Παπαστράτος: Κάλυψε το 41% των υψηλόβαθμων θέσεων με γυναίκες

Η Παπαστράτος δημοσίευσε τη 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων τις δεσμεύσεις της που έγιναν πράξεις και στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επενδύει στην προσέλκυση ταλέντων, την ανάπτυξη των εργαζομένων της και την συμπερίληψη, προχωρώντας σε:

  1. Δημιουργία 185 νέων θέσεων εργασίας, σχεδόν 50% πάνω από την αρχική δέσμευση για 115 νέες θέσεις.
  2. 93.000 ώρες εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες τεχνολογίες και νέα συστήματα, αντί 60.000 της αρχικής δέσμευσης.
  3. Κάλυψη του 41% των υψηλόβαθμων θέσεων από γυναίκες.
  4. Παροχή γονικής άδειας επιπλέον 9 εβδομάδες σε σχέση με την ελληνική νομοθεσία, χορηγώντας συνολικά έως 18 εβδομάδες στο βασικό άτομο φροντίδας και έως 8 εβδομάδες στο δευτερεύον.

Παράλληλα, επένδυσε πλέον των 800.000 ευρώ σε δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενδυνάμωση της γυναίκας, «επιβεβαιώνοντας στην πράξη πως τολμάει να δίνει μεγάλες λύσεις σε μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική της ανακοίνωση.

Αdecco: Έρευνα για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα το 2022

Την χαρτογράφηση του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα μέσα από τις απόψεις των εργαζομένων και των υποψηφίων επιχειρεί η έρευνα με τίτλο «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2022» που πραγματοποιήθηκε για 8η φορά από την Adecco σε συνεργασία με την Global Link και την H+K Strategies.

Ανάμεσα στα βασικά πεδία διερεύνησης της έρευνας είναι η μείωση της ανεργίας, ο χρόνος επανένταξης στην αγορά εργασίας, οι παράγοντες που ωθούν τους εργαζομένους στην αναζήτηση εργασίας, ο βαθμός ικανοποίησης από το work-life balance καθώς και οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση. Μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:

  • Οι εργαζόμενοι ανησυχούν ότι ο μισθός τους δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και δεν ανταποκρίνεται στην παραγωγικότητα και τις ώρες εργασίας τους.
  • Η αναζήτηση εργασίας παραμένει ενεργή κυρίως εντός Ελλάδας. Αν και οι εργαζόμενοι είναι εξασφαλισμένοι από εργασία, εντούτοις δείχνουν μεγάλη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας καθώς οι φιλοδοξίες όσον αφορά τις αποδοχές και την εξέλιξή τους παραμένουν υψηλές.
  • Η υιοθέτηση ευέλικτων μοντέλων εργασίας συνεχίζει να παρατηρείται με μειούμενο όμως ρυθμό, καθώς η πλειονότητα των εργοδοτών φαίνεται να προτιμά την επιστροφή στο γραφείο.
  • Οι βασικότερες παράμετροι που ωθούν στην αλλαγή εργασίας είναι η επιθυμία για ελκυστικότερο μισθό, καλύτερες προοπτικές εξέλιξης και σταδιοδρομίας, σε συνδυασμό με αναζήτηση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Παρατηρείται δυσαρέσκεια των εργαζομένων σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (work-life balance), καθώς περίπου ένας στους δύο δηλώνει πως εργάζεται πάνω από 40 ώρες εβδομαδιαίως.
  • Το εργασιακό ήθος αναδεικνύεται ως το βασικότερο προσόν που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος.

Υπ. Παιδείας: Προχωρά το έργο για τα Βιομηχανικά Διδακτορικά

Προχωρά από το Υπουργείο Παιδείας η υλοποίηση του νόμου «Νέοι Ορίζοντες» το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την εκπόνηση Βιομηχανικών Διδακτορικών και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο εντάσσεται στον 3ο πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στον οποίο οι επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενίσχυση της καινοτομίας των ελληνικών Πανεπιστημίων και των επιδόσεών τους στην έρευνα και την προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από τον ιδιωτικό τομέα καθώς και της ποιότητας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας.

Το πρώτο από τα παραπάνω έργα, απευθύνεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε συνεργασία με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, και αφορά σε χρηματοδότηση Βιομηχανικών Διδακτορικών για υποψήφιους διδάκτορες που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών, και τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 34,8 εκατ. ευρώ, έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ενισχύει τη δημιουργία γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο, στη σύνδεση και αξιοποίηση του παραγόμενου ακαδημαϊκού έργου για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στη συμβολή στην επιχειρηματική καινοτομία και ανάπτυξη στην Ελλάδα καθώς και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ταλέντων Ερευνητών στη Βιομηχανική Έρευνα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το έργο θα συμβάλλει στη συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία εντός των ελληνικών πανεπιστημίων, «ενώ η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει και να βελτιώσει την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και τη μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία».

Ην. Βασίλειο: Μόλις 1 στις 4 επιχειρήσεις θα οργανώσει εταιρικό χριστουγεννιάτικο πάρτι

Παρότι φέτος δεν υπάρχουν οι περιορισμοί των προηγούμενων δύο χρόνων, μόλις η 1 στις 4 επιχειρήσεις σκοπεύει να οργανώσει ένα εταιρικό χριστουγεννιάτικο πάρτι, όπως αποκαλύπτει έρευνα της XpertHR στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, το 39,1% των εταιρειών θα διοργανώσει ένα εταιρικό πάρτι και το 17,8% ένα πάρτι σε επίπεδο τμήματος, ενώ ένα 16,7% θα οργανώσει ένα εταιρικό γεύμα και ένα 20,7% ένα γεύμα σε επίπεδο τμήματος.

Επιπρόσθετα, το 19% θα δώσει χριστουγεννιάτικα δώρα στους ανθρώπους του και το 8,6% κάποιο μπόνους, ενώ πολλές εταιρείες προγραμματίζουν δράσεις που έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ως προς τους λόγους που ένα σημαντικό ποσοστό επιλέγει events μικρότερης κλίμακας, οι συμμετέχοντες εξήγησαν ότι η τάση αυτή οφείλεται στο αυξημένο κόστος ζωής, αλλά και στο ότι μετά την πανδημία το feedback των εργαζομένων δείχνει ότι τα μικρότερα events είναι προτιμητέα, ειδικά όταν δεν απαιτούν αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμά τους.

Επιπλέον, το 65,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα υποστήριξε ότι έχει υπολογίσει ένα συγκεκριμένο budget για τις διάφορες αυτές εκδηλώσεις και, παρότι το 62,1% δίνει έμφαση στα Χριστούγεννα όταν οργανώνει τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, το 23,6% τις αναφέρει ως εορτασμούς για το τέλος του έτους, ούτως ώστε να είναι περισσότερο συμπεριληπτικές και για τα άτομα από διαφορετικές θρησκείες.