ΔΥΠΑ: Νέα πλατφόρμα για βελτίωση του skills matching

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται τους προσεχείς μήνες στην επαγγελματική κατάρτιση, με στόχο την βελτίωση του skills matching, της αντιστοίχισης δηλαδή των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι αλλαγές αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας, τους προσεχείς μήνες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μια νέα πλατφόρμα matching, στην οποία ο άνεργος θα δημιουργήσει τον ατομικό του λογαριασμό, με το βιογραφικό και τις δεξιότητές του.

Τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα στους εργοδότες που αναζητούν προσωπικό ώστε να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο το matching, αλλά και στους συμβούλους κατάρτισης της ΔΥΠΑ, οι οποίοι θα μπορούν να κατευθύνουν τους ανέργους στο είδος κατάρτισης που τους ταιριάζει και έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, οι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης θα αξιολογούνται ως προς το ποσοστό των καταρτισθέντων που βρήκε δουλειά, το ποσοστό που πιστοποιήθηκε, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Ο πάροχος θα αξιολογείται από τους ίδιους τους καταρτισθέντες, αλλά και από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, ενώ για πρώτη φορά ορίζεται ότι το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την πιστοποίηση.

Η χώρα μας έχει δεσμευθεί προς την Ε.Ε. για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων, στο πλαίσιο 70 νέων έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ.

Όμιλος Adecco: Νεότερα δεδομένα για την πορεία των μισθών σε παγκόσμιο επίπεδο

Το ύψος του μισθού και οι παροχές αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα επιλογής εργασίας για το 46% των εργαζομένων, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ομίλου Adecco, Global Workforce of the Future 2022, στην οποία συμμετείχαν 34.200 εργαζόμενοι από 25 χώρες. Περίπου το 90% των χωρών παγκοσμίως ορίζουν υποχρεωτικά τους κατώτατους μισθούς – το ελάχιστο ποσό αμοιβής που καλείται να πληρώσει ένας εργοδότης στους εργαζομένους του.

Παρ’ όλα αυτά, περίπου 327 εκατ. εργαζόμενοι παγκοσμίως (το 19% του συνόλου του εργατικού δυναμικού) αμείβονται με μισθούς χαμηλότερους από το ισχύον κατώτατο ωρομίσθιο σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Στην Ε.Ε. τα 22 από τα 27 κράτη μέλη εφαρμόζουν τον κατώτατο μισθό, με τις μόνες χώρες που δεν εφαρμόζεται να είναι η Δανία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία.

Σύμφωνα με την Eurostat, τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό στην Ε.Ε. έχει η Βουλγαρία με 399 ευρώ, ενώ τον υψηλότερο το Λουξεμβούργο με 2.387 ευρώ. Ανάλογα με το ύψος του κατώτατου μισθού, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσονται σε 3 γκρουπ, όπου στο πρώτο περιλαμβάνονται το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Ιρλανδία, στις οποίες ο κατώτατος μισθός ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ, ενώ στο δεύτερο, η Ισπανία και η Σλοβενία όπου ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται μεταξύ 1.000 – 1.500 ευρώ.

Η Ελλάδα εντάσσεται στο τρίτο και πολυπληθέστερο γκρουπ χωρών στο οποίο ο κατώτατος μισθός δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Οι χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτό το γκρουπ είναι η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Κροατία, η Λετονία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία.

Στοιχεία από πολλές χώρες έχουν δείξει ότι η δομή της ρύθμισης του κατώτατου μισθού δεν έχει αλλάξει λόγω του πρόσφατου πληθωρισμού, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα εισοδήματα να συρρικνώνονται. Μια σημαντική εξέλιξη αποτελεί η συμφωνία για μια ευρωπαϊκή οδηγία που καλεί τις χώρες της Ε.Ε. να διαθέτουν ένα κοινό σύστημα για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Η οδηγία δεν εισάγει έναν ενιαίο κατώτατο μισθό σε όλη την Ε.Ε. για όλους τους εργαζόμενους αλλά, όταν θα εφαρμοστεί το 2024, οι κατώτατοι μισθοί της Ε.Ε. ενδέχεται να αυξηθούν.

PwC Ελλάδας: Σύναψη συνεργασίας με το NED Club

Τη μεταξύ τους συνεργασία ανακοίνωσαν η PwC Ελλάδας και η Ελληνική Λέσχη Μη-Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων – NED Club, με αντικείμενο την ενδυνάμωση των διοικητικών συμβουλίων μέσω και της επιμόρφωσης των μελών τους με στόχο την κατανόηση της καλής εταιρικής διακυβέρνησης και τη βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων τους.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο φορείς έχουν συμφωνήσει στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, συνεδρίων, workshops και ημερίδων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μελών των διοικητικών συμβουλίων εταιρειών στην Ελλάδα, με στόχο την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, τη διάδοση ιδεών μεταξύ στελεχών, τη διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων, καθώς και την ενθάρρυνση του ενεργού διαλόγου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκε χθες 25 Μαϊου εκδήλωση του NED Club σε συνεργασία με το EBEA και τη συμμετοχή της PwC Ελλάδας, με τίτλο «Οικογενειακές επιχειρήσεις και σύγχρονη διακυβέρνηση: Εμπιστοσύνη – Μετασχηματισμός – Διαδοχή».

Στην εκδήλωση έγινε η πρώτη παρουσίαση των ευρημάτων της 11ης Παγκόσμιας Έρευνας Οικογενειακών Επιχειρήσεων της PwC με θέμα: «Οικογενειακές επιχειρήσεις: Νέες τάσεις στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη», με έμφαση στις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ αναπτύχθηκαν οι νέες τάσεις στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των οικογενειακών επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών τους.