ΟΕΕ: Αναζητά ανάδοχο συμβουλευτική εταιρεία για πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προχώρησε στην διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής και Κατάρτισης ανέργων», προϋπολογισμού 4.672.500 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την Τρίτη 25 Ιουλίου και ώρα 2 το μεσημέρι. Η δράση αφορά στην παροχή συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε 1.750 ανέργους στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου (περιοχές Παρέμβασης ΔΑΜ), και είναι συνοπτικά οι εξής:

– Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής: Αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).

– Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους: Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμένων σε θεματολογία που σχετίζεται με τις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας και του νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο επιβάλλει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία (Digital Skills). Προτεραιότητα της Πράξης είναι η απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων στους τομείς των ψηφιακών επαγγελματιών σε πλήρη εναρμόνιση με το «Σύμφωνο για τις Δεξιότητες», τη διάγνωση αναγκών και τον CEDEFOP καθώς και με το ν.4921/2022 «Δουλειές Ξανά».

Οι ενέργειες κατάρτισης στοχεύουν επίσης στην κατάρτιση / επανακατάρτιση ανέργων στις περιοχές ΔΑΜ για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως είναι η καινοτομία, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων, προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη, κ.λπ., οι οποίες επιτρέπουν την προσαρμογή και ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε νέο ή αναδυόμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Η συνολική διάρκεια των θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης είναι 360 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 40 ώρες πρακτικής άσκησης (μέσω case studies). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Xerox: Ολοκληρώθηκε το Partner Summit «Forward Together» στο Μαϊάμι

Η Xerox πραγματοποίησε την πρώτη εκδήλωση για τους συνεργάτες της με φυσική παρουσία, μετά το τέλος της πανδημίας, στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Το Xerox Partner Summit 2023, «Forward Together» έλαβε χώρα στο διάστημα 21-23 Ιουνίου και εστίασε στη σημασία της συνεργασίας, καθώς η Xerox συνεχίζει να επεκτείνει τις προτάσεις της σε λογισμικό και υπηρεσίες.

Ο Βασίλης Ραμπάτ, Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox Hellas, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι εκλεκτοί συνεργάτες μας Docusys και DigiDocX έλαβαν μέρος στο Xerox Partner Summit 2023. Η παρουσία τους ενισχύει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε λύσεις που εστιάζουν στον πελάτη και αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στη βοήθεια για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής μας πορείας».

Οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Partner Summit «Forward Together» περιλάμβαναν επιδείξεις συστημάτων και λογισμικών και ευκαιρίες δικτύωσης καθώς και το πάνελ «Voice of the Partner», στο οποίο συμμετείχαν συνεργάτες από όλο τον κόσμο. Eπιπλέον, πραγματοποιήθηκε κεντρική ομιλία από τη Louella Fernandes, διευθύντρια και ιδιοκτήτρια της Quocirca, με θέμα «The Race to Relevance in the Era of AI».

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία σε όλη τη διάρκεια του Partner Summit να συνομιλήσουν απευθείας με τα στελέχη της Xerox, συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου Steve Bandrowczak. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Partner Summit αποτελεί μέρος ενός ενισχυμένου Παγκόσμιου Προγράμματος Συνεργατών για τη Xerox, που περιλαμβάνει:

  • Ατομικές, εξειδικευμένες συναντήσεις σχεδιασμού με στόχο τη στήριξη των εταίρων ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω συζητήσεων για τη στρατηγική και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης.
  • Partner Tech Talk podcast, όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox θα συνομιλεί με τους συνεργάτες της εταιρείας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την ευρύτερη κοινότητα συνεργατών.
  • Νέο εργαλείο έρευνας συνεργατών που θα καταγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα σχόλια, βοηθώντας τη Xerox να καλύψει τις ανάγκες τους στο πρόγραμμα.

Veluda Water Filters: Συνεργασία με την Hatzi Filax Group

Η  Hatzi Filax Group, Training|Consulting, διοργάνωσε για την διοίκηση, τα στελέχη και τους εργαζομένους της εταιρείας Veluda Water Filters, σεμινάριο με τίτλο «CX H Εμπειρία του Πελάτη-Sales Accelerator», στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το σεμινάριο επιμελήθηκαν και εκπόνησαν οι Χάτζη Σκευοφύλακα, Founder & CEO της Hatzi Filax Group, και Σοφία Σκευοφύλακα Co-Founder & CCO της εταιρείας. Μέσω κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών ασκήσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την καινοτόμα τεχνική πώλησης «ABC Sales System» και να ωφεληθούν από το πρόγραμμα «CX Sales Accelerator».

Ο Βασίλης Βελούδας, Ιδιοκτήτης & Διευθύνων Σύμβουλος της Veluda Water Filters, δήλωσε: «Η εκπαίδευση CX & ABC αποτέλεσε αφετηρία ώστε να αλλάξει ο τρόπος σκέψης του καθενός από μας. Μας βοήθησε να πιστέψουμε στον αυτό μας περισσότερο και να αγαπήσουμε τους συνεργάτες, αλλά και τους ανθρώπους που μας στηρίζουν 25 χρόνια δείχνοντας εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες αλλά και τα προϊόντα μας».

KPMG: Η εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την εικόνα της αγοράς εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και για τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων του κλάδου για το ανθρώπινο δυναμικό του, αποτυπώνονται στην παγκόσμια έρευνα KPMG 2023 Global Construction Survey.

Από τις απαντήσεις στην έρευνα φαίνεται ότι ο κατασκευαστικός κλάδος κάνει βελτιώσεις στην ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ οι εταιρείες συνεχίζουν να της δίνουν προτεραιότητα, με βελτιώσεις στην παρακολούθηση της ασφάλειας και στην πραγματοποίηση εξετάσεων υγείας και ευεξίας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας, ταυτόχρονα με μια μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου συμβάντων.

Επίσης, πολλές εταιρείες κάνουν απτές προσπάθειες για να καταπολεμήσουν το στίγμα της ψυχικής υγείας στον κλάδο, παρέχοντας υποστήριξη τους εργαζόμενους, εφαρμόζοντας αξιολογήσεις κινδύνου που καλύπτουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία και προσφέροντας πόρους για θέματα ψυχικής ευεξίας και πρακτική βοήθεια μέσω της υποστήριξης συναδέλφων που έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση.

Προσαρμογή στις ανάγκες ενός διαφοροποιημένου εργατικού δυναμικού του μέλλοντος
Το DEI κατατάχθηκε ως ο τρίτος πιο σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό της μελλοντικής επιτυχίας από τους ερωτηθέντες στην έρευνα του 2023, με τους μισούς από τους ερωτηθέντες (αύξηση 8% σε σύγκριση με την έρευνα του 2021) να αναφέρουν την ανάγκη για κατάλληλα δημογραφικά στοιχεία του χώρου εργασίας που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του disruption και στην εισαγωγή νέων δεξιοτήτων και νοοτροπιών για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων προκλήσεων σε θέματα κόστους και χρονοδιαγράμματος έργου.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες αναγνωρίζουν επίσης ότι η εφαρμογή ή η ενημέρωση των μοντέλων εργασίας σε σχέση με την απομακρυσμένη εργασία και τη μετακίνηση στον χώρο εργασίας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο να καταστούν τα κατασκευαστικά έργα πιο ανθεκτικά και ικανά να ανθήσουν σε ασταθείς περιόδους.