Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας υπαναχώρησαν μονομερώς από τη συλλογική σύμβαση εργασίας την οποία είχαν συνάψει με πάνω από 300.000 εργαζομένους, στο πλαίσιο των κινήσεών τους για να επανέλθουν στην κερδοφορία, πιθανόν προβαίνοντας και σε καταργήσεις θέσεων εργασίας, γεγονός το οποίο ώθησε εργατικά συνδικάτα να προειδοποιήσουν ότι δεν αποκλείεται να προκηρύξουν απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η ένωση των ιταλικών τραπεζών ABI ακύρωσε την τρέχουσα συλλογική σύμβαση εννέα μήνες και πλέον πριν η ισχύς της εκπνεύσει, στα μέσα του 2014, διαμηνύοντας ότι θέλει να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις του εργασιακού κόστους στην επόμενη συλλογική σύμβαση. Σε μια επιστολή της προς τα συνδικάτα, η ABI ανέφερε ότι η πτώση των κερδών των τραπεζών-μελών της καθώς και το γεγονός ότι πλέον απαιτείται να έχουν υψηλότερα ίδια κεφάλαια λόγω όσων επιτάσσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. Ο πρόωρος τερματισμός της συλλογικής σύμβασης εργασίας δίνει περισσότερο χρόνο στις δύο πλευρές να διαπραγματευτούν έως την προθεσμία λήξης της μετενέργειας της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης τον Ιούνιο του 2014.