--> 

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Tράπεζες και super markets κάνουν την αρχή

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στα 2 εκατ. εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, η οποία θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2022, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, την τήρηση του ωραρίου εργασίας, τη στήριξη των αμοιβών των εργαζομένων, αλλά και την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι επιχειρήσεις που τηρούν τη νομοθεσία από εκείνες που εφαρμόζουν παράνομες πρακτικές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Workforce, η χρήση της ψηφιακής κάρτας θα ξεκινήσει από τις τράπεζες και το λιανεμπόριο, κυρίως τα super markets. Η κάρτα θα ελέγχει σε «πραγματικό χρόνο» το ωράριο απασχόλησης του εργαζόμενου και θα λειτουργεί μέσω εφαρμογής στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο του κάθε μισθωτού.

Στον εργασιακό νόμο 4808/2021 που ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέπονται τα εξής:

  1. Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας.
  2. Κατ’ εξαίρεση η τηλεργασία (όταν δεν εφαρμόζεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου) μπορεί να εφαρμόζεται με απόφαση του εργοδότη μόνο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
  3. Μετά από αίτηση του εργαζομένου, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του. Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα παραπέμπεται προς επίλυση στην Επιθεώρηση Εργασίας.
  4. Εντός οκτώ ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους όρους εργασίας λόγω της τηλεργασίας.
  5. Το κόστος που αναλαμβάνει ο εργοδότης είναι ο εξοπλισμός (απόκτηση, συντήρηση, αποκατάσταση) και οι επικοινωνίες, οι λεπτομέρειες καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
  6. Οι δαπάνες αυτές δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, ως λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης εργοδότη είναι αφορολόγητες και δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου.
  7. Ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του και ιδίως, να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του.
  8. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος τηλεργαζομένου, επειδή άσκησε το δικαίωμα αποσύνδεσης.

Νέα συνεργασία IWG – Orange Grove

Η εταιρεία πάροχος ευέλικτων χώρων εργασίας IWG προχώρησε σε συνεργασία με το Orange Grove, με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Το Orange Grove αποτελεί πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, με στόχο, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ευκαιρία πρόσβασης σε ένα διεθνές δίκτυο μεντόρων, εκπαιδευτών και συμβούλων, το οποίο θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτόμων startups και στη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής start-up κοινότητας.

Μέσα από την νέα αυτή σύμπραξη η IWG θα στηρίξει τις νεοφυείς  επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ενθαρρύνοντας έμπρακτα την ανάπτυξη του οικοσυστήματος των startups στη χώρα μας. «Η συνεργασία με το Orange Grove εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της στρατηγικής της IWG  αναφορικά με  τη βελτιστοποίηση και την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιλογών ευέλικτων εργασιακών χώρων» αναφέρει μεταξύ άλλων σχετική ανακοίνωση της IWG.

Μέσα από την συνεργασία αυτή, το Orange Grove, θα προσφέρει στις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα προγράμματα του, ειδικές τιμές σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους επαγγελματικούς χώρους εργασίας της IWG, μέσα από τα δύο εμπορικά σήματα που λειτουργεί (Regus & Spaces).

H CQS επιλέγει το OPTISHIFT της PRIMARY

Η CQS, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της, επέλεξε το πρόγραμμα OPTISHIFT, για τον βέλτιστο προγραμματισμό βαρδιών του προσωπικού της.

Η CQS χρησιμοποιεί την εξειδικευμένη λειτουργικότητα του OPTISHIFT για call centers ώστε να υπολογίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό, εξασφαλίζοντας το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης, με την παράλληλη αύξηση της αποδοτικότητας σε επίπεδο ανθρωποχρόνου.

Όπως αναφέρει και ο Αργύρης Ντάλης, MIS Manager της CQS: «Η ειδική λειτουργικότητα του OPTISHIFT για τηλεφωνικά κέντρα επιτρέπει την ασφαλή πρόβλεψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό ανά 30 λεπτά, βάσει παραμέτρων όπως το επίπεδο εξυπηρέτησης ή ο χρόνος αναμονής. Κατόπιν, η αυτοματοποιημένη πρόταση του συστήματος για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών αυτών, διασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας, δίνοντας στην εταιρεία μας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».