Συνεργασία Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Με την υπογραφή της Σύμβασης στα γραφεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλου και του Προέδρου του ΔΣ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Άγι Πιστιόλα, επισφραγίστηκε η συνεργασία των δύο φορέων.

Η εν λόγω συνεργασία περιλαμβάνει ένα σύνολο προνομίων που αφορά στους 6.000 εργαζόμενους των 70 και πλέον αμιγώς ελληνικών, παραγωγικών εταιρειών -μελών της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, αναδεικνύοντας την ενσυναίσθηση και των δύο φορέων και τη δέσμευσή τους στην προώθηση μιας εταιρικής κουλτούρας που προασπίζει την υγεία των εργαζομένων. Ειδικότερα, προβλέπεται η παροχή ιατρικών υπηρεσιών, διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών πράξεων και νοσηλευτικών υπηρεσιών, με ειδική τιμή, μέσω δημιουργίας άυλης, ατομικής κάρτας.

«Η τεχνογνωσία, οι τεχνολογίες αιχμής και η μοναδική ανθρωποκεντρική προσέγγιση που έχουμε αναπτύξει, είναι πλέον στη διάθεση των Μελών και των εργαζομένων της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, με τους πιο προνομιακούς όρους και σημαντικές παροχές» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Δρ. Β. Αποστολόπουλος, ενώ από την πλευρά του, ο Α.Πιστιόλας ανέφερε: «Για τα μέλη της πρωτοβουλίας, οι εργαζόμενοι είναι πολύτιμο κεφάλαιο και για αυτό επενδύουμε στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».

Συνεργασία Coffee Berry και Brain Up

Σε προγράμματα Upskilling & Reskilling επενδύει η Coffee Berry του ομίλου Grand, έχοντας σε προτεραιότητα την ανάπτυξη των εργαζομένων της και στοχεύοντας στην προετοιμασία για τις μελλοντικές προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ξεκίνησε τον Οκτώβριο ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Brain Up, με τίτλο «Leading Change with Confidence».

Επιλέγοντας μια tailor made εκπαιδευτική λύση με έντονα βιωματική και διαδραστική προσέγγιση, στόχος είναι η ενίσχυση δεξιοτήτων στελεχών που πρόκειται να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους, αλλά και των έμπειρων στελεχών που θέλουν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο διοικούν τις ομάδες τους.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Δημιουργείται Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου

Tη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Επιτροπή θα διατυπώνει συστάσεις πολιτικής και θα χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μακροπρόθεσμη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ΤΝ, με εστίαση στα πεδία σημασίας για την Ελλάδα: στην οικονομία και την κοινωνία, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην αύξηση της καινοτομίας, την ενίσχυση υποδομών, τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προάσπιση της εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας και τη βελτίωση της λειτουργίας του Δημοσίου.

Η Επιτροπή θα έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους τομείς όπου η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να τεθεί στην πρωτοπορία του διεθνούς διαλόγου σχετικά με τη χρήση της ΤΝ και να υποδείξει τρόπους, ώστε να συνδυαστεί δημιουργικά η εφαρμογή των ηθικών και ρυθμιστικών κανόνων με την προώθηση της καινοτομίας, από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα και θα συνεισφέρει τις εθνικές θέσεις στον ευρωπαϊκό διάλογο για το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΤΝ.

Τέλος, θα καταγράφει τις δυναμικές τάσεις και θα διερευνά τις μελλοντικές προοπτικές της εν λόγω τεχνολογίας.Η λειτουργία της Επιτροπής είναι αμισθί. Την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής αναλαμβάνει δίχως αμοιβή, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Accenture που διαθέτει υψηλό επίπεδο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και εξειδίκευσης στην ΤΝ.

YDC – CEO Clubs Greece: Παρουσίασαν την έρευνα «Revisiting the Leadership Agenda»

Έρευνα με τίτλο «Revisiting the Leadership Agenda» και στόχο τη μελέτη και ανάλυση των εξελίξεων στην ηγεσία των Ελληνικών επιχειρήσεων σήμερα, διενήργησε, για 3η συνεχόμενη χρονιά, το Your Directors Club, με τη συμμετοχή και του CEO Clubs Greece.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της ποσοτικής αυτής έρευνας παρουσιάστηκαν στις 12 Οκτωβρίου στο OTE Academy και συνοδεύτηκαν από συζήτηση μεταξύ δύο πάνελ (Διευθυντών και CEOs αντίστοιχα). Μέσα από τις απαντήσεις εκπροσώπων-μελών των δύο οργανισμών (ανδρών και γυναικών, διαφορετικών ηλικιών, από διάφορους κλάδους και τομείς), επιβεβαιώνεται το θετικό κλίμα που κυριαρχεί από το 2021 στην Ελληνική αγορά και η πρόθεση Διευθυντών και CEOs να προχωρήσουν σε σειρά επενδύσεων, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτιστοποίηση των εξόδων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη τεχνητή νοημοσύνη (AI), στην ενδυνάμωση της εταιρικής ταυτότητας (corporate branding) και στην εφαρμογή πρακτικών ESG.

Επιπλέον, για πρώτη χρονιά, και οι δύο πλευρές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην πορεία και στο μέλλον των επιχειρήσεών τους, βλέποντας όμως στην αναμφισβήτητη πρόκληση, την ευκαιρία για βελτίωση σε συνολικό επίπεδο, καθώς η πραγματικότητα πιέζει για λήψη αποφάσεων και πραγματοποίηση επενδύσεων που, μέχρι σήμερα, συνεχώς αναβάλλονταν.

Επίσης, συζητήθηκε αναλυτικά η μετάβαση από μια εγω-κεντρική νοοτροπία σε μία eco-κεντρική, η οποία δίνει βαρύτητα στο συνολικό οικοσύστημα και λαμβάνει υπόψιν το συμφέρον όχι μόνο των εκάστοτε μετόχων, αλλά όλων των πιθανών ενδιαφερόμενων μερών.