Το IST College καλεί όλους όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους ή να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, να ενημερωθούν για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που αρχίζουν τον Μάρτιο καλώντας στο 800 11 93000 (χωρίς χρέωση) ή με μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του, στην οδό Πειραιώς 72.

Η περίοδος έγκαιρης υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Το IST College σε συνεργασία με το University of Hertfordshire, το Νο1 επιχειρησιακό πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας για το 2010, σύμφωνα με τον έγκυρο θεσμό των Times «THE AWARDS», προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα εστιασμένα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, εφαρμόζοντας ένα μοντέλο εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρία των σπουδών με την πράξη και το επιχειρηματικό πνεύμα.

Τα προγράμματα σπουδών του IST College αφορούν στον τομέα των Οικονομικών & Επιχειρησιακών Επιστημών, της Επιστήμης Υπολογιστών – Πληροφορικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και προσφέρουν γνώση και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στο σήμερα, παρέχοντας ουσιαστική σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση.