Γ.Γ. Έρευνας & Καινοτομίας: Διαγωνισμοί για την ανάπτυξη Co-Working Spaces

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προχώρησε στην προκήρυξη σειράς διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας Συνεργατικού Χώρου Εργασίας (Co-Working Space) για την ανάπτυξη της καινοτομίας, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρες, με αρχή την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Σύμβαση για τη Δυτική Μακεδονία αφορά στη δημιουργία και λειτουργία δύο Συνεργατικών Χώρων Εργασίας (Co-Working Spaces) με εστίαση στην παροχή φυσικών και ψηφιακών υποδομών εργασίας/συνεργασίας, υπηρεσιών πληροφόρησης & προσανατολισμού για νέους επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους από απόσταση, άτυπες επιχειρηματικές ομάδες, επιχειρήσεις υπό σύσταση, πολύ μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται κατ΄ αρχήν χώρο για να προσαρμοστούν σε συνθήκες και απαιτήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και δημιουργικότητας καθώς και την υλοποίηση ανοικτών δράσεων στην κοινότητα στους τομείς προτεραιότητας των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση νέων επιστημόνων και προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.

Κάθε συνεργατικός χώρος εργασίας περιλαμβάνει φυσικές και ψηφιακές υποδομές εργασίας/συνεργασίας, υπηρεσίες πληροφόρησης & προσανατολισμού, καθώς και την υλοποίηση ανοικτών δράσεων στην κοινότητα.

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 36 μήνες από την υπογραφή τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά αυτών των διαγωνισμών, καθώς και για τις επιπλέον περιοχές της χώρας που αφορά είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr

Ari Foods: 1.459 ώρες εκπαιδεύσεων το Α’ εξάμηνο του 2023

Στοιχεία σχετικά με τις εκπαιδεύσεις που πραγματοποίησε για τους ανθρώπους της κατά το Α’ Εξάμηνο του 2023 έδωσε στη δημοσιότητα η Ari Foods, τονίζοντας πως «η εξέλιξη των ανθρώπων μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μας».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, η εταιρεία το Α’ Εξάμηνο του τρέχοντος έτος πραγματοποίησε 158 εκπαιδεύσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1.459 ώρες εκπαιδεύσεων. Σε αυτές συμμετείχαν 170 εκπαιδευόμενοι, με το 56% εξ αυτών να είναι γυναίκες.

«Σημαντικό κομμάτι αποτελούν οι εσωτερικές εκπαιδεύσεις, όπως αυτές του Time Management, όπου μέλη της ομάδας μας έρχονται σε επαφή με τους τρόπους διαχείρισης της ροής των εργασιών τους» σημειώνει η σχετική ανακοίνωση και συμπληρώνει: «Παράλληλα, πραγματοποιούμε follow – up συνάντησεις, με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Αριστοτέλη Ιγνατίδη, ώστε να συζητήσουν όλοι μαζί βέλτιστες πρακτικές, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους».

Επιπλέον, ως προς τις κορυφαίες θεματικές ενότητες, το 36% των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν στην Υγιεινή & Ασφάλεια, με ένα 27% να αφορά στα Business Soft Skills και ένα 15% στα Hard Skills. «Αξιοποιώντας διάφορες μεθόδους εκπαίδευσης, επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της ARI Foods» επισημαίνει χαρακτηριστικά η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Παγκρήτια Τράπεζα: Η Ισμήνη Αποστολάκη νέα Director, HR Management

Στη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της Παγκρήτιας Τράπεζας προήχθη η Ισμήνη Αποστολάκη.

Η Ι. Αποστολάκη είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση σπουδών τις Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμούς Κρατών, καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών από το Alba Business Graduate School, με εξειδίκευση στο Strategic HR Management και Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας & Τουρισμού.

Στην επαγγελματική της πορεία, μεταξύ άλλων έχει εργασθεί σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες στον κλάδο των Υπηρεσιών, του Χονδρεμπορίου & του Τουρισμού από τον ρόλο της HR Manager.