--> 

Συνεργασία Κωτσόβολος και HR Psychology– Today

Σε μία νέα συνεργασία προχώρησαν η Κωτσόβολος και η HR Psychology Today. Μέσω αυτής, η Κωτσόβολος προσφέρει στους εργαζομένους της την υπηρεσία On-site με Διατροφολόγο.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προσωπικών συναντήσεων, το οποίο διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση και δίνει την ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων να συνεργαστούν με εξειδικευμένους διατροφολόγους, λαμβάνοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική σχετικά με τη διατροφή τους, αλλά και το γενικότερο ευ ζην.

Ειδικότερα, η εν λόγω υπηρεσία παρέχει στα άτομα μετρήσεις με ζυγαριά λιπομέτρησης (ανάλυση σύστασης σώματος), αξιολόγηση της διατροφικής και σωματικής τους κατάστασης, δημιουργία ατομικού προγράμματος διατροφής και την παρακολούθηση της προόδου τους, σε ραντεβού που πραγματοποιείται στα γραφεία της εταιρείας.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν και στη γραμμή διατροφικής υποστήριξης που τους παρέχει η HR Psychology Today, με σκοπό τη συνεχή υποστήριξη στην κατάκτηση των προσωπικών τους στόχων, καθώς και στη διατήρηση της επαφής του εργαζόμενου με τον εκάστοτε διατροφολόγο.

MRB Hellas: Επαγγελματικό καταφύγιο η οικογενειακή επιχείρηση στην Ελλάδα

Το μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων διερευνήθηκε στο πλαίσιο έρευνας του Εθνικού Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) για την οικογένεια στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, που έγινε με την υποστήριξη της Υδρογείου Ασφαλιστικής.

Σε ποσοστό 77%, οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν τη συμβολή των οικογενειακών επιχειρήσεων στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ωστόσο, το 64% θεωρούν ότι η ύπαρξη και η διατήρηση οικογενειακής επιχείρησης μπορεί να λειτουργήσει ανασχετικά σε εναλλακτικά επαγγελματικά σχέδια των παιδιών της οικογένειας.

Οι γυναίκες εμφανίζεται να υποστηρίζουν αυτήν την άποψη σε μεγαλύτερο βαθμό. Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι (49%) θεωρούν ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις υπήρξαν ανθεκτικές στις πρόσφατες κρίσεις. Πολύ μεγαλύτερο είναι το ποσοστό εκείνων που συμφωνούν ότι οι επιχειρήσεις αυτές δυσκολεύονται να επιβιώσουν, σε συνθήκες μεγάλου ανταγωνισμού (77%).

Καμία στήριξη για προγράμματα κατάρτισης και δεξιοτήτων
Παράλληλα, με την ποσοτική έρευνα διενεργήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις και focus groups με ιδιοκτήτες και εργαζόμενους οικογενειακών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στην Αττική και εκπροσώπους φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων, στις οποίες μετέχουν και οικογενειακές επιχειρήσεις. Στην ποιοτική έρευνα επισημάνθηκε ότι, παρά την αξία που δημιουργούν για την ελληνική οικονομία, οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν καμία ειδική στήριξη από την πολιτεία όπως, για παράδειγμα, προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, κυρίως προς τις νέες γενιές που καλούνται να αναλάβουν τις επιχειρήσεις αυτές στη φάση της διαδοχής.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα επεσήμαναν ότι, συχνά, οι οικογενειακές επιχειρήσεις προτιμούν να δίνουν εργασία στα οικογενειακά μέλη ακόμα και όταν αυτά δεν διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες κάτι που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της επιχείρησης. Σε σχέση με την επίδραση της οικογενειακής επιχείρησης στη λειτουργία και τη σχέση της οικογένειας, αναφέρθηκε ότι η εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με κάποιες διευκολύνσεις που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι – μέλη της οικογένειας (ωράριο, απουσίες για ασθένεια, φροντίδα παιδιών, κλπ.) είναι ευκολότερη στο πλαίσιο της οικογενειακής επιχείρησης. Η πανελλαδική ποσοτική έρευνα διεξήχθη μεταξύ Μάρτιου και Ιουνίου 2023 από την MRB Hellas, σε σταθμισμένο δείγμα 1000 ατόμων μεταξύ 20 και 65 ετών.

Έρευνα: Περισσότερα προνόμια παρά μπόνους «ψηφίζουν» οι εργαζόμενοι

Σωτήρια αποδεικνύονται τα χριστουγεννιάτικα μπόνους για το 58% των εργαζομένων ηλικίας 18-34 ετών, σύμφωνα με νέα έρευνα της Zest. Ειδικότερα, βάσει της έρευνας, το υψηλό κόστος ζωής έχει οδηγήσει τους νεότερους ηλικιακά εργαζόμενους να εξαρτώνται περισσότερο από τα μπόνους σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, αφού μόνο το 20% των εργαζομένων άνω των 55 ετών εξήγησε ότι τα μπόνους αποτέλεσαν μία «σανίδα σωτηρίας».

Εντούτοις, από τα άτομα που έλαβαν χριστουγεννιάτικο μπόνους, το 61% των νεότερων ηλικιακά εργαζομένων τονίζει ότι θα προτιμούσε μία ένα ετήσιο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, όπως εκπτωτικά κουπόνια κ.ά., παρά το εν λόγω μπόνους, άποψη με την οποία συμφωνεί μόλις το 21% των μεγαλύτερων εργαζομένων.

Επιπρόσθετα, το 62% των εργαζομένων δηλώνει ότι θα προτιμούσε μία αύξηση των αποδοχών του αντί να λάβει κάποιο μπόνους, ενώ την ίδια στιγμή το 46% υπογραμμίζει πως οι έξτρα παροχές που προσφέρονται αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα στην επιλογή ενός καινούργιου ρόλου.

Το ποσοστό αυτό μάλιστα αυξάνεται στο 57% για τους νεότερους ηλικιακά εργαζόμενους. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την έρευνα, το 51% των εργαζομένων θα έφευγαν από την εργασία τους αν κάποια άλλη εταιρεία τους προσέφερε ένα καλύτερο πακέτο αποδοχών, ενώ το ίδιο δήλωσε το 62% των νεότερων ηλικιακά εργαζομένων. Τέλος, το 53% των ερωτηθέντων ανέφερε πως κινητοποιείται περισσότερο από ένα πακέτο προνομίων παρά από ένα μπόνους.