ΕΥΔΕ-ΒΕΚ: Διαγωνισμός για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε Γενικές Αρχές Διοίκησης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης προχωρεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5163946 και τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.707.750 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από την παρέλευση προθεσμίας 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετική Διακήρυξης στο Κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), δηλαδή από την Πέμπτη 2 Μαρτίου.

Η υποβολή προσφορών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό έχει ξεκινήσει ήδη και το deadline είναι την Παρασκευή 7 Απριλίου, στις 4 το απόγευμα.

European Dynamics: Νέα HR & Development Consultant η Δήμητρα Καλύβα

Καθήκοντα HR & Development Consultant στην European Dynamics ανέλαβε από τον τρέχοντα μήνα η Δήμητρα Καλύβα, η οποία μέχρι πρότινος ήταν HR Genralist | HR Outsourcing Services | Advisory στην PwC.

Η Δ. Καλύβα είναι κάτοχος Bachelor και Master από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ενώ στην επαγγελματική της πορεία έχει διατελέσει και Payroll & HR Generalist στην SRH Marine SAIT.

ΔΥΠΑ: 6.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ότι περισσότερες από 6.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο, μέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησής της, καταγράφοντας αύξηση κατά 221% σε ετήσια βάση (1.896) και κατά 150% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο 2021 (2.434).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας, απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και νέας επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, τον προηγούμενο μήνα, αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη μηνιαία επίδοση ιστορικά.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΥΠΑ υλοποιεί τα παρακάτω «ανοιχτά» προγράμματα, με 38.900 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας:

  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικότητας 3.000 νέων, ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ.
  • Πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές, διάρκειας 12-18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%-100%, έως 16.794 ευρώ.
  • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 3.000 θέσεων σε λιγνιτικές περιοχές, διάρκειας επτά μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 100%.
  • Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, διάρκειας 18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 80%, έως 13.709 ευρώ.
  • Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων, που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, διάρκειας 12-24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 16.800 ευρώ.
  • Πρόγραμμα απασχόλησης 6.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, διάρκειας 24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 18.000 ευρώ.
  • Πρόγραμμα απασχόλησης 3.000 ανέργων, ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 8.580 ευρώ.

Focus Bari: 7 στους 10 Έλληνες δυσαρεστημένοι με την εργασία τους

Χαμηλός φαίνεται ο βαθμός ικανοποίησης των Ελλήνων και από τους δέκα τομείς που απαρτίζουν το «πλέγμα της ζωής» σύμφωνα με την νέα πανελλαδική έρευνα της Focus Bari, η οποία κατέγραψε, μεταξύ άλλων ότι επτά στους δέκα Έλληνες είναι πολύ δυσαρεστημένοι με την οικονομική τους κατάσταση, αλλά και την υγεία, την επαγγελματική απασχόληση, την αίσθηση ασφάλειας, την αυτοπεποίθηση και αρκετούς ακόμα τομείς της ζωής.

Οι βασικοί τομείς στους οποίους παρουσιάζεται σχετική ικανοποίηση είναι εκείνος της οικογένειας και των φίλων, τονίζοντας την σημαντικότητα της σύνδεσης με τον άμεσο περίγυρο. Παράλληλα, ένας στους δύο Έλληνες έχουν υιοθετήσει τουλάχιστον μία μέθοδο για την βελτίωση της ψυχικής τους υγείας/προσωπικής ανάπτυξης/αυτοβελτίωσης, τους τελευταίους 12 μήνες ενώ αντίστοιχη αναλογία προτίθεται να κάνει κάτι αντίστοιχο μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Τέλος, περισσότερο ανοικτοί στην αυτοβελτίωση είναι οι νέοι και οι γυναίκες, έναντι των ανδρών και των πιο ώριμων ηλικιών, ενώ οι τρόποι/μέθοδοι/διαδικασίες ποικίλουν από ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας/coaching έως τα βιβλία αυτοβελτίωσης και παρακολούθηση ειδικών μέσων των κοινωνικών δικτύων. Η έρευνα διεξήχθη τον περασμένο Δεκέμβριο πανελλαδικά, με online συνεντεύξεις μέσω YouGov panel (40.OOO+), σε ενήλικες 18+, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1404 ατόμων, με δομημένο ερωτηματολόγιο.