Επίσημη Άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας έλαβε το IST (Independent Science and Technology College) βάσει της Υπουργικής Απόφασης που ανακοινώθηκε στις 27 Ιουλίου 2010.

Η άδεια επαναχορηγήθηκε για όλα τα προγράμματα σπουδών που παρέχει το IST, ενώ τα πτυχία που απονέμει το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 78, 25 Μαΐου 2010, Τεύχος Α’).

Το IST ιδρύθηκε το 1989 σε συνεργασία με μια ομάδα πανεπιστημιακών καθηγητών, με όραμα την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε άμεση συνάρτηση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Από το 1992, διατηρεί αποκλειστική και συνεχή συνεργασία με το Βρετανικό, κρατικό Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, ένα από τα πρότυπα business facing πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IST: www.ist.edu.gr.