--> 

ΕΑΣΕ: Διεξήχθη το 16ο CEOnergies Breakfast

Η ΕΑΣΕ προχώρησε στη διεξαγωγή του 16ου CEOnergies Breakfast, το οποίο ήταν πρωτοβουλία της Ομάδας Δράσης για τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία, με επικεφαλής την Βαλέρια Τσάμη, Managing Director της Focus Bari, η οποία και προλόγισε την διαδικτυακή εκδήλωση.

Το 16ο CEOnergies Breakfast έδωσε απαντήσεις σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο θέμα που έχει να κάνει με την διαχείριση της δυσάρεστης εμπειρίας της απόλυσης και της απομόνωσης που την συνοδεύει. Το ζητούμενο ήταν να δοθούν απαντήσεις στο πως από αυτή την εμπειρία μπορεί κάποιος να αντλήσει δύναμη και να προχωρήσει στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Στο πλαίσιο του event αυτού, την προσωπική του εμπειρία μοιράστηκε ο Peter Ashworth, Managing Director της Acomodeo.

Μέσα από τον διάλογο με τους συντονιστές, Φανή Κλειδά, B.U. Director, Executive Search, Assessment & Coaching της Trenkwalder Group Greece και Κώστα Γκιόκα, Business Development – M&A Director & Head of HR της TÜV Austria Hellas, ο P. Ashworth μετέφερε τα συναισθήματά του, αλλά και τις κινήσεις που τον οδήγησαν σε νέους ορίζοντες καριέρας.

Η Up Hellas λανσάρει το ΗR Squad

Η Up Hellas λανσάρει το ΗR Squad, ένα νέο employee engagement εργαλείο που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ εταιρικής ηγεσίας και εργαζομένων. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, μόνο το 10% των εργαζομένων στην Ευρώπη έχουν υψηλό engagement με την εταιρεία τους, ενώ από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες με υψηλή αφοσίωση εργαζομένων έχουν 17% μεγαλύτερη παραγωγικότητα και 21% υψηλότερη κερδοφορία.

Σύμφωνα με την Up Hellas, το HR Squad είναι ένα εργαλείο αφοσίωσης εργαζομένων με αποστολή να δημιουργήσει πιο χαρούμενες, πιο συνδεδεμένες ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει στις εταιρείες να ενημερώνονται πληρέστερα και με μετρήσιμο τρόπο για τις απαιτήσεις και την εξέλιξη των εργαζομένων τους, να κατανοήσουν πόσο αφοσιωμένοι είναι αυτοί, να κατευθύνουν αποτελεσματικά τη διοίκηση ως προς τα σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί και να οικοδομήσει μια κουλτούρα θετικής ανατροφοδότησης και ομαδικής εργασίας, αλλά και να κατευθύνει αποτελεσματικά τη διοίκηση ως προς τα σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί, να ενδυναμώσει και να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμβάλλουν ενεργά στην εταιρική πορεία και εξέλιξη.

Διάλειμμα Εργασίας: Τι προβλέπει ο νόμος, τι πρέπει να προσεχθεί

To Διάλειμμα Εργασίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι του εργατικού δικαίου, το οποίο ωστόσο δεν έχει μελετηθεί σημαντικά τόσο από την πλευρά του εργοδότη, όσο και από την πλευρά των εργαζομένων. Κάποιες βασικές παρατηρήσεις και διευκρινήσεις δίνει παρακάτω ο Γιάννης Κλεώπας, Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott Business Consultants. Καταρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 4 τού ΠΔ 88/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4808/2021, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα κατ’ ελάχιστον 15 λεπτών και κατά μέγιστον 30 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από την εργασία τους.

Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας, προκειμένου να έχουν και στην ουσία τον χαρακτήρα τού διαλείμματος, ως ενδιάμεσου χρόνου παύσης της ημερήσιας κανονικής εργασίας. Σύμφωνα με τον Γιάννη Κλεώπα, το διάλειμμα, αν δεν ορισθεί διαφορετικά, δεν θεωρείται ως χρόνος εργασίας και συνεπώς ο χρόνος λήξεως της ημερήσιας εργασίας παρατείνεται ανάλογα με τη διάρκεια του διαλείμματος, προκειμένου να συμπληρωθεί το συμφωνημένο ωράριο. «Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που για μεγάλο χρονικό διάστημα ο εργοδότης χορηγεί στο προσωπικό του το διάλειμμα χωρίς να παρατείνει αντίστοιχα και το ωράριο εργασίας, δηλαδή εάν το διάλειμμα συμπεριλαμβάνεται στον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, τότε δημιουργείται επιχειρησιακή συνήθεια και οποιαδήποτε διαφορετική περαιτέρω αντιμετώπιση από τον εργοδότη εμπίπτει στο πλαίσιο των διατάξεων της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας των εργαζομένων» επισημαίνει χαρακτηριστικά. Τι ισχύει όμως για τους εργαζόμενους με διακεκομμένο ωράριο;

Ο Γιάννης Κλεώπας εξηγεί: «Οι εργαζόμενοι, που απασχολούνται κατά πλήρες ημερήσιο, αλλά διακεκομμένο ωράριο για όλες ή μερικές ημέρες της εβδομάδας, δικαιούνται αναπαύσεως, ενδιαμέσως μεταξύ των τμημάτων του ωραρίου τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3) ώρες». Και καταλήγει: «Με βάση τα παραπάνω, στις περιπτώσεις όπου βάσει ατομικής σύμβασης εργασίας προβλέπεται διάρκεια διαλείμματος μεγαλύτερη των 30 λεπτών θα πρέπει να γίνει προσαρμογή της σύμβασης καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Το διάλειμμα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τα 30 συνολικά λεπτά».