Νομοθεσία: Ανάγκη άμεσης επικύρωσης κοινοτικής οδηγίας για διαφανείς όρους εργασίας

Την επικύρωση κοινοτικής οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας θα πρέπει να δρομολογήσει άμεσα η επόμενη κυβέρνηση, δεδομένου ότι εάν αυτό δεν συμβεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η Ελλάδα κινδυνεύει με παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οδηγία αυτή έχει ψηφιστεί από την Ε.Ε από το 2019 και έκτοτε δεν έχει ενσωματωθεί από τη χώρα μας στο νομοθετικό εργασιακό της πλαίσιο. Περιλαμβάνει δε συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε ότι αφορά στους όρους εργασίας που πρέπει να τηρούνται στις εργασιακές σχέσεις, με έμφαση στις ειδικές μορφές ευέλικτης εργασίας με ακανόνιστα ωράρια εργασίας, ειδικές αναφορές ως προς το σκέλος της αλλαγής εργασιακής σχέσης, των μεταθέσεων, των ωραρίων εργασίας, αλλά και για την κατάρτιση των εργαζομένων.

‘Όπως αναφέρεται στη σχετική οδηγία της Ε.Ε, με την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι θα έχουν τα εξής δικαιώματα:

  1. Πληρέστερης ενημέρωσης για τις βασικές πτυχές των εργασιακών καθηκόντων τους, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα και γραπτώς.
  2. Οριοθέτησης της διάρκειας των δοκιμαστικών περιόδων στους 6 μήνες από την έναρξη της εργασίας.
  3. Ανάληψης άλλης θέσης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Εάν εδώ υπάρχουν περιορισμοί θα πρέπει να δικαιολογούνται επαρκώς από αντικειμενικούς λόγους.
  4. Ενημέρωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εκ των προτέρων για το πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η εργασίας. Όπως αναφέρεται στην οδηγία, η παρέμβαση αυτή αφορά κυρίως εργαζόμενους με απρόβλεπτα ωράρια εργασίας και κατά παραγγελία εργασία.
  5. Αποτελεσματικών μέτρων που αποτρέπουν την κατάχρηση της εργασίας με συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας.
  6. Λήψης γραπτής απάντησης σε αίτημα μετάθεσης σε άλλη πιο ασφαλή θέση εργασίας.
  7. Λήψης δωρεάν υποχρεωτικής κατάρτισης που αφορά στην εργασία τους, κατά την περίπτωση που ο εργοδότης οφείλει να την παρέχει.

Κατάρτιση: Διεθνές πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών στην υδατοκαλλιέργεια

Στην Ελλάδα πραγματοποιείται για πρώτη φορά μεταξύ 11-18 Ιουνίου το επιμορφωτικό πρόγραμμα για την προώθηση νέων γυναικών στην υδατοκαλλιέργεια με τίτλο “Η ενδυνάμωση των νέων γυναικών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας”.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα συνεργασίας τριών φορέων υδατοκαλλιέργειας: της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (GFCM) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν νέες γυναίκες από τον χώρο της παραγωγής, της διοίκησης και της έρευνας από 11 χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Ο στόχος είναι οι συμμετέχουσες να αποκτήσουν γνώσεις και πρακτική εμπειρία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Το πρόγραμμα εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση με επισκέψεις σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων αλλά και εσωτερικών υδάτων για να γνωρίσουν διαφορετικές μεθόδους και είδη εκτροφής.

Στόχος η αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισοτήτων
Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά το 2022 στην Τυνησία και ο στόχος είναι να επαναλαμβάνεται ετησίως έως το 2030. Η Στρατηγική 2030 του GFCM για την αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των γυναικών και με το ψήφισμα GFCM/45/2022/1 για την ενδυνάμωση των γυναικών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, τονίζει την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των υφιστάμενων ανισοτήτων και των περιορισμένων ευκαιριών που αυτές αντιμετωπίζουν.

Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες στην υδατοκαλλιέργεια, οι GFCM, FEAP και ΕΛΟΠΥ προσβλέπουν στην προώθηση του οδικού χάρτη «Blue Transformation 2020 – 2030» του FAO, με στόχο τη δημιουργία ανθεκτικών και αειφόρων συστημάτων τροφίμων προερχόμενα από τα υδάτινα συστήματα, που θα ωφελούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη και θα συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (17 SDGs), ειδικά αυτών που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων, την ισότητα των φύλων, την αειφόρο διαχείριση των πόρων και την οικονομική ανάπτυξη.

Εργασιακά: Υποχρεωτική η ΣΣΕ των συμβούλων ομορφιάς/αισθητικών σε επιχειρήσεις καλλυντικών

Την κήρυξη ως υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των συμβούλων ομορφιάς/αισθητικών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις καλλυντικών ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Υπηρεσιακής Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, επεκτάθηκε και κηρύχθηκε υποχρεωτική η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη στις 12 Οκτωβρίου 2022 μεταξύ του Σωματείου Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ).

Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλέψεις της Σύμβασης επεκτείνονται και ισχύουν για το σύνολο των επιχειρήσεων καλλυντικών και των εργαζομένων με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/ αισθητικού και όχι μόνο για εκείνες που υπέγραψαν τη Σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ΣΣΕ έχει συμφωνημένη ισχύ μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2023, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτήν η τρίμηνη εκ του νόμου μετενέργεια, και προβλέπει -μεταξύ άλλων- υψηλότερους βασικούς μισθούς από τον κατώτατο θεσμοθετημένο μισθό, αναλόγως σε ποιο κλιμάκιο εντάσσεται ο καθένας/καθεμία, καθώς και διάφορα επιδόματα μεταξύ αυτών γάμου (10%), παιδιών (1%, 2% και 5% ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών), βρεφονηπιακού σταθμού (200 ευρώ για κάθε παιδί) και πτυχίου (από 3% έως 11%), ενώ ορίζεται συμβατικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας 38 αντί για 40 ωρών, με ημερήσια συνεχή απασχόληση.