Το τμήμα Ψυχολογίας του IST College/University of Hertfordshire συνεχίζει κι εφέτος την παράδοση στη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών.

Μελέτη που ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Health Psychology σε δείγμα 90 περίπου συμμετεχόντων, στην πλειοψηφία τους εργαζόμενοι μισθωτοί, οικογενειάρχες, με μεταλυκειακή /πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έδειξε ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει τόσο την ψυχική όσο και τη συναισθηματική υγεία. Συγκεκριμένα φαίνεται να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των εργασιακών (π.χ. μείωση μισθού) και προσωπικών (π.χ. περιορισμός διασκέδασης) επιπτώσεων της κρίσης, με τις προσωπικές επιπτώσεις να είναι αυτές οι οποίες συσχετίζονται σημαντικά με τη σωματική και συναισθηματική υγεία.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η συσχέτιση των προσωπικών επιπτώσεων της κρίσης με το σωματικό πόνο, υποδηλώνοντας ότι όσο πιο έντονα βιώνει κανείς την κρίση στην προσωπική και κοινωνική του ζωή, τόσο περισσότερο παρουσιάζει σωματικά συμπτώματα και ενοχλήσεις. Τέλος, η εν λόγω έρευνα επαλήθευσε προηγούμενα ευρήματα που δείχνουν ότι τα θετικά συναισθήματα σχετίζονται με την ψυχική και σωματική υγεία ανεξάρτητα από τα αρνητικά συναισθήματα. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί η καταπολέμηση των αρνητικών συναισθημάτων (π.χ. θλίψη) για να είναι κανείς υγιής, αλλά είναι απαραίτητη η καλλιέργεια θετικών σκέψεων και συναισθημάτων όπως η ελπίδα, η αγάπη και η ευγνωμοσύνη.