O ΣΕΒ υλοποιεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την τηλεργασία

Ο ΣΕΒ ανέλαβε την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για την τηλεργασία, με τίτλο: «Reinforcement of SEV-Hellenic Federation of Enterprises’ capacity to engage in social dialogue and contribute to the promotion of an adequate national framework for telework»-SEVSOCDIAL. Το έργο επικεντρώνεται σε 3 μείζονες προκλήσεις του κοινωνικού διαλόγου που αφορούν: α) στην προσαρμογή του εθνικού κοινωνικού διαλόγου (διαδικασίες, προτεραιότητα ζητημάτων, μεθοδολογία) στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τηλεργασία, β) στην παροχή στήριξης προς τις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρομεσαίες, για την επιτυχή μετάβαση σε ένα νέο, υβριδικό μοντέλο οργάνωσης της εργασίας και γ) στην προσαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στις ειδικές απαιτήσεις που απορρέουν από την τηλεργασία.

Επιπλέον, ως αυτόνομο παραδοτέο του έργου, προβλέπεται η δημιουργία ενός πρακτικού Οδηγού για την τηλεργασία που απευθύνεται στις επιχειρήσεις και τα εμπλεκόμενα στελέχη, με στόχο να αποτυπώσει όλα τα θέματα που χρειάζεται να ληφθούν υπ’ όψη για την αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεργασίας. Κατά την υλοποίησή του προβλέπονται, επίσης, η διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας σε επιχειρήσεις για την τηλεργασία, 2 συνέδρια, 10 εστιασμένες συναντήσεις εργασίας στην Περιφέρεια και πλήθος δημοσιεύσεων. Ήδη, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου που αφορούσε στη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας σε περισσότερες από 250 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα σχετικά με την τηλεργαία. Από την έρευνα προέκυψαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα. Ενδεικτικά, θεωρείται ότι:

  • Ποσοστό άνω του 55% των εργασιών μπορούν να εκτελεστούν από απόσταση,
  • Περισσότερες από 7 στις 10 επιχειρήσεις εφαρμόζουν, ήδη, υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας, και
  • Ποσοστό άνω του 60% θεωρεί ότι η τηλεργασία επέδρασε σίγουρα θετικά/μάλλον θετικά στην παραγωγικότητα.

Τα ευρήματα της έρευνας, καθώς και αρκετά άλλα θέματα για την τηλεργασία, θα αποτελέσουν το αντικείμενο του συνεδρίου έναρξης του έργου που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου.

Treasure Lab: Παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας Business Coaching Practices

Τα αποτελέσματα της έρευνας Business Coaching Practices, της πρώτης που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα για την χαρτογράφηση των πρακτικών coaching που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά, παρουσίασε η Treasure Lab PC, με επικεφαλής την Κρύστα Τζελέπη, Leadership Coach & Team Facilitator σε συνεργασία με την Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια και διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό ΔΑΔ του ΟΠΑ. Η εν λόγω παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στη διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΔΑΔΕ για τα μέλη του.

Ειδικότερα, οι 50 και πλέον των επαγγελματιών, στελεχών του HR αλλά και του Coaching, που συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία να δουν και να συζητήσουν βασικά σημεία της έρευνας, όπως ποια είναι η εξέλιξη του coaching ως εργαλείο ανάπτυξης και διαχείρισης της αλλαγής, καθώς και πώς αναπτύσσεται η κουλτούρα coaching στην ελληνική αγορά.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η έκταση και η εξέλιξη της χρήσης του executive coaching, η αξιοποίηση internal coaches, η χρήση του coaching από τους ηγέτες ομάδων, τα θέματα στα οποία γίνεται coaching, τα οφέλη που αποκομίζουν τα στελέχη και οι εταιρείες κ.ά. Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με ερωτήματα αλλά και τοποθετήσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων. Σημειώνεται, τέλος, ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Treasure Lab PC, σε συνεργασία με τη Λήδα Παναγιωτοπούλου, υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού στην ΔΑΔ του ΟΠΑ και του ΣΔΑΔΕ.

Schneider Electric: Υποδέχτηκε τους 5 trainees του «Beyond Green Skills»

Έμπρακτη στήριξη στους νέους που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα προσφέρει η Schneider Electric, μέσα από το πρόγραμμα αμειβόμενης, 10-μήνης πρακτικής άσκησης, «Βeyond Green Skills».

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της εταιρείας, σε συνεργασία με την Mantis Business Innovation, στο πλαίσιο μίας συλλογικής προσπάθειας για υποστήριξη νέων ταλέντων, που διαθέτουν καθόλου έως δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Για την αξιολόγηση και τη σωστή επιλογή των νέων ταλέντων, η εταιρεία ανέπτυξε 4 θεματικές ενότητες, γύρω από τις οποίες οι συμμετέχοντες έπρεπε να παρουσιάσουν τις ιδέες τους.

Μετά από τη συγκέντρωση όλων των υποψηφιοτήτων και την ολοκλήρωση 2 γύρων συνεντεύξεων, επιλέχθηκαν τελικά 5 νέοι, οι οποίοι ξεκίνησαν τον Νοέμβριο την 10-μηνη πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία, καλύπτοντας τις θέσεις Data Center Systems Sales Trainee, Project Management Trainee, Smart Buildings Initiative Trainee και Digital Transformation Trainee.

Σημειώνεται, τέλος, πως, στο πλαίσιο του καλωσορίσματος των 5 ταλαντούχων, τελειόφοιτων και αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών που κατάφεραν να εξασφαλίσουν μία θέση στο πρόγραμμα, η εταιρεία διοργάνωσε ένα ζεστό καλωσόρισμα, στο οποίο είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με τα στελέχη της.