Το Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του IST College διοργανώνει ανοικτή προς το κοινό Ημερίδα με τίτλο «Αμφίδρομη Ηγεσία και η Τέχνη της Προσαρμογής | Two-Way Leadership and the Art of Adaptation» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2017.

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη της αλληλεξάρτησης και αλληλοσυμπλήρωσης μεταξύ Ηγέτη και Ομάδας. Η εν λόγω ημερίδα προσεγγίζει την Επιχείρηση και το Ανθρώπινο Δυναμικό, ως φυσικό πολύπλοκο σύστημα που προσαρμόζεται στο εργασιακό-οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον για την επίτευξη του επιχειρησιακού οράματος και στόχου. Σημειώνεται ότι στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.