Συνεργασία NN και Treasure Lab

Με την ομάδα της Treasure Lab συνεργάζονται, από τον Δεκέμβριο και μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, τα 13 διευθυντικά στελέχη του ΙΤ της NN, στο πλαίσιο ενός πολυδιάστατου προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει 3 Team workshops και 3 Executive coaching sessions, σχεδιασμένα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας.

Τα εν λόγω workshops αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για τη δοκιμή νέων εργαλείων και την εξάσκηση νέων δεξιοτήτων, ενώ τα coaching sessions δίνουν την ευκαιρία να συζητηθούν οφέλη και δυσκολίες, αλλά και να γίνει αναστοχασμός, ενώ και τα δύο μαζί αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για την ανάπτυξη Ηγεσίας. Ειδικότερα, τα workshops της ΝΝ εστιάστηκαν σε 3 θεμελιώδη θέματα: την ταυτότητα του Ηγέτη, τη θετική επικοινωνία και ανατροφοδότηση, την ανάθεση, την εμπιστοσύνη και την ψυχολογική ασφάλεια.

Παράλληλα, τα coaching sessions υποστηρίζουν κάθε ηγέτη που συμμετέχει στο πρόγραμμα, προκειμένου να εργαστεί πάνω στο προσωπικό του όραμα και στόχους, να εφαρμόσει νέες γνώσεις, να παρακολουθεί την πρόοδο και να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις.

«Tέτοια προγράμματα που συνδυάζουν πληθώρα εργαλείων και μεθόδων με το ομαδικό στοιχείο των workshops, αλλά και με την εξατομικευμένη συνεργασία που περιέχεται στο coaching αποδίδουν πολλαπλά οφέλη στους συμμετέχοντες. Όχι μόνο κερδίζουν σε γνώσεις, εργαλεία και πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα, αλλά κυρίως εστιάζουν σε δικά τους χαρακτηριστικά και ικανότητες τις οποίες αναπτύσσουν» αναφέρει η Κρύστα Τζελέπη, Founder & Managing Partner της Treasure Lab PC.

«Brave in – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα» από την Τράπεζα Πειραιώς και την ΕΛΕΠΑΠ

Μέχρι τις 11 Ιουνίου πραγματοποιούνται οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Brave In-Επιστροφή στην παραγωγικότητα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς, σε στρατηγική συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, και απευθύνεται σε νέες και νέους, 18 έως και 35 ετών, στην Αττική, που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη και επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει την ολιστική νευροψυχολογική παρέμβαση με την επαγγελματική συμβουλευτική και την υποστήριξη της προσαρμογής στην εργασία των συμμετεχόντων, σε συνεργασία με τον εργοδότη. Βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση, η επαγγελματική κατάρτιση και η αποκατάσταση νέων μετά από εγκεφαλική βλάβη, καθώς και η συνεργασία με εργοδότες για την αποτελεσματική εργασιακή προσαρμογή τους.

Επισημαίνεται ότι η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες, με τη συμμετοχή να είναι δωρεάν, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται από την εξειδικευμένη Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ στην Αθήνα.

Τα 13 «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ, με 38.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Συνολικά 13 προγράμματα επιδότησης της εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες ανέργων και όλη την επικράτεια, με ποσοστά επιχορήγησης έως 100% και συνολική επιδότηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση, υλοποιούνται αυτό το διάστημα, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Συγκεκριμένα, τη στιγμή αυτή, υπάρχουν 38.500 διαθέσιμες θέσεις στις εξής δράσεις:

1.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (π.χ. άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι άνω των 55 ετών κ.ά.). Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 12-24 μήνες, έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 8.500.

2.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες, έως 13.709 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 7.650.

3.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και στις γυναίκες, για την πρόσληψη ανέργων όλων των ηλικιών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 15 μήνες, έως 12.264 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 5.000.

4.     Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, για επτά μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 5.000.

5.     Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, με 100% επιδότηση. Η δράση απευθύνεται σε νέους που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών. Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί έξι μήνες (30 ώρες εβδομαδιαία) και η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 3.900.

6.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Η επιχορήγηση μισθού και εισφορών ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία για 15 μήνες, έως 8.580 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 3.000.

7.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου για την πρόσληψη ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 100% του μισθού και των εισφορών για διάστημα 12-18 μηνών, έως 16.794 ευρώ ανά θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 1.700.

8.     Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 12+12 μήνες, έως τα 750 ευρώ μηνιαία ανά ωφελούμενο. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 1.200.

9.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30-66 ετών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 70% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12, έως 17.170 ευρώ ανά θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 1.000.

10.   Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, στις λιγνιτικές περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, για επτά μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 600.

11.   Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες, για άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών. Η επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης ανέρχεται στα 14.800 ευρώ για 12 μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 450.

12.   Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, για άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών. Η επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης ανέρχεται στα 14.800 ευρώ για 12 μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 300.

13.   Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ‘Αννας της Εύβοιας, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, για επτά μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 200.