Ουδεμία βελτίωση αναμένεται για τους νέους σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την αγορά εργασίας μεσοπρόθεσμα, καθώς το ποσοστό της ανεργίας σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων 15 ως 24 ετών αναμένεται ότι θα ανέλθει στο 12,8% το 2018 έναντι 12,3% το 2013, σύμφωνα με μια μελέτη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας (Organisation Internationale du Travail, OIT).

Το 2013 σε παγκόσμια κλίμακα υπολογίζεται ότι υπήρχαν 73,4 εκατ. άνεργοι νέοι, αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 3,5 εκατ. από το 2007 και κατά 0,8 εκατ. από το 2011, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία τιτλοφορείται «Παγκόσμιες τάσεις στην απασχόληση των νέων». «Το 2018, το ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να ανέρχεται στο 12,8% (από 12,6% το 2013), με αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων», όπως προβλέπουν οι ειδικοί του OIT.

Επιπρόσθετα, εκτιμούν ότι στις ανεπτυγμένες οικονομίες αναμένεται να καταγραφεί ορισμένη «βελτίωση», που όμως θα εκμηδενιστεί από την επιδείνωση της κατάστασης σε άλλες περιοχές, κυρίως στην Ασία. Ιδιαίτερη ανησυχία εμφανίζεται για τη σημερινή κατάσταση σε τρεις περιφέρειες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, όπου η ανεργία των νέων έχει αυξηθεί εκθετικά από το 2008.

Στις ανεπτυγμένες οικονομίες και στην ΕΕ, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 24,9% από το 2008 ως το 2012, με το ποσοστό των άνεργων νέων να φθάνει το 18,1% το 2012. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, δεν θα πέσει κάτω από το επίπεδο του 16% πριν από το 2018. Βραχυπρόθεσμα, το ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς εκατομμύρια νέοι που είναι φοιτητές σήμερα θα εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Το ποσοστό της ανεργίας των νέων επίσης αναμένεται να φτάσει το 30% στην Μ. Ανατολή το 2018 και το 23,9% στην Β. Αφρική. Στην Ασία η κατάσταση μοιάζει γενικά πιο ευνοϊκή σήμερα, αλλά αναμένεται να επιδεινωθεί. Το 2018, ο OIT αναμένει το ποσοστό ανεργίας των νέων να φτάνει το 10,5% στην Ανατολική Ασία (από 9,5% το 2012), το 14,3% στη Νοτιοανατολική Ασία και στον Ειρηνικό (από 13,1% το 2012) και το 9,8% στη Νότια Ασία (από 9,3% το 2012). Στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική το ποσοστό επίσης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, από 12,9% το 2012 στο 13,6% το 2018. Ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει σταθερή, στο 11,7%, στις χώρες της υποσαχάρειας Αφρικής.