ΠΕΦ: Πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΕΚΠΑ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με σκοπό την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και επιμόρφωσης στελεχών, υπέγραψαν η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και το National and Kapodistrian University of Athens MBA, δηλαδή το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Ειδικότερα τα μέρη, εστιάζοντας στην ειδίκευση του University of Athens MBA στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», δηλώνουν την πρόθεσή τους για τη διαμόρφωση πλαισίου μεταξύ τους συνεργασίας, προκειμένου να προωθήσουν δια των κοινών τους ενεργειών:

  • Θέματα που άπτονται ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων Οργάνωσης & Διοίκησης στελεχών & υποψηφίων εργαζομένων στον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας αξιοποιώντας τεχνικές και μέσα εκπαίδευσης για μετάδοση & επικαιροποίηση σχετικών με τους τομείς αυτούς γνώσεων.
  • Θέματα εξέλιξης των προτύπων διαχείρισης και διοίκησης εταιρικών σχημάτων και ειδικότερα θέματα που άπτονται οργανωσιακών δομών και σχετικής κατάρτισης, συστημάτων αξιολόγησης και μέτρησης επιδόσεων και λοιπών συναφών τομέων.
  • Θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών επαφών των συμβαλλομένων φορέων διεθνώς, έτσι ώστε το αποτέλεσμα των επαφών αυτών να μεγιστοποιεί στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και έρευνα στα αντικείμενα της επιχειρηματικής Οργάνωσης & Διοίκησης.
  • Θέματα που επάγουν την άμεση και αποτελεσματική γεφύρωση της επιστήμης και της έρευνας στην Οργάνωση & Διοίκηση με την επιχειρηματικότητα.
  • Εφαρμογές που θα δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες-μέλη της ΠΕΦ να καινοτομούν επιχειρηματικά, με την αξιοποίηση μεμονωμένων ή ομάδων μεταπτυχιακών, διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του University of Athens MBA.
  • Εφαρμογές που θα δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες-μέλη της ΠΕΦ να στελεχώνονται με κατάλληλους επιστήμονες από το University of Athens MBA NETwork, δηλαδή το δίκτυο των αποφοίτων, φοιτητών και καθηγητών του ΠΜΣ.

ΕTUI: «Δεν υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων, αλλά αναξιοπρεπείς αμοιβές»

Με την ευκαιρία της ανακήρυξης του 2023 ως Έτος Δεξιοτήτων, η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων έδωσε στη δημοσιότητα πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου (ΕTUI), η οποία όπως εκτιμά, «καταρρίπτει την κυρίαρχη αντίληψη στην Ε.Ε. περί ελλείμματος δεξιοτήτων, καταδεικνύοντας ότι εμφανίζουν έλλειμμα εργατικού δυναμικού οι επιχειρήσεις που προσφέρουν αναξιοπρεπείς αμοιβές».

Η έρευνα αναφέρει ότι το έλλειμμα προσωπικού σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας δεν οφείλεται στο έλλειμμα δεξιοτήτων αλλά «στους χαμηλούς μισθούς και στις συνθήκες εργασίας».

Ενώ το 1/4 των επιχειρήσεων της Ε.Ε. αναφέρουν προβλήματα παραγωγής ως αποτέλεσμα των ελλείψεων εργατικού δυναμικού πέρυσι, οι ηγέτες της Ε.Ε. και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι για την έλλειψη ευθύνεται αποκλειστικά το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των ευρωπαίων εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αναφέρει τα εξής:

  • Οι τομείς στους οποίους οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού αυξήθηκαν περισσότερο από το 2019 έως το 2022 «είχαν την τάση να προσφέρουν γενικά χειρότερες συνθήκες εργασίας».
  • Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σημείωσαν αύξηση σε τομείς με σχετικά χαμηλότερες αμοιβές.
  • Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι υψηλότερες σε τομείς και προφίλ που δεν απαιτούν απαραίτητα υψηλότερες δεξιότητες.

Η έρευνα συμπεραίνει ότι σε τομείς όπου παρατηρείται –και στη μετά Covid εποχή– έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού, οι εργαζόμενοι δεν είχαν πολλές εναλλακτικές λύσεις για να αποφύγουν την ελαστικότητα της εργασίας. Διαπιστώνεται ότι είχαν 0,5 έως 1 ποσοστιαία μονάδα περισσότερες πιθανότητες να υποαπασχοληθούν λόγω της σύναψης προσωρινής σύμβασης ή σύμβασης μερικής απασχόλησης λόγω έλλειψης καλύτερης επιλογής.

Επιπλέον, η έρευνα καταλήγει στην εκτίμηση ότι «το μερίδιο των εργαζομένων που κερδίζουν λιγότερο από το 60% του μέσου μισθού είναι σημαντικά υψηλότερο σε εκείνες τις χώρες και τους τομείς όπου τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκαν περισσότερο».

Lidl: Δοκιμάζει ευέλικτο μοντέλο εργασίας πλήρους απασχόλησης στη Φινλανδία

Ένα ευέλικτο μοντέλο εργασίας πλήρους απασχόλησης δοκιμάζει η Lidl στη Φινλανδία, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Φινλανδικών Συνδικαλιστικών Ενώσεων (Kaupan Liitto). Πρόκειται για ένα μοντέλο που συμφωνήθηκε στη συλλογική σύμβαση για τον τομέα του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με το οποίο ένας εργαζόμενος που εργάζεται λιγότερο από 37,5 ώρες λαμβάνει μισθό για ολόκληρο τον μήνα.

Επιπλέον, η Lidl ακολουθεί το μοντέλο τοπικού προμηθευτή, με τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε μία ή και περισσότερες τοποθεσίες, πέραν των καθημερινών καταστημάτων όπου εργάζονται, και η βάρδια συνήθως προγραμματίζεται, ενώ τα άτομα ενημερώνονται για την ώρα της βάρδιας, αλλά η τοποθεσία του καταστήματος αποκαλύπτεται κοντά στην ώρα αυτής.

Σημειώνεται ότι περίπου 50 εργαζόμενοι της Lidl ακολουθούν το ευέλικτο μοντέλο ή εργάζονται ως περιφερειακοί πωλητές στη Φινλανδία, με την αλυσίδα να στοχεύει να αυξήσει αυτόν τον αριθμό σε 100 κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους.

(Πηγή: Food Reporter)