Όμιλος Σαρακάκη: Μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΜΠ

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στον τομέα της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

«Σε έναν σύγχρονο κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται και απαιτεί την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, η υποστήριξη των νέων προς την επίτευξη των στόχων τους και η διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, κρίνονται σήμερα περισσότερο απαραίτητα από ποτέ» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Όμιλος στη σχετική του ανακοίνωση. Η διμερής συνεργασία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Την ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας που σχετίζεται με τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κατασκευής μηχανολογικών προϊόντων.
  • Την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή ερευνητών και εργαζομένων σε ερευνητικά έργα ή ακόμη και σε διπλωματικές και μεταδιδακτορικές ερευνητικές εργασίες καθώς επίσης και τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.
  • Τη μακροπρόθεσμη ερευνητική συνεργασία με τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Πανεπιστημίου σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία μηχανολογικών προϊόντων.
  • Την ευθεία και ανοιχτή επικοινωνία του Γραφείου Σταδιοδρομίας (Career Office) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη για την προώθηση των ανοιχτών θέσεων εργασίας στις ομάδες φοιτητών του ΕΜΠ, καθώς και την ενεργή συμμετοχή του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στις Ημέρες Καριέρας & Διασύνδεσης του ΕΜΠ.
  • Τη διοργάνωση διαλέξεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της επιμόρφωσης των φοιτητών στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κατασκευής μηχανολογικών προϊόντων.

Τράπεζα της Ελλάδος: Πρόβλημα η αναντιστοιχία ζητούμενων και προσφερόμενων θέσεων εργασίας

Η αγορά εργασίας έχει ανακάμψει μετά την πανδημία και αναμένεται να συνεχίσει να βελτιώνεται μεσοπρόθεσμα, παρά τον υψηλό πληθωρισμό, την άνοδο των επιτοκίων και την αύξηση της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αναφέρει η Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα. Όπως αναφέρει η Έκθεση, τα μέτρα προστασίας της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών θωράκισαν την αγορά εργασίας και προφύλαξαν το εισόδημα. Εντούτοις, αρκετές στρεβλώσεις συνεχίζουν να υφίστανται.

Το ποσοστό ανεργίας, αν και υποχωρεί σταθερά και σημαντικά τα τελευταία έτη, παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ το ποσοστό ανεργίας στις ευάλωτες ομάδες (νέοι, γυναίκες) διατηρείται υψηλό. Επιπλέον, το πρόβλημα της αναντιστοιχίας μεταξύ ζητούμενων και προσφερόμενων θέσεων εργασίας παραμένει σημαντικό, καθώς οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλους εργαζομένους, διότι αυτοί είτε δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα είτε έχουν στραφεί σε άλλους κλάδους με καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. Ταυτόχρονα, ο βαθμός χαλαρότητας στην αγορά εργασίας (labour market slack), αν και μειούμενος, παραμένει ακόμη σημαντικά υψηλός.

Αναγκαία η επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
Η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω προβλήματα, καθώς η προβλεπόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας μεσοπρόθεσμα αναμένεται να δημιουργήσει επιπρόσθετη επιβράδυνση στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα χρήσιμες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και η κατάρτιση και επιμόρφωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς θα τους εξοπλίσουν με τις κατάλληλες  δεξιότητες και θα ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.

Εξίσου αναγκαίες είναι παρεμβάσεις για να ενισχυθεί το πλέγμα εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, για την ένταξη και παραμονή στην αγορά εργασίας του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού, και ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων. Θεσμικές παρεμβάσεις για την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ή επιδότησή τους θα μειώσουν το μη μισθολογικό κόστος και θα συμβάλουν στον περιορισμό της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Τέλος, η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, μέσω της αύξησης των επενδύσεων και των προγραμμάτων κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Υπ. Εργασίας: Ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας

Μετά την κωδικοποίηση του ατομικού εργατικού δικαίου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Δεκέμβριο (ΦΕΚ Α’ 222/4-12-2022) το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης του συνόλου της εργατικής νομοθεσίας, που περιλαμβάνει επιπλέον το συλλογικό εργατικό δίκαιο, καθώς και τις διατάξεις που διέπουν την διοικητική εποπτεία της αγοράς εργασίας.

