Κατά σχεδόν 10.000 άτομα πρόκειται να μειωθεί φέτος ο συνολικός αριθμός των Ιταλών δημοσίων υπαλλήλων ενώ μέχρι το τέλος του 2014 θα ακολουθήσουν άλλες ενενήντα χιλιάδες εργαζόμενοι, δημοσίευσε η ιταλική εφημερίδα Κοριέρε Ντέλα Σέρα.

Επιπλέον, τα ειδικά κουπόνια που δίδονται για να καλύπτονται τα έξοδα του γεύματος των υπαλλήλων θα περιοριστούν στα 7 ευρώ. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η μείωση των υπαλλήλων θα γίνει με το πάγωμα των προσλήψεων και με σειρά συνταξιοδοτήσεων (για τα δύο χρόνια μετά την αποχώρηση του εργαζομένου αναμένεται η καταβολή του 80% του μισθού).

Σχεδιάζεται, ακόμα, η μείωση κατά 50%, των αυτοκινήτων που διατίθενται προς χρήση των στελεχών διαφόρων κρατικών εταιρειών, ενώ σε ότι αφορά οργανισμούς που δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, είναι πολύ πιθανό να περιορισθεί στα τρία ο αριθμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων τους. Τέλος, προβλέπεται μείωση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται μόνο στα υπουργεία κατά περίπου 10%.