Συνεργασία ΟΤΕ – Treasure Lab

Το One Team, μέρος του ευρύτερου προγράμματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ New Business Era| B2B Culture Digital Training, ανέλαβε η Treasure Lab. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο tailor-made πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε συνολικά περισσότερα από 450 στελέχη, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να διεξαχθούν περισσότερα από 108 online workshops.

Οι στόχοι του προγράμματος χτίζονται από τον Όμιλο ΟΤΕ σε μακροχρόνια βάση, προκειμένου οι άνθρωποί του να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε επιμέρους αναπτυξιακές θεματικές, όπως: Communication & Feedback, Resilience, Meetings that Work, Collaboration & Emotional Intelligence, Solution Focused Coaching. Για τις ανάγκες του σχεδιασμού, η Treasure Lab συνεργάζεται στενά με την εξειδικευμένη ομάδα HR Training and Skills Development του Ομίλου ΟΤΕ, προκείμενου το πρόγραμμα και η δυναμική του να ταιριάζει στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των ανθρώπων του B2B, με βάση τόσο τις εσωτερικές, όσο και τις εξωτερικές συνθήκες, που βιώνουν στο περιβάλλον εργασίας.

Τα workshops διεξάγονται ψηφιακά, με πρακτικά και σύγχρονα εργαλεία εξάσκησης και αλληλεπίδρασης, στο «ασφαλές» περιβάλλον της virtual αίθουσας, ενώ συνοδεύονται από υλικό προετοιμασίας μέσω μιας ειδικής OnLine πλατφόρμας της Treαsure Lab. Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι δυο εταιρείες αποσκοπούν σε βέλτιστα αποτελέσματα, που εστιάζουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων του B2B του Ομίλου ΟΤΕ.

Resetting Normal: Το 38% των εργαζομένων υποφέρουν από επαγγελματική εξουθένωση

Το θέμα της επαγγελματικής εξουθένωσης ανέδειξε η νέα έρευνα Resetting Normal του Ομίλου Adecco, με το ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα ότι στο διάστημα των τελευταίων 12 μηνών, το 38% των εργαζομένων παγκοσμίως δήλωσαν πως υπέφεραν από επαγγελματική εξουθένωση και το 32% ότι η ψυχική τους υγεία επιβαρύνθηκε σημαντικά. Η έρευνα διερεύνησε τις απόψεις 14.800 εργαζόμενων, μεταξύ 18 και 60 ετών, από 25 χώρες (ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα) σε σχέση με το θέμα αυτό. Σύμφωνα με την έρευνα, η ένταση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης αναδεικνύει την αδυναμία των διοικήσεων να εντοπίσουν το πρόβλημα νωρίς και να στηρίξουν τους εργαζομένους τους. Χαρακτηριστικά, περισσότεροι από τους μισούς μάνατζερ (51%) παραδέχτηκαν ότι δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν ζητήματα επαγγελματικής εξουθένωσης και ψυχικής ευεξίας των υφισταμένων τους.

Εξάλλου, το 82% των εργαζομένων δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια των περασμένων 12 μηνών, κατά τους οποίους εργάζονταν εξ αποστάσεως είτε καθολικά είτε κατά διαστήματα, ήταν εξίσου παραγωγικοί ή ακόμα και πιο παραγωγικοί από ό,τι πριν την πανδημία. Παρόλα αυτά, τα 2/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εργάζονταν περισσότερο από 40 ώρες την εβδομάδα – μια αύξηση της τάξης του 14% σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2020. Οι περισσότερες ώρες εργασίας μπορεί να φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα σε σχέση με τους ποσοτικούς στόχους, αλλά επιβαρύνουν σημαντικά τους εργαζομένους και την ψυχική τους υγεία.

Έρευνες σχετικά με την απομακρυσμένη εργασία έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί εργαζόμενοι δυσκολεύτηκαν να πάρουν την άδειά τους. Είναι όμως δεδομένο πως η αποσύνδεση από την εργασία για κάποιο διάστημα είναι – εκτός από δικαίωμα των εργαζομένων – απαραίτητη για την ψυχική και σωματική ευεξία τους. Ταυτόχρονα, από έρευνες φάνηκε ότι καθώς οι εργαζόμενοι αισθάνονταν άνετα με τις εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, γέμιζαν την ημέρα τους με διαδοχικές εξ αποστάσεως συναντήσεις. Η περιορισμένη αποσύνδεση αλλά και η αδυναμία των οργανισμών να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους να διαχειριστούν τον καθημερινό όγκο δουλειάς οδηγεί αναπόφευκτα στην επαγγελματική εξουθένωση, το γνωστό σε όλους “burn out”.

Αυτή την περίοδο, πολλές εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία σχεδιασμού ή εφαρμογής στρατηγικών επιστροφής στο γραφείο. Σύμφωνα με την LHH, για κάποιες εταιρείες η επιστροφή στο γραφείο δεν θα φέρει πολλές αλλαγές σε σχέση με την προ-Covid εποχή, ενώ άλλες ενδέχεται να ακολουθήσουν μια πιο υβριδική προσέγγιση. Συμπερασματικά, οι εργαζόμενοι επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασιακή τους καθημερινότητα και ενεργή συμμετοχή στη χάραξη της στρατηγικής που θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τους σε σχέση με το μοντέλο εργασίας που θα υιοθετήσουν.

Just Eat for Business: Οι διαφορετικές στάσεις εργοδοτών-εργαζομένων για τις team building δραστηριότητες

Τις διαφορετικές στάσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων σε σχέση με τις team building δραστηριότητες αποκαλύπτει η μελέτη Lunch Break Bonding που πραγματοποιήθηκε από την Just Eat for Business. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα με δείγμα πάνω από 200 επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 42% των εργοδοτών επέλεξε τα escape rooms ως την αγαπημένη εταιρική δραστηριότητα, ενώ οι αγαπημένες δραστηριότητες των εργαζομένων περιλαμβάνουν τα εταιρικά δείπνα-γεύματα (38%), τους διαγωνισμούς μεταξύ των ομάδων (36%), τα escape rooms (29%) και τα μαθήματα mixology (29%).

Αναφορικά με το σημαντικότερο μέρος των team building δραστηριοτήτων, οι εργαζόμενοι σημείωσαν την προοπτική του να δεθεί η ομάδα ακόμα περισσότερο (48%), ενώ οι εργοδότες τόνισαν τον παράγοντα της ευχαρίστησης (58%). Επιπλέον, το 51% των εργαζόμενων γραφείου υπογράμμισε ότι θα ήταν λιγότερο πιθανό να συμμετάσχει σε ένα team building event αν χρειαζόταν να πληρώσει εξ ολοκλήρου ή μέρος του κόστους του.

Διαφορά παρατηρήθηκε και στο πώς αντιλαμβάνονται τα άτομα το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δραστηριότητας, με το 67% των CEOs και των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων να υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο όφελος είναι η δημιουργία μιας πιο φιλικής εργασιακής ατμόσφαιρας, αλλά τα στελέχη να εστιάζουν στην παρουσίαση της εταιρικής κουλτούρας, ενώ το 82% των εργαζόμενων θα έβρισκε την εργασία του πιο «απολαυστική» όταν τέτοιου είδους δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα πιο συχνά.