Eurolife: Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα παιδιά των συνεργατών της

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης «Eurolife The Next Advisors» διοργανώνει η Eurolife FFH, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά των συνεργατών της και διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσής της, σε συνεργασία με εξωτερικούς εισηγητές.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες και καλύπτει βασικά γνωστικά πεδία στο κομμάτι των Πωλήσεων και του Management σε ό,τι αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή γενικότερα, όπως τον ρόλο του στις ψηφιακές πωλήσεις, την επίτευξη της στοχοθεσίας του, αλλά και την απαραίτητη ανάπτυξη soft skills από πλευράς των νέων στελεχών για μια επιτυχημένη πορεία στον κλάδο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 12 παιδιά συνεργατών, τα οποία διαθέτουν μια πρώτη, μικρή εργασιακή εμπειρία στον κλάδο της ασφάλισης. Τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η πρώτη ενότητα ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η συνέχεια θα δοθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με τη δεύτερη ενότητα να ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2024. Σημειώνεται πως, στο τέλος της πρώτης ενότητας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ολοκληρώσουν εργασίες επάνω σε μια σειρά θεμάτων, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι γνώσεις τους στα γνωστικά αντικείμενα που παρακολούθησαν και στη συνέχεια έλαβαν το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε ειδική τελετή αποφοίτησης.

Microsoft Civil Servants Academy: Πρώτη ακαδημία εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο εφαρμογής του προγράμματος «Microsoft Civil Servants Academy», με την εκπαίδευση των πρώτων πενήντα Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Η 1η Ακαδημία Δημοσίων Υπαλλήλων σε τεχνολογίες Microsoft, στοχεύει σύμφωνα με την εταιρεία, στην υλοποίηση ενός πρωτοπόρου προγράμματος εκπαίδευσης μεγάλης κλίμακας, μέσω μίας βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ της Microsoft και του ΕΚΔΔΑ, με ορίζοντα την κατάρτιση και πιστοποίηση μέχρι 250.000 δημοσίων υπαλλήλων σε διαφορετικές ψηφιακές ιδιότητες.

Η συνεργασία περιλαμβάνει συνολικά την Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ σε τεχνολογίες cloud, την παροχή εκπαιδευτικού υλικού της Microsoft, διαδραστικά εργαστήρια, vouchers πιστοποίησης, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης νέων προγραμμάτων σε τεχνολογίες cloud.

Παράλληλα, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το ΕΚΔΔΑ θα έχει και την ευκαιρία να αποκτήσει μια δεξαμενή Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών στο Microsoft Office (MOS), με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, σε εφαρμογές γραφείου (Microsoft Office). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας / Ελλάδα 2.0 , ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα πιστοποιούνται στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΕΚΔΔΑ και της Microsoft θα μοριοδοτούνται.

Deloitte: 1 στους 3 LGBT+ εργαζόμενους ψάχνει ενεργά για πιο συμπεριληπτικό εργοδότη

Τις εμπειρίες των LGBT+ ατόμων στον εργασιακό χώρο, μελετά η έκθεση Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @Work, με δείγμα 5.474 LGBT+ εργαζόμενους από 13 χώρες, στις οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα. Συγκεκριμένα, βάσει της έρευνας, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων ψάχνει ενεργά νέα θέση εργασίας, αναζητώντας έναν πιο συμπεριληπτικό για τα LGBT+ άτομα εργοδότη, ενώ το 69% αναφέρει τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού ως το κυριότερο κριτήριο και ακολουθούν η ευκαιρία συμμετοχής σε πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη (64%), η εσωτερική (63%) και εξωτερική (56%) δέσμευση του οργανισμού για την συμπερίληψη των LGBT+ και η ύπαρξη ηγετών που είναι ανοιχτοί για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό τους στην εργασία τους (53%). Ταυτόχρονα, οι ερωτηθέντες της Gen Z και των millennials είναι πολύ πιο πιθανό να δώσουν έμφαση στη διαφορετικότητα και στη συμπερίληψη σε σχέση με την Gen X, όταν αναζητούν νέο εργοδότη. Έτσι, μόνο το 43% της Gen X δήλωσε ότι αναζήτησε ενεργά πληροφορίες για τη δέσμευση ενός οργανισμού όσον αφορά τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη πριν υποβάλει αίτηση για την τρέχουσα θέση εργασίας του, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64% για τους millennials και 72% για την Gen Z.

Μόνο το 37% αισθάνεται άνετα να μιλήσει με τους άμεσους διευθυντές του
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έρευνα, οι έξι στους δέκα πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό στην εργασία τους, ενώ το 75% δήλωσε το ίδιο για την ταυτότητα του φύλου του. Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς αισθάνονται άνετα να γνωστοποιούν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό σε όλους τους συναδέλφους τους και ένα άλλο τρίτο εξηγεί ότι αισθάνεται άνετα μόνο με επιλεγμένους συναδέλφους, ενώ μόλις το 37% αισθάνεται άνετα να μιλήσει για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του με τους άμεσους διευθυντές του. Ως προς τις αιτίες που παρατηρείται το εν λόγω φαινόμενο, η πιο συνηθισμένη είναι η ανησυχία για διαφορετική μεταχείριση και ακολουθούν, κατά περίπτωση, η προτίμηση να μην συζητούν την ιδιωτική τους ζωή στην εργασία και οι ανησυχίες για την προσωπική ασφάλεια. Επιπλέον, η άνεση της έκφρασης αυξάνεται ανάλογα με τη θέση και το υποστηρικτικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το 51% όσων κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις νιώθει άνετα να εκφράζεται για τα παραπάνω στην εργασία του, σε αντίθεση με το 37% των χαμηλόβαθμων εργαζομένων. Εντούτοις, ανεξαρτήτως θέσης, οι υποστηρικτικοί συνάδελφοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να αισθάνεται άνετα να εκδηλωθεί στον χώρο εργασίας, όπως και η ύπαρξη LGBT+ προτύπων στην εργασία.

Το 42% έχει βιώσει αποκλίνουσες συμπεριφορές στην εργασία του
Τέλος, το 42% υποστηρίζει ότι έχει βιώσει αποκλίνουσες συμπεριφορές στην εργασία του, με ένα 37% να τονίζει ότι υποψιάζεται έντονα πως το γεγονός αυτό ήταν αποτέλεσμα του σεξουαλικού του προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου του, ενώ το 43% δεν ανέφερε την εμπειρία του στον εργοδότη του. Αυτό συνέβη είτε γιατί πίστευαν ότι η αναφορά τους δεν θα λαμβανόταν σοβαρά υπόψη, είτε γιατί ανησυχούσαν ότι η αναφορά θα έκανε την κατάσταση χειρότερη, είτε επειδή δεν υπήρχε εμπιστοσύνη ότι θα λαμβάνονταν μέτρα.