Deloitte Ελλάδος: Προβληματίζει η έλλειψη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Η Deloitte Ελλάδος διενήργησε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022, πανελλαδική έρευνα σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, με σκοπό την αποτύπωση της αντίληψης της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», καθώς και τη δυνατότητα αλλά και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης των πόρων του προγράμματος με γνώμονα τις μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες των εταιρειών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής έρευνας, αναδείχθηκαν τα σημαντικότερα ευρήματα τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, μία από τις οποίες αφορά στον  πυλώνα Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η δυσκολία εξεύρεσης ικανά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν το 75% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ως τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα, τουλάχιστον 6 στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εξεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Στη βάση αυτή, περισσότερο από το 80% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση που στοχεύει στη ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού, θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Επιπρόσθετα, όπως ανέδειξε και η πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα της Deloitte σχετικά με την εκπαίδευση STEM, το ζητούμενο είναι η προώθηση της κριτικής και των υβριδικών ικανοτήτων, αλλά και η στροφή στην πρωτότυπη σκέψη και στην προσαρμοστικότητα που πρέπει να επιδεικνύεται ενόψει της συνεχούς αβεβαιότητας.

Κ. Χατζηδάκης: Δρομολογήθηκε το μεγαλύτερο πακέτο κατάρτισης ανέργων

Με αφορμή τις ανακοινώσεις τόσο της ΕΛΣΤΑΤ, όσο και της Eurostat για την μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα στο 11,4% τον Νοέμβριο από 17,5% που ήταν το καλοκαίρι του 2019, ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης συνόψισε την εικόνα ως εξής: Τον Νοέμβριο, οι άνεργοι ανήλθαν σε 527.758 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 85.828 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 (14%).

«Πρόκειται για θετική, αλλά όχι επαρκή για την Κυβέρνηση εξέλιξη και για αυτό συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι πολιτικές και τα προγράμματα τόνωσης της απασχόλησης» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι την ίδια στιγμή εφαρμόζονται, ανάμεσα στα άλλα το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας «Πρώτο Ένσημο», το πρόγραμμα δημιουργίας 150.000 νέων θέσεων εργασίας, και τα προγράμματα που θέτει σε εφαρμογή η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Όπως τόνισε δε, έχει ήδη δρομολογηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» το μεγαλύτερο πακέτο που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα μας για την κατάρτιση 500.000 ανέργων και εργαζομένων ύψους 1 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό:

  1. Έχουν ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα  κατάρτισης (προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ) για 120.000 ανέργους και το πρόγραμμα «Πάω Μπροστά», (ύψους 154,5 εκατ. ευρώ) που απευθύνεται σε 150.000 εργαζόμενους και αφορά στη μετεκπαίδευσή τους σε πράσινες και κυρίως ψηφιακές δεξιότητες.
  2. Παράλληλα, η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) έχει καταρτίσει 6 νέα προγράμματα με τον τίτλο «Δουλειά για σένα», που θα δημιουργήσουν συνολικά 68.000 νέες θέσεις  εργασίας, με χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και φτάνει τα 490 εκατ. ευρώ. Τρία από τα προγράμματα αυτά  έχουν ήδη μπει σε εφαρμογή και θα δημιουργήσουν 30.000 θέσεις εργασίας, ενώ τα υπόλοιπα τρία θα ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα και θα δημιουργήσουν 37.750 θέσεις εργασίας. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, με ιδιαίτερη έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, σε νέους, σε γυναίκες, σε άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά και σε ανέργους σε περιοχές υψηλής ανεργίας.

Treasure Lab: Τα συμπεράσματα της έρευνας «Business Coaching Practices in the Greek Market»

Σημαντικά ευρήματα και συμπεράσματα από την έρευνα που σχεδίασαν και πραγματοποίησαν με θέμα: «Business Coaching Practices in the Greek Market» παρουσίασαν στο People Management Executive Seminar της Boussias η Κρύστα Τζελέπη, Leadership Coach, Team Facilitator, Managing Partner, Treasure Lab και η Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο ΟΠΑ.

Αναλυτικότερα, βάσει της εν λόγω έρευνας, με δείγμα 205 εταιρείες, τα κύρια οφέλη από την εφαρμογή του coaching στις επιχειρήσεις είναι η καλύτερη συνεργασία, η βελτίωση των σχέσεων, η αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης και της παραγωγικότητας, καθώς και η μείωση των συγκρούσεων. Παράλληλα, οι coachees πιστεύουν ότι το coaching αυξάνει τον διάλογο, ενισχύει την εμπιστοσύνη στον οργανισμό, βελτιώνει τις εργασιακές σχέσεις, συνεισφέρει στην καλύτερη διοίκηση και βελτιώνει τα αποτελέσματα.

Επιπρόσθετα, οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται το coaching για τα ανώτερα στελέχη ή για τους ηγέτες ομάδων είναι η ανάπτυξη ηγετικών χαρακτηριστικών, η ανάπτυξη στον ρόλο τους και η διαχείριση αλλαγών και σταδιοδρομίας, ενώ λιγότερη εστίαση υπάρχει στη διόρθωση συμπεριφορών, γεγονός που συμφωνεί και με τις διεθνείς έρευνες. Τέλος, σχεδόν το 50% των εταιρειών αξιολογεί την επιτυχία των προγραμμάτων executive coaching μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης πριν και μετά, την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί, την ενημέρωση-αναφορά που λαμβάνουν από τον ίδιο τον coachee και το 360 survey στελέχους πριν και μετά.