WTW: Το 85% των ελληνικών εταιρειών θα αυξήσει το ετήσιο budget μισθοδοσίας

Στη διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τις δράσεις που θα υιοθετήσουν οι εταιρείες όσον αφορά στις αμοιβές και στις παροχές προχώρησε η WTW, παρέχοντας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί στην Ελλάδα διαχειρίζονται τις τρέχουσες προκλήσεις. Συγκεκριμένα, οι στοχευμένες αυξήσεις μισθών σε θέσεις εργασίας με έντονη ζήτηση στελεχών, το «έκτακτο εφάπαξ bonus» και η αναθεώρηση των μισθολογικών δομών είναι τα μέτρα «προτεραιότητας» στα οποία προχωρούν οι εταιρείες στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσουν την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων σε μία εποχή όπου ο πληθωρισμός δημιουργεί συνθήκες έντονης μετακίνησης στελεχών με γνώμονα τη βελτίωση των οικονομικών απολαβών τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι παράγοντες που καθορίζουν τις στοχευμένες αυτές ενέργειες στο χώρο των αμοιβών είναι αφενός η γενικότερη εκτίμηση ότι το 2022 θα είναι μία τελικά καλή χρονιά από οικονομικής άποψης με θετικό αντίκτυπο στους ισολογισμούς και αφετέρου οι πιέσεις για υψηλότερα επίπεδα αποδοχών των εργαζομένων, ως συνέπεια της μείωσης της αγοραστικής τους δύναμης από το περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού.

Ως εκ τούτου, το 85% των εταιρειών θα προχωρήσει σε αύξηση του ετήσιου budget μισθοδοσίας, το 69% σε αύξηση μισθών κυρίως σε ρόλους με «υψηλό κίνδυνο αποχώρησης», το 64% σε μια πρωτοβουλία εφάπαξ καταβολής ποσού (περίπου έναν μισθό ιδίως για τους χαμηλοαμοιβόμενους), το 63% θα αναπροσαρμόσει τα μισθολογικά του κλιμάκια και το 80% εξετάζει την αύξηση της ευελιξίας στον χώρο εργασίας ανάμεσα στα μέτρα προσέλκυσης ταλέντων. Η έρευνα, τέλος, σημειώνει πως στις κατηγορίες εργαζομένων που αναγνωρίζονται «σε κίνδυνο αποχώρησης» και είτε είναι δύσκολο να προσελκυστούν ή και να διατηρηθούν, είναι μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι με ψηφιακές δεξιότητες (88%), οι εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης (61%) και το προσωπικό πωλήσεων (53%).

Μπάρμπα Στάθης: Νέα HR Manager η Εύα Παρτάλα

Καθήκοντα HR Manager στην Μπάρμπα Στάθης ανέλαβε η Εύα Παρτάλα.

Η Ε. Παρτάλα είναι κάτοχος Bachelor of Commerce στο HR Management από το Concordia University, ενώ στην επαγγελματική της πορεία έχει, μεταξύ άλλων, εργαστεί ως HR Manager στην Olympia Electronics, HR Manager στην Stone Group International και Senior HR Consultant στην AA + Partners.

ΕΥ: Λανσάρει το EY Skills Foundry

Η ΕΥ ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας που, όπως αναφέρει η ίδια σε σχετική της ανακοίνωση, «έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να γεφυρώσουν το ταχέως αυξανόμενο, παγκοσμίως, χάσμα δεξιοτήτων, εξοπλίζοντας συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό τους με ζωτικές νέες δεξιότητες». Πρόκειται για το EY Skills Foundry το οποίο συγκεντρώνει όλα τα εργαλεία που είναι απαραίτητα ώστε οι επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις ανάγκες δεξιοτήτων τους, σε μία πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) και μηχανικής μάθησης (machine learning technology) για να χαρτογραφήσει την ακριβή έκταση και τη μορφή του χάσματος δεξιοτήτων ενός οργανισμού. «O μηχανισμός συγκριτικής αξιολόγησης της πλατφόρμας επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συγκρίνουν τις δεξιότητες που οι ίδιες διαθέτουν με ένα παγκόσμιο, δια-κλαδικό, σημείο αναφοράς, και να διαμορφώνουν την πολιτική κατάρτισης, με γνώμονα τα πραγματικά δεδομένα.

Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι εργαζόμενοι μπορούν να παρακολουθούν και να καταμετρούν την πρόοδό τους, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των ταλέντων και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους» αναφέρει μεταξύ άλλων η ίδια ανακοίνωση. Το EY Skills Foundry παρέχει στις επιχειρήσεις προγράμματα καθοδηγούμενης εκμάθησης που καλύπτουν τους τομείς της τεχνολογίας, της διοίκησης επιχειρήσεων και της ηγεσίας.

Τα προγράμματα αυτά στηρίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την ατομική εκμάθηση, και σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με πελάτες από μια σειρά κλάδων. Κορυφαίοι επαγγελματίες εκπαίδευσης παγκοσμίως, έχουν επιμεληθεί το περιεχόμενο του προγράμματος. Το EY Skills Foundry αντλεί διδάγματα από ένα προηγούμενο πρόγραμμα εκμάθησης της EY: μια σειρά πιστοποιητικών και προσόντων, συμπεριλαμβανομένου του Tech MBA της EY, το οποίο οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και τη διατήρηση εργαζομένων για την εταιρεία.

Βία και παρενόχληση στην εργασία: Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου». Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, σκοπός της απόφασης είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ότι οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης σε βάρος των εργαζομένων επεκτείνονται εκτός από το χώρο εργασίας, στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, αλλά και κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Η Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για τους τρόπους που μπορεί ο εργαζόμενος να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο τρόπος που θα λειτουργήσει στον δημόσιο τομέα θα αποτελέσει οδηγό για επέκτασή της και στον ιδιωτικό τομέα.