--> 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 174 νέες προσλήψεις το 2022

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021-2022 έδωσε στη δημοσιότητα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Σύμφωνα με αυτήν, το 2022, η εταιρεία απασχολούσε 809 εργαζόμενους, έναντι 814 το 2021, πλήρους απασχόλησης στο σύνολο τους, με τις γυναίκες να αποτελούν το 21,63% (175) του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού.

Ταυτόχρονα, όπως τονίζεται, το 75,27% των εργαζομένων (609) είναι προσωπικό αορίστου χρόνου, αλλά λόγω εποχικότητας το προσωπικό αυξήθηκε κατά την υψηλή περίοδο των καλοκαιρινών μηνών με εργαζόμενους ορισμένου χρόνου, 24,72% (200).

Παράλληλα, οι απασχολούμενοι που δεν αποτελούν εργαζόμενους της εταιρείας ανήλθαν στους 245 για το 2022, έναντι 280 το 2021, με κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες ασφάλειας, καθαρισμού, την τεχνική υποστήριξη καθώς και την υποστήριξη στα εργοστάσια και τις αποθήκες της εταιρείας.

Επιπλέον, από το σύνολο των εργαζομένων, το 39,93% (323) απασχολούνται στην Αθήνα, το 31,77% (257) στην Πάτρα, το 25,09% στη Θεσσαλονίκη (203) και το 3,21% (26) στη Λαμία. Ως προς τις προσλήψεις, το 2022, η εταιρεία προχώρησε σε 174 νέες προσλήψεις συνολικά σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Λαμία, ενώ προσφέρει μία σειρά από παροχές, όπως  σίτιση εργαζομένων, διάθεση διατακτικών σίτισης για το Πάσχα, έξοδα φύλαξης τέκνων, δώρο γάμου, επαίνους σε τέκνα εργαζομένων και παροχή ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, η Έκθεση σημειώνει πως, το 2022, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρείχε συνολικά 16.565 ώρες εκπαίδευσης, με τον ετήσιο μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης να διαμορφώνεται στις 20,54 ώρες για τις γυναίκες και στις 20,46 ώρες για τους άνδρες, ενώ το εν λόγω έτος, 741 εργαζόμενοι έλαβαν τακτική αξιολόγηση της απόδοσης και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους, αριθμός αυξημένος κατά 1,23% σε σχέση με το 2021 (732 εργαζόμενοι).

Τέλος, βάσει της Έκθεσης, το 14,63% των εργαζομένων είναι κάτω των 30 ετών και το 29,25% άνω των 50 ετών, ενώ το 16,67% του Δ.Σ. αποτελείται από γυναίκες.

Έρευνα Salesforce: Το 50% των εργαζομένων χρησιμοποιεί ΤΝ χωρίς εκπαίδευση

Πρόσφατα ευρήματα από έρευνα της Salesforce σε περισσότερους από 14.000 εργαζόμενους σε 14 χώρες αποκαλύπτουν ότι πολλοί χρήστες της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) στον εργασιακό χώρο αξιοποιούν την τεχνολογία χωρίς εκπαίδευση, καθοδήγηση ή έγκριση από τον εργοδότη τους.

Σύμφωνα με την έρευνα “The Promises and Pitfalls of AI at Work”, η έλλειψη σαφών πολιτικών γύρω από την παραγωγική ΤΝ στις επιχειρήσεις είναι εμφανής, ωστόσο οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο της στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 36% των εργαζομένων στις ΗΠΑ και το 28% των εργαζομένων παγκοσμίως χρησιμοποιεί την παραγωγική ΤΝ στην εργασία του, με το 71% των συγκεκριμένων χρηστών να δηλώνει περισσότερη παραγωγικότητα και το 58% να δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτή την τεχνολογία.

Συνολικά, οι εργαζόμενοι θεωρούν πως η εξειδίκευση στην παραγωγική ΤΝ οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία (51%), στο να είναι περιζήτητοι επαγγελματικά (47%), να λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές (44%) και να παίρνουν προαγωγή (42%). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν παραγωγική ΤΝ είναι πιο ελκυστικές για τους υποψήφιους εργαζόμενους, με το 47% να εκφράζει την προτίμησή του σε προοδευτικές και εξελιγμένες εταιρείες.

ΤΝ: Ναι μεν, αλλά..
Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις δεν στερούνται ανησυχιών. Το 50% των εργαζομένων παγκοσμίως φοβάται την αύξηση του ανταγωνισμού λόγω της παραγωγικής ΤΝ, ενώ το 39% ανησυχεί ότι θα «μείνει πίσω» ή ότι δεν θα καταφέρει να τη χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά. Ενώ η παραγωγική ΤΝ κερδίζει έδαφος μεταξύ των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις ανησυχούν για θέματα εμπιστοσύνης και ασφαλούς χρήσης.

Η απουσία σαφώς καθορισμένων πολιτικών είναι εμφανής, με το 79% των εργαζομένων παγκοσμίως να σημειώνει την έλλειψη σαφήνειας στις πολιτικές των εταιρειών του σχετικά με την παραγωγική ΤΝ. Επιπλέον, το 82% αναφέρει εμπόδια που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική της εφαρμογή στην εργασία. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, δεν πτοούνται από αυτές τις προκλήσεις, με το 55% να χρησιμοποιεί εργαλεία ΤΝ που δεν έχουν εγκριθεί επίσημα από τους εργοδότες τους -και το 40% να χρησιμοποιεί τις σχετικές εφαρμογές ΤΝ ακόμα κι αν αυτό απαγορεύεται.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία χάσματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων και των εταιρικών πολιτικών. Επίσης, η έρευνα δείχνει πως περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους (64%) παραδέχονται πως παρουσιάζουν εργασίες που έχουν δημιουργηθεί μέσω ΤΝ ως δικές τους, και το 41% θα σκεφτόταν να υπερτονίσει τις δεξιότητές του στην ΤΝ προκειμένου να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας.

Εθνική Τράπεζα: Ενεργοποιεί το «NBG Loan for Entrepreneurship & Social Impact»

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενεργοποιεί τη διάθεση του προγράμματος «NBG Loan for Entrepreneurship & Social Impact», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδοτική στήριξη των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps), παρέχοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων που προάγουν τη νεανική απασχόληση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους (Απασχόληση για Νέους)» της ΕΤΕπ («Skills and Jobs – Investing for Youth (Jobs for Youth)») καθώς και των επιχειρήσεων που ενθαρρύνουν την υποστήριξη της ενδυνάμωσης των γυναικών στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου της ΕΤΕπ για την Ισότητα των Φύλων και την Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος αυτού, η Εθνική Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση ύψους έως και 12,5 εκατ. ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την υλοποίηση των επενδυτικών ή επιχειρηματικών σχεδίων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος παρέχεται οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε σε περίπτωση χρηματοδότησης χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και επιπρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα υπό τη μορφή περαιτέρω μείωσης του επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις που:

  1. Συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών, και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ για την πρωτοβουλία «Απασχόληση για νέους» ή
  2. Στηρίζουν την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Ισότητα των Φύλων και την Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών. Επιπλέον, τα κεφάλαια με πηγή χρηματοδότησης την ΕΤΕπ απαλλάσσονται της εισφοράς του Ν.128/75.