«Η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας είναι αποτέλεσμα επίπονης εργασίας που γίνεται για πρώτη φορά και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, σε ενιαίο κείμενο και σε κεφάλαια με νοηματική συνάφεια το σύνολο των κανόνων που διέπουν την εργασία στη χώρα μας» αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση. Το ατομικό εργατικό δίκαιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ρυθμίσεις για τη σύμβαση εργασίας, την κατάρτιση και την καταγγελία της, τον χρόνο εργασίας (ωράριο και άδειες), τις αμοιβές κ.α. Στο συλλογικό εργατικό δίκαιο εντάσσονται μεταξύ άλλων τα θέματα των απεργιών, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ στην διοικητική εποπτεία τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, τα εργατικά ατυχήματα, η Επιθεώρηση Εργασίας κ.α. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε:

«Η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά για τους νομικούς και για τους πολίτες. Με την κωδικοποίηση του συνόλου της εργατικής νομοθεσίας διευκολύνεται τόσο η εργασία του νομικού κόσμου, όσο και η καθημερινότητα εργαζομένων και εργοδοτών για ζητήματα που τους απασχολούν και έχουν ρυθμιστεί με πλήθος διαφορετικών διατάξεων στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Επαγγελματίες και απλοί πολίτες θα μπορούν εύκολα πλέον να βρίσκουν τις ρυθμίσεις που ισχύουν χωρίς να ανατρέχουν σε διατάξεις ακόμη και του προηγούμενου αιώνα που τροποποιήθηκαν κατά καιρούς».

Το κείμενο θα αποσταλεί στην Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και εν συνεχεία στην Προεδρία της Δημοκρατίας για την έκδοση Π.Δ.

Bentley Motors: Αναδιάρθρωση με επίκεντρο τη στρατηγική D&I

To D&I στον πυρήνα της εταιρείας ανακοίνωσε ότι θέτει η Bentley Motors, με μια νέα και διευρυμένη ομάδα με απευθείας γραμμή αναφοράς στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ειδικότερα, το D&I δεν αποτελεί πλέον αποκλειστική ευθύνη του HR, αλλά εντάσσεται ως σύνθετη λειτουργία στο τμήμα Επικοινωνίας, υπό την κοινή ηγεσία του Adrian Hallmark, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και της Dr. Karen Lange, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το ανθρώπινο δυναμικό.

Η εν λόγω αναδιάρθρωση στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της D&I στρατηγικής πέντε πυλώνων της εταιρείας, η οποία επικεντρώνεται στην προσέγγιση, στην αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού, στον σχεδιασμό διαδοχής εργαζομένων, στην κουλτούρα και στην ανάπτυξη. Όπως επισημαίνει η ίδια η Bentley, το κλειδί είναι η δημιουργία «δικτύων διαφορετικότητας» ανάμεσα στους εργαζόμενους που θα τη βοηθήσουν στην κατανόηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στον εργασιακό της χώρο.

Τα εν λόγω δίκτυα καλύπτουν ποικίλες πτυχές της διαφορετικότητας, με σχεδόν 500 εργαζόμενους, ήτοι περισσότερο από το 10 % του ανθρώπινου δυναμικού, να συμμετέχουν ενεργά.  Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της διαφορετικότητας σε διοικητικές θέσεις στο 30% το 2025, καταρτίζοντας ένα συγκεκριμένο πλάνο για να το πετύχει.

Επισημαίνεται, τέλος, πως, ως μέρος της αναδιάρθρωσης, ο Wayne Bruce τίθεται Επικεφαλής Επικοινωνίας και D&I, η Anne Hoerner, Επικεφαλής D&I, μετακινείται από το HR τμήμα, για να συνεργαστεί με τον Wayne Bruce στην ομάδα Επικοινωνίας, βοηθώντας στην εφαρμογή και ενσωμάτωση της στρατηγικής Δ&Σ σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενώ η Stefanie Lackner, Επικεφαλής Επικοινωνίας Αειφορίας, συνεχίζει να ηγείται της επικοινωνίας τoυ D&I εντός και εκτός της εταιρείας και γίνεται το τρίτο μέλος της ομάδας D&I.