doValue Greece: Πιλοτικό σύστημα τηλεργασίας για όλο το 2023

Η doValue Greece, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, υιοθετεί σύστημα τηλεργασίας σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας έως το τέλος του 2023 με δυνατότητα χρονικής επέκτασης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, «εφόσον  η φύση της εργασίας τους επιτρέπει την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η συμμετοχή σε αυτό είναι οικειοθελής».

Κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας, τηρείται απαρεγκλίτως, το συμφωνημένο ωράριο εργασίας, ενώ οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα, διαθέτοντας τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια οφέλη με τους εργαζόμενους εντός της εταιρείας, ιδίως σε σχέση με τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην εταιρεία, την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η εταιρεία διαθέτει στον εργαζόμενο τον αναγκαίο εξοπλισμό για την παροχή τηλεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να παρέχει από μία έως δύο εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας την εργασία του εξ αποστάσεως με τηλεργασία από την κύρια κατοικία του, κατά το σύνηθες ωράριό του και τις λοιπές εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας κανονικά εργάζεται με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στην Εργάνη.

Enel Green Power: Σειρά πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Χρονιάς Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης

Ως Χρονιά Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης όρισε τη σεζόν 2022-2023 η Enel Green Power Hellas, υλοποιώντας σειρά πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία τον Ιούνιο του 2022 υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας και υλοποίησε το πρόγραμμα Break the Stigma, το οποίο αποτελείται από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας.

Η πρωτοβουλία αυτή, μάλιστα, διακρίθηκε με Χρυσό βραβείο στα HR Awards 2022, ενώ αντίστοιχη διάκριση έλαβε και η Σχολή Γονέων, μέσω της οποίας η εταιρεία στέκεται δίπλα στους εργαζομένους της, υποστηρίζοντάς τους τόσο στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και χρόνου με την οικογένεια, όσο και στον ρόλο τους ως γονείς.

Επιπλέον, διοργανώθηκε θεατρική παράσταση για τη Μοναδικότητα, βασισμένη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη της LGBTQ κοινότητας στο περιβάλλον εργασίας και την καθημερινότητα τους, ενώ από το 2021 η εταιρεία υποστηρίζει τον αθλητή επιτραπέζιας αντισφαίρισης ΑμεΑ, Γιώργο Μουχθή, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα «Valuable 500».

Επίσης, διοργανώθηκε σεμινάριο με θέμα «Αόρατη Αναπηρία: Φάσμα Αυτισμού» ενώ εργαζόμενοι του Ομίλου από όλον τον κόσμο συμμετείχαν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Τέλος, για την Ημέρα της Γυναίκας, η εταιρεία υποδέχθηκε στα κεντρικά της γραφεία τις Γεωργία Καλτσή, Πέγκυ Τσουροπλή και Φίλια Μητρομάρα, ενώ στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη, επωφελούμενες από την «Εξέλιξη Ζωής», ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και συζήτησαν με στελέχη και γυναίκες μηχανικούς της εταιρείας για τις ευρείες επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρει ο τομέας της ενέργειας και τεχνολογίας, και την άρση των εμποδίων για τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στον κλάδο.

ΑΑΔΕ: Ποιες παροχές προς τους εργαζόμενους εξαιρούνται από τη φορολόγηση

Με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να έχει πάρει παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει στους εργαζόμενους τις εξαιρέσεις φορολόγησης των παροχών που λαμβάνουν από τις εταιρείες στις οποίες απασχολούνται. Έτσι, οι παροχές είτε σε χρήμα, είτε σε είδος (εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, μετοχές, επιδόματα για πληρωμή ιδιωτικών σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών κ.α.) φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, πλην αυτών που ρητά εξαιρούνται από τον νόμο. Πάντως, οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του, εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος με εξαίρεση την παραχώρηση αυτοκινήτου, τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και την παραχώρηση κατοικίας, για τις οποίες δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά στην αξία αυτών. Μεταξύ των παροχών που εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία περιλαμβάνονται:

1. Η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.

2. Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/ χλμ., εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά.

3. Η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, όταν αυτές είναι ονομαστικές και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους.

4. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

5. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

6. Η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς.

7. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα.

8. Το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.