Alpha Bank: Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

H Alpha Bank ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, που όπως αναφέρει η ίδια «αποσκοπεί στη συνεχή εξέλιξη του επιχειρησιακού και λειτουργικού της μοντέλου, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της και την διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου εξυπηρέτησης των πελατών». Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ίδια η τράπεζα, η Alpha Bank προσφέρει ελκυστικό πακέτο εθελουσίας εξόδου που, κατά κύριο λόγο, απευθύνεται σε εργαζόμενους των οποίων οι θέσεις εργασίας επηρεάζονται από τον μετασχηματισμό στον τρόπο λειτουργίας επιχειρησιακών μονάδων και του Δικτύου καταστημάτων της. Μεταξύ άλλων παροχών, το πρόγραμμα προβλέπει αποζημίωση έως 170.000 ευρώ για άμεση αποχώρηση και έως 200.000 ευρώ για 3ετή άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical).

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρει η Alpha Bank, «το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος, καθώς η πλειονότητα όσων το επιλέξουν λαμβάνει 60 καθαρούς μισθούς, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αποζημίωση φθάνει έως και τους 90 μισθούς. Για εργαζόμενους άνω των 56 το κίνητρο αντιστοιχεί σε μισθούς που καλύπτουν το διάστημα μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στη εθελούσια διατηρούν το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων σε δάνεια και κάρτες, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται κανονικά. Λαμβάνουν, επίσης, το σύνολο του ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος (εισφορές εργαζόμενου και τράπεζας, περιλαμβανομένων αποδόσεων), ενώ διατηρούν και την πρόσθετη νοσοκομειακή κάλυψη για τρία χρόνια μετά την αποχώρηση, εάν αυτή είναι άμεση ή καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical, αναλόγως επιλογής.

Νέες πρωτοβουλίες ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού
Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου έρχεται να συμπληρώσει το πλέγμα πρωτοβουλιών για την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας. Την ίδια στιγμή, ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης του προσωπικού του Ομίλου αλλά και η νέα οργανωτική δομή που υιοθετείται, έρχονται να ενισχύσουν την κινητικότητα και να διευρύνουν τις ευκαιρίες ανέλιξης στο εσωτερικό της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν πρόκειται να καλυφθούν, τόσο από εσωτερικές μετακινήσεις, όσο και από την προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά. Μεταξύ άλλων δράσεων για την ενεργή σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, η Τράπεζα στοχεύει στην προσέλκυση νέων αποφοίτων που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στο banking και να υποστηρίξουν νέες, σύγχρονες πρακτικές στην εξυπηρέτηση των πελατών.

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Ανάθεση στην Master Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής A.E

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας ανέθεσε στον όμιλο οικονομικών φορέων με την επωνυμία Master Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής A.E, το έργο «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσόντων ανέργων γυναικών στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας».

Η σύμβαση αφορά στην επιμόρφωση 2.000 ανέργων γυναικών, στον συγκεκριμένο κλάδο, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.895.580 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της σύμβασης αφορούν σε Εξειδικευμένη Συμβουλευτική-Mentoring (6 συνεδρίες), Επαγγελματική κατάρτιση (120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης/400 ώρες πρακτικής άσκησης) και Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία, στην οποία θα ανατεθούν οι υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για 2.000 καταρτιζόμενες, καθώς και συμβουλευτικής και κατάρτισης (θεωρητική και πρακτική), για 325 καταρτιζόμενες.

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας: Νέος διαγωνισμός κατάρτισης και απασχόλησης

Η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, προώθησης στην απασχόληση, προώθησης στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας («on the job training»), καθώς και προώθησης στην αυτοαπασχόληση.

Το έργο αφορά 4.200 νέους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων) στις Περιφέρειες Θεσσαλίας-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίων Νήσων-Στερεάς Ελλάδας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 10.597.400 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν οι εξής υπηρεσίες:

  1. Εξατομικευμένη Συμβουλευτική (Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμός, Συμβουλευτική Υποστήριξη και Προώθηση στην Απασχόληση, στην Απόκτηση Εργασιακή Εμπειρίας και την Αυτοαπασχόληση).
  2. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Θεωρητική Κατάρτιση, Πρακτική Άσκηση και On the Job Training)
  3. Πιστοποίηση των Γνώσεων και Δεξιοτήτων.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες, ξεκινά την 1η Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 20 Μαρτίου, στις 3 το μεσημέρι και η αποσφράγιση αυτών θα γίνει στις 23 Μαρτίου, στις 4 το απόγευμα. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από την Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Αγορά Εργασίας: Δραστική μείωση 35% των θέσεων εργασίας με αμοιβές κάτω των 700 ευρώ

«Τα πρόσφατα στοιχεία της Εργάνης δείχνουν πως η ελληνική αγορά εργασίας αλλάζει σταδιακά προς το καλύτερο και γίνεται πιο δίκαιη με όρους ισότητας και συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση, πιο ποιοτική με όρους καλύτερων αμοιβών και θέσεων εργασίας, και πιο δυναμική με όρους ποσοτικούς ως προς την αύξηση της απασχόλησης και την ένταξη σε αυτή όλο και περισσότερων εργαζομένων».

Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο in.gr και στην Ελένη Στεργίου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Όπως είπε, το 2022 συγκριτικά με το 2018 η ανεργία μειώθηκε κατά 40%, ενώ δημιουργήθηκαν συνολικά 263.000 νέες θέσεις. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 130 ευρώ το μήνα από 1046 σε 1176 ευρώ, (δηλαδή ετησίως κατά 1.820 ευρώ) και ο κατώτατος κατά 882 ευρώ το χρόνο, παραπάνω δηλαδή από έναν πρόσθετο 15ο μισθό και στις δυο περιπτώσεις. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο κατά τον ίδιο είναι όπως είπε, η σημαντική αύξηση των γυναικών και των νέων που εργάζονται και η δραστική μείωση κατά 35% των θέσεων εργασίας με αμοιβές κάτω των 700 ευρώ.

«Η χώρα μας διαχρονικά σημείωνε την χαμηλότερη συμμετοχή γυναικών και νέων στην αγορά εργασίας ακριβώς διότι έλειπε μια πολιτική που να αντιμετωπίζει τα εμπόδια που έβρισκαν στην αναζήτηση εργασίας. Αυτά φαίνονται πλέον ότι αφαιρούνται σταδιακά με αποτέλεσμα η Ελλάδα να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης γυναικών και νέων στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Φυσικά βρισκόμαστε ακόμη σε χαμηλό επίπεδο και πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα» κατέληξε ο ίδιος.