Συνεργασία Ομίλου Adecco με Microsoft

Ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MOU) με τη Microsoft, το οποίο εστιάζει στην προετοιμασία των εργαζομένων, καθώς η Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) αναδιαμορφώνει το εργατικό δυναμικό. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «άμεση επιδίωξη είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας σταδιοδρομίας, η οποία θα υποστηρίζεται από GenAI, για τη διατήρηση των δεξιοτήτων, της αναγνώρισης και της εργασιακής ικανότητας σε μια δυναμική αγορά εργασίας.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί GenAI προκειμένου να αξιολογεί τις τρέχουσες δεξιότητες, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των ατόμων και όλα αυτά να τα συσχετίζει με τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας».

Θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές σταδιοδρομίας και υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching), μικροεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, προετοιμάζοντας τα άτομα για τις αναδυόμενες ευκαιρίες απασχόλησης και εξασφαλίζοντας συνεχή εργασιακή ικανότητα. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης, ο Όμιλος Adecco και η Microsoft έχουν ορίσει τέσσερις βασικούς τομείς συνεργασίας, με σχέδια εκτέλεσης που θα οριστικοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2023:

  1. Υποστήριξη της υπεύθυνης και ηθικής υιοθέτησης του GenAI σε όλο το εργατικό δυναμικό – Εποικοδομητική υποστήριξη της χάραξης πολιτικής και του σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού με χρήση GenAI, που λαμβάνει υπόψη τη δικαιοσύνη, τη συμπερίληψη, την ασφάλεια, τη διαφάνεια, την ιδιωτικότητα και τη λογοδοσία.
  2. Συμπεριληπτική χρήση του GenAI στο εργατικό δυναμικό – Δράση για την εξάλειψη των γεωγραφικών, γενεαλογικών, φυλετικών, έμφυλων, κοινωνικοοικονομικών ή άλλων εμποδίων στην εργασία με χρήση GenAI.
  3. Επιτάχυνση της υιοθέτησης του GenAI από οργανισμούς – Παροχή δυνατοτήτων στους οργανισμούς ώστε να ξεκλειδώσουν οικονομικές ευκαιρίες, να γεφυρώσουν τα κενά δεξιοτήτων και να δημιουργήσουν έναν συμπεριληπτικό τρόπο εργασίας μέσω της ενσωμάτωσης του GenAI.
  4. Ανάπτυξη κοινών λύσεων μετάβασης στην αγορά (go-to-market) – Από κοινού ανάπτυξη προϊόντων για την υποστήριξη ατόμων και οργανισμών κατά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατά την αύξηση των θέσεων εργασίας και κατά τη μετάβαση σε θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της εργασίας με χρήση GenAI.

Wunderman Thompson-GroupM Greece: Νέα People & Culture Director η Σίσσυ Μελεμενλή

Τον ρόλο της People & Culture Director στις Wunderman Thompson-GroupM Greece αναλαμβάνει από τις 13 Νοεμβρίου η Σίσσυ Μελεμενλή.

Έχοντας 23 χρόνια προϋπηρεσίας στον χώρο του HR σε μεγάλους οργανισμούς, όπως Wind Hellas, Philips Hellas, Shop & Trade and Sixty Hellas και Marks & Spencer Greece, καθώς και σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, η Σ. Μελεμενλή θα αποτελέσει ενεργό μέλος της Διοικητικής ομάδας, ενώ θα συμβάλει ουσιαστικά στη νέα εποχή της εταιρείας.

«Kαλωσορίζουμε τη Σίσσυ και ευχαριστούμε θερμά τη Βασιλική Φούσκα για την προσφορά και το έργο της κατά την διάρκεια της θητείας της ως People & Culture Director. Ευχόμαστε και στις δύο κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Sunlight Group: 77 εκατ. ευρώ για μισθούς, παροχές και φόρους στο Α’ εξάμηνο του 2023

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα πέτυχε το πρώτο εξάμηνο του 2023, η Sunlight Group, μέλος του διεθνούς επενδυτικού ομίλου «Olympia», με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 201,5% και τα κέρδη κατά 141%.

Ειδικότερα, η εταιρεία επιτάχυνε την οργανωτική και οικονομική της ανάπτυξη, με την εν λόγω αύξηση να οφείλεται κυρίως στην πρώτη ενοποίηση των εταιρειών που αποκτήθηκαν πρόσφατα, στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, ιδίως στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, και στην υψηλή ζήτηση για τις ενεργειακές λύσεις του ομίλου.

Παράλληλα, στις 31 Ιουνίου 2023, η Sunlight Group στο σύνολό της απασχολούσε συνολικά 3.244 άτομα, δηλαδή 1.689 περισσότερα από ό,τι το 2022, σημειώνοντας αύξηση 90,9%, ενώ το 56,2% των εργαζομένων βρισκόταν εκτός Ελλάδας. Ειδικά στη Γερμανία (λόγω των εξαγορών Triathlon και A. Mueller) και στις ΗΠΑ, το ποσοστό των εργαζομένων αυξήθηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Επιπρόσθετα, οι δαπάνες της εταιρείας για μισθούς, παροχές και φόρους ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, αυξημένες κατά 174,7% σε σχέση με τα 28 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Τέλος, η Sunlight Group κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους παρείχε περισσότερες από 16.600 ώρες εκπαίδευσης στους εργαζομένους της. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 48% περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.