ΜΕΒΓΑΛ: Δέσμη μέτρων ενίσχυσης των εργαζομένων της

Η ΜΕΒΓΑΛ, σε συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων «Ο Αξιός» προχώρησε σε οικονομικές ενισχύσεις  για τη στήριξη του προσωπικού της, «καθώς αντιλαμβάνεται ότι οι  ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω του πληθωρισμού τους έχουν επηρεάσει  δυσμενώς», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια σε σχετική της ανακοίνωση.

Σύμφωνα με αυτή, τα μέτρα που ελήφθησαν είναι η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο με τη μορφή δωροκάρτας, η αύξηση του κατώτατου καταβαλλόμενου μισθού της ΜΕΒΓΑΛ στα 780  ευρώ έναντι 713  ευρώ του νομοθετημένου κατώτατου μισθού, με αντίστοιχη αύξηση και του κατώτατου καταβαλλόμενου ημερομίσθιου.

Τέλος έγιναν στοχευμένες μισθολογικές αυξήσεις με έμφαση, αλλά όχι αποκλειστικά, στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. Σημειώνεται ότι όλες οι αυξήσεις μισθών θα ενσωματωθούν στη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου. Όπως τόνισε ο Δ/νων σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, Κωσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος, «η ευημερία των εργαζομένων αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα και ο ανθρωποκεντρικός τρόπος διοίκησης συνειδητή επιλογή μας».

Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Εσωτερικών, ΕΑΣΕ και ΕΚΔΔΑ

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) προχώρησε η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί η από κοινού επεξεργασία δράσεων σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου για την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και καλών πρακτικών, εστιάζοντας στην καινοτομία, στην αναβάθμιση και στη συνεχή ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης.

Η εν λόγω συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση του διαλόγου του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση προτάσεων για την ενσωμάτωση νέων εργαλείων στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Συνεργασία Event Plus και Ζωής Φράγκου

Μία νέα εκπαίδευση πραγματοποίησε την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου για τους ανθρώπους της η Event Plus, σε συνεργασία με την Οργανωσιακή Ψυχολόγο, Ζωή Φράγκου.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω εκπαίδευση αφορούσε στις διαπραγματεύσεις και στην αποτελεσματική επικοινωνία και, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε role plays και to know us better δραστηριότητες, ενώ συμμετείχαν και τα 25 άτομα της εταιρείας.

«Η ακούραστη ομάδα της Event Plus δεν σταματά ποτέ να με ενθουσιάζει με την απεριόριστη πρόοδό της και τη θέληση για αριστεία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Φράγκου.

ΤΠΕ: 128.000 ειδικούς θα χρειαστεί η ελληνική οικονομία έως το 2030

O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σε συνεργασία με την Deloitte, διενήργησαν μελέτη για την αξιολόγηση της επάρκειας ειδικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ) στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο digital economy forum 2022: digital Greece in the spotlight. Στο πλαίσιο της μελέτης, η Deloitte διεξήγαγε δύο πρωτογενείς έρευνες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της έρευνας, επιβεβαιώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα έχουν ακάλυπτες θέσεις ειδικών ΤΠΕ, ενώ αναμένεται σημαντική αύξηση των αναγκών τους στο μέλλον, δίνοντας ένα ποσοστό 7,8% ακάλυπτων θέσεων ειδικών ΤΠΕ την τρέχουσα περίοδο στον κλάδο ΤΠΕ και 7,5% ακάλυπτων θέσεων ειδικών ΤΠΕ την τρέχουσα περίοδο στους λοιπούς κλάδους. Η έρευνα, επίσης, επιβεβαίωσε ότι οι εταιρείες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού ΤΠΕ (ποσοστό 51% του κλάδου ΤΠΕ απάντησε ότι είναι πολύ δύσκολο), με κύριες αιτίες τη μη επαρκή εξειδίκευση και τη μετανάστευση νέων επιστημόνων το εξωτερικό.

«Μέτρια» η ετοιμότητα ένταξης στην αγορά εργασίας
Οι συμμετέχουσες εταιρείες αξιολόγησαν σε μεγάλο ποσοστό (43%) την ετοιμότητα ένταξης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων ως «μέτρια», ενώ σημαντική ζήτηση προκύπτει για τις 3 πιο βασικές ειδικότητες στον κλάδο ΤΠΕ σήμερα, με τον προγραμματισμό να κατέχει ποσοστό 78%, την κυβερνοασφάλεια 54% και την αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων 48%, ενώ στους υπόλοιπους κλάδους: προγραμματισμός 52%, IT Business Analysis 48%, IT Project Management 48%, με τα ποσοστά να ανεβαίνουν στους περισσότερους κλάδους τα επόμενα χρόνια. Μέσω αντίστοιχης έρευνας, αναδείχθηκε η ύπαρξη αναγκών σε ειδικούς ΤΠΕ και στο Δημόσιο Τομέα με την κυβερνοασφάλεια να κατέχει το 56%, τον προγραμματισμό το 52% και την αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων το 42% σήμερα, με μικρή ποσοστιαία απόκλιση τα επόμενα χρόνια. Οι ειδικοί ΤΠΕ εκτιμώνται σήμερα σε ~160 χιλ., ενώ το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση της Ψηφιακής Πυξίδας της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, οι ειδικοί ΤΠΕ θα ανέλθουν σε ~280-300 χιλ.  Εκτιμάται επιπλέον ζήτηση ~15.000 – 16.000 ειδικών ΤΠΕ κατ’ έτος για την περίοδο 2023 – 2030. Βάσει των εκτιμήσεων για την εξέλιξη της προσφοράς αποφοίτων από το 2023 έως το 2030, η διαθέσιμη προσφορά αναμένεται να ανέλθει σε ~ 8 – 8,5 χιλ. κατ’ έτος, ενώ με βάση τη μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε, η εκτίμηση της επιπλέον ζήτησης, που αναμένεται να μην καλύπτεται από τη διαθέσιμη προσφορά, ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 7 – 7,5 χιλ. ετησίως για την περίοδο 2023 – 2030.

Δέκα προτεινόμενες δράσεις
Η μελέτη προχωράει σε 10 προτεινόμενες δράσεις,  οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κάλυψη του κενού σε ειδικούς ΤΠΕ στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται οι εξής βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις:

  • Αύξηση προγραμμάτων κατάρτισης σε αντικείμενα ΤΠΕ
  • Προσέλκυση & αξιοποίηση ειδικών από το εξωτερικό ( Visas/Hubs)
  • Δημιουργία νέων μεταπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ
  • Υποχρεωτική πρακτική άσκηση φοιτητών & ενίσχυση συνεργασίας ΑΕΙ – εταιρειών
  • Δημιουργία νέων προπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ
  • Εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών λοιπών τμημάτων με μαθήματα ΤΠΕ
  • Ενίσχυση αντικειμένων & δεξιοτήτων ΤΠΕ σε Α’ βάθμια & Β’ βάθμια εκπαίδευση
  • Συνεργασία με ξένες χώρες σε πανεπιστημιακό επίπεδο

Βάσει των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες διαφέρουν ως προς το χρονικό ορίζοντα που θα αποφέρουν αποτέλεσμα, το κενό προβλέπεται να καλυφθεί από το έτος 2029 και μετά.