ το deadline κατάθεσής τους είναι η Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες δίνονται από τη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr και την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.hhf.gr

Warply: ISO 45001 για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Τρεις νέες πιστοποιήσεις ISO, απέκτησε η Warply, διαθέτοντας πλέον συνολικά 7 στους σημαντικότερους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι νέες αυτές πιστοποιήσεις αφορούν στο ISO 37001 κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, στο ISO 45001 για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και στο ISO 50001 που προϋποθέτει την ανάπτυξη πολιτικών μείωσης ενέργειας για οργανισμούς.

Οι παραπάνω προστέθηκαν στις άλλες 4 πιστοποιήσεις ISO που διαθέτει ήδη η εταιρεία, ήτοι τις ISO 9001 για τη διασφάλιση ποιότητας που έχει ως σκοπό τη διαρκή βελτίωση και την παροχή υψηλότερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ISO 27001 για την ασφάλεια των δεδομένων και ISO 22301 για επιχειρησιακή συνέχεια που διασφαλίζει την ποιότητα υπηρεσιών ανεξάρτητα αμπό ατυχή γεγονότα.

«Για μία εταιρεία όπως η Warply, με εκτεταμένες δραστηριότητες παγκοσμίως, έννοιες όπως η διασφάλιση της πληροφορίας και των οικονομικών στοιχείων φορέων και καταναλωτών είναι προαπαιτούμενο. Παράλληλα, έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο διοίκησης, ότι ζητήματα, όπως το περιβάλλον δε μας αφήνουν αμέτοχους παρότι για πολλούς κρίνονται ως προαιρετικά» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Δοξαράς, CEO της εταιρείας.

British Council: Αναδεικνύει ιστορίες γυναικών επιχειρηματιών

Μοναδικές ιστορίες γυναικών επιχειρηματιών αναδεικνύει, προς τιμήν της Ημέρας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, το British Council, παρέχοντας την ευκαιρία συμμετοχής σε προγράμματα που υποστηρίζουν τις γυναίκες.

Ανάμεσα στις ιστορίες είναι και εκείνη της Χρυσέλλας Λαγαρία, συνιδρύτριας της Blacklight, μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με αποστολή να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των ατόμων με προβλήματα όρασης και να ενεργήσει ως βασικό ενδιαφερόμενο μέρος για την εργασιακή τους ένταξη.

Η Blacklight συμμετείχε στον 2o κύκλο του προγράμματος Lifeskills, ενός έργου επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων που διοργανώνεται από το British Council με χρηματοδότηση της HSBC. Σημειώνεται, τέλος, ότι το British Council προσφέρει δύο προγράμματα (“Leadership for Gender Equality” και “Women in STEM”), προκειμένου να ενδυναμώσει τις γυναίκες και να τις βοηθήσει να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις δομές υποστήριξης για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να βρουν εργασία